เนื้อเพลง Do You Sleep? คