เนื้อเพลง Stash Up คำอ่านไทย OPM

Put Your Hands Up
( พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
This Is A Stash Up
(ดิส ซิส ซา สแตช อั๊พ)
Pull The Trigger And You’re Gonna Get Mashed Up
(พูลล เดอะ ทริ๊กเก้อร์ แอนด์ ยัวร์ กอนนะ เก็ท แม็ฌ อั๊พ)

Put Your Hands Up
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
This Is A Stash Up
(ดิส ซิส ซา สแตช อั๊พ)
Pull The Trigger And You’re Gonna Get Mashed Up
(พูลล เดอะ ทริ๊กเก้อร์ แอนด์ ยัวร์ กอนนะ เก็ท แม็ฌ อั๊พ)

Put Your Hands Up
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
This Is A Stash Up
(ดิส ซิส ซา สแตช อั๊พ)
Pull The Trigger And You’re Gonna Get Mashed Up
(พูลล เดอะ ทริ๊กเก้อร์ แอนด์ ยัวร์ กอนนะ เก็ท แม็ฌ อั๊พ)

Put Your Hands Up
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
This Is A Stash Up
(ดิส ซิส ซา สแตช อั๊พ)
Pull The Trigger And You’re Gonna Get Mashed Up
(พูลล เดอะ ทริ๊กเก้อร์ แอนด์ ยัวร์ กอนนะ เก็ท แม็ฌ อั๊พ)

Shake Your Ass
(เช้ค ยุร อาซ)
Smoke Grass
(สโม๊ค กราซ)
And If You In The Pack Then You Gonna Get Passed
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู อิน เดอะ แพ็ค เด็น ยู กอนนะ เก็ท พาสส)
Better Pass Me That Bong
(เบ๊ทเท่อร์ เพซ มี แดท บอง)
The Night Is Short And I’ve Been Waitin’ Too Long
(เดอะ ไน๊ท อีส ช๊อร์ท แอนด์ แอฝ บีน เว๊ทดิน ทู ลอง)
To Enter Into Another Dimension
(ทู เอ๊นเท่อร์ อิ๊นทู อะน๊าเทร่อร์ ไดเม๊นชั่น)
Pull The Smoke Into My Lungs
(พูลล เดอะ สโม๊ค อิ๊นทู มาย ลัง)
And Release The Tension
(แอนด์ รีลี๊ส เดอะ เท๊นชั่น)
By The Way Did I Happen To Mention
(บาย เดอะ เวย์ ดิด ดาย แฮ๊พเพ่น ทู เม๊นชั่น)
How Stash Operates
(ฮาว สแตช โอ๊เพอเหรท)
So Start The Dissection
(โซ สท๊าร์ท เดอะ ดิเซคฌัน)

1 2 Don’t Forget Your Crew Now
(วัน ทู ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท ยุร ครู นาว)
3 4 Sit Facin’ The Door
(ที โฟว ซิท Facin เดอะ ดอร์)
5 6 Never Know When It Hits
(ไฟท์ ซิก เน๊เฝ่อร์ โนว์ เว็น หนิด ฮิท)
7 8 It’s Gonna Be Too Late
(เซฝเว่น เอ๊ก อิทซ กอนนะ บี ทู เหลท)

Put Your Hands Up
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
This Is A Stash Up
(ดิส ซิส ซา สแตช อั๊พ)
Pull The Trigger And You’re Gonna Get Mashed Up
(พูลล เดอะ ทริ๊กเก้อร์ แอนด์ ยัวร์ กอนนะ เก็ท แม็ฌ อั๊พ)

Put Your Hands Up
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
This Is A Stash Up
(ดิส ซิส ซา สแตช อั๊พ)
Pull The Trigger And You’re Gonna Get Mashed Up
(พูลล เดอะ ทริ๊กเก้อร์ แอนด์ ยัวร์ กอนนะ เก็ท แม็ฌ อั๊พ)

Put Your Hands Up
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
This Is A Stash Up
(ดิส ซิส ซา สแตช อั๊พ)
Pull The Trigger And You’re Gonna Get Mashed Up
(พูลล เดอะ ทริ๊กเก้อร์ แอนด์ ยัวร์ กอนนะ เก็ท แม็ฌ อั๊พ)

