เนื้อเพลง Here I Stand คำอ่านไทย Usher

I’m hoping that this ain’t too hard to believe.
( แอม โฮพปิง แดท ดิส เอน ทู ฮาร์ด ทู บีลี๊ฝ)
Cause baby you’re the only one for me.
(ค๊อส เบ๊บี้ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอร์ มี)
I know it gets hard when I’m moving in and out of state.
(ไอ โนว์ อิท เก็ท ฮาร์ด เว็น แอม มูฝอิง อิน แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ สเทท)
But I promise my heart for you I would save.
(บั๊ท ไอ พรอมอิซ มาย ฮาร์ท ฟอร์ ยู ไอ เวิด เซฝ)
Just remember that…
(จั๊สท รีเม๊มเบ่อร์ แดท)

No matter how far I go.
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฟาร์ ไอ โก)
[Go]
([ โก ])
And no matter how long it takes.
(แอนด์ โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ลอง อิท เท้ค)
[Takes]
([ เท้ค ])
No one or nothing can change.
(โน วัน ออ นัธอิง แคน เช้งจํ)
[Change]
([ เช้งจํ ])
Forever yours.
(ฟอเร๊เฝ่อร ยุร)
Here I stand.
(เฮียร ไอ สแทนด์)
[Stand]
([ สแทนด์ ])
Here I stand baby.
(เฮียร ไอ สแทนด์ เบ๊บี้)

You’re like a mirror to my soul.
(ยัวร์ ไล๊ค เก มิเร่อร์ ทู มาย โซล)
But a queen.
(บั๊ท ดา ควีน)
[My queen]
([ มาย ควีน ])
And finally now I know just what that means.
(แอนด์ ไฟแน็ลลิ นาว ไอ โนว์ จั๊สท ว๊อท แดท มีน)
Oh yeah.
(โอ เย่)
You’re the blessing I never thought I would get.
(ยัวร์ เดอะ บเลซซิง ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท ไอ เวิด เก็ท)
And to the Lord I humbly bow my head.
(แอนด์ ทู เดอะ หลอร์ด ดาย ฮัมบลิ บาว มาย เฮด)
Just remember that…
(จั๊สท รีเม๊มเบ่อร์ แดท)

No matter how far I go.
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฟาร์ ไอ โก)
[Go]
([ โก ])
And no matter how long it takes.
(แอนด์ โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ลอง อิท เท้ค)
[Takes]
([ เท้ค ])
No one or nothing can change.
(โน วัน ออ นัธอิง แคน เช้งจํ)
[Change]
([ เช้งจํ ])
Forever yours.
(ฟอเร๊เฝ่อร ยุร)
Here I stand.
(เฮียร ไอ สแทนด์)
[Stand]
([ สแทนด์ ])

Every since you came…
(เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊นซ ยู เคม)
[Since you came along]
([ ซิ๊นซ ยู เคม อะลอง ])
It seems like…
(อิท ซีม ไล๊ค)
[Couldn’t get it right]
([ คูดซึ่น เก็ท ดิธ ไร๊ท ])
Yeah, I felt I sunk so low that there was no way I could be found.
(เย่ , ไอ เฟ็ลท ไอ ซังค โซ โลว แดท แดร์ วอส โน เวย์ ไอ เคิด บี เฟานด)
[Never thought love would find me]
([ เน๊เฝ่อร์ ธอท ลัฝ เวิด ไฟนด์ มี ])
And when we make love…
(แอนด์ เว็น วี เม้ค ลัฝ)
[Everytime you give]
([ เอ๊รี่ไทม์ ยู กี๊ฝ ])
Ohh…
(โอ้)
[Give to me your love]
([ กี๊ฝ ทู มี ยุร ลัฝ ])
Give…
(กี๊ฝ)
You make me feel a way I’ve never felt with no one else.
(ยู เม้ค มี ฟีล อะ เวย์ แอฝ เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท วิธ โน วัน เอ๊ลส)
And I can’t help myself.
(แอนด์ ดาย แค็นท เฮ้ลพ ไมเซลฟ)
I’m telling you that…
(แอม เทลลิง ยู แดท)

No matter how far I go.
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฟาร์ ไอ โก)
[Go]
([ โก ])
Hey…
(เฮ)
See, no matter how long it takes, yeah.
(ซี , โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ลอง อิท เท้ค , เย่)
[Takes]
([ เท้ค ])
No one or nothing, nothing baby.
(โน วัน ออ นัธอิง , นัธอิง เบ๊บี้)
[Change]
([ เช้งจํ ])
Never change the way I feel.
(เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ เดอะ เวย์ ไอ ฟีล)
I’m your man.
(แอม ยุร แมน)
Listen, see forever yours.
(ลิ๊สซึ่น , ซี ฟอเร๊เฝ่อร ยุร)
Yours.
(ยุร)
All yours.
(ออล ยุร)
Here I stand.
(เฮียร ไอ สแทนด์)
[Stand]
([ สแทนด์ ])
Hey.
(เฮ)

No matter how far I go.
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฟาร์ ไอ โก)
And no matter how long it takes.
(แอนด์ โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ลอง อิท เท้ค)
No one or nothing can change.
(โน วัน ออ นัธอิง แคน เช้งจํ)
Forever yours.
(ฟอเร๊เฝ่อร ยุร)
I’ll remain.
(อิลล รีเมน)
Here I stand.
(เฮียร ไอ สแทนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Here I Stand คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น