Put Your Hands Up
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ)
This Is A Stash Up
(ดิส ซิส ซา สแตช อั๊พ)
Pull The Trigger And You’re Gonna Get Mashed Up
(พูลล เดอะ ทริ๊กเก้อร์ แอนด์ ยัวร์ กอนนะ เก็ท แม็ฌ อั๊พ)

Now I Dont Give A F*ck
(นาว ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
Not A Single F*ck
(น็อท ดา ซิ๊งเกิ้ล เอฟ *ck)
Not A Single Solitary F*ck
(น็อท ดา ซิ๊งเกิ้ล ซอลอิเทริ เอฟ *ck)
Cause I Don’t Give A F*ck Motherf*cka
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck Motherf*cka)

Now I Dont Give A F*ck
(นาว ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
Not A Single F*ck
(น็อท ดา ซิ๊งเกิ้ล เอฟ *ck)
Not A Single Solitary F*ck
(น็อท ดา ซิ๊งเกิ้ล ซอลอิเทริ เอฟ *ck)
Cause I Don’t Give A F*ck Motherf*cka
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck Motherf*cka)

Ring The Alarm
(ริง ดิ อะลาร์ม)
And Now The Sound Is Dying Ooh
(แอนด์ นาว เดอะ ซาวน์ด อีส ไดอิง อู้)
Ring The Alarm
(ริง ดิ อะลาร์ม)
And Now The Stash Is Creeping Ooh
(แอนด์ นาว เดอะ สแตช อีส ครีพปิ้ง อู้)

Psychological
(ไซโคะลอจอิแค็ล)
Past Diabolical
(พาสท์ ไดอะบอลอิแค็ล)
Incrypted In Code Biological
(Incrypted อิน โค้ด ไบโอะลอจอิแค็ล)
Rejected
(รีเจ๊คท)
Inadaquetly Defected
(Inadaquetly ดีเฟ็คท)
Or Maybe Just Slightly Misdirected
(ออ เมบี จั๊สท ซไลทลิ มิซดิเรคท)

Murder By Numbers
(เม๊อร์เด้อร์ บาย นั๊มเบ้อร์)
Straight Undercover
(สเทร๊ท อันเดอะคัฝเออะ)
Step Into My Suffer And You’re Six Feet Under
(สเท็พ อิ๊นทู มาย ซั๊ฟเฟ่อร์ แอนด์ ยัวร์ ซิกซ์ ฟีท อั๊นเด้อร)
Do A Dance And Let Her Know That You’re Feelin’ It
(ดู อะ แด๊นซ์ แอนด์ เล็ท เฮอ โนว์ แดท ยัวร์ ฟีลิน หนิด)
Locked Up Cause You Know How We Feelin’ It
(ล๊อค อั๊พ ค๊อส ยู โนว์ ฮาว วี ฟีลิน หนิด)

Hydropaunics
(Hydropaunics)
Super Bionic
(ซู๊เพ้อร์ ไบโอนิค)
My Is Cold And My Bombs Are Atomic
(มาย อีส โคลด์ แอนด์ มาย บอมบฺ แซร์ แอะทอมอิค)
Step To The Mat With Your Monkey Ass
(สเท็พ ทู เดอะ แมท วิธ ยุร มั๊งคี่ อาซ)
Better Take Cover Cause We’re Ready To Blast
(เบ๊ทเท่อร์ เท้ค โค๊ฝเฝ่อร์ ค๊อส เวีย เร๊ดี้ ทู บลาสทํ)

Now I Don’t Give A F*ck
(นาว ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
Not A Single F*ck
(น็อท ดา ซิ๊งเกิ้ล เอฟ *ck)
Not A Single Solitary F*ck
(น็อท ดา ซิ๊งเกิ้ล ซอลอิเทริ เอฟ *ck)
Cause I Don’t Give A F*ck Motherf*cka
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck Motherf*cka)
X7
(X7)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stash Up คำอ่านไทย OPM

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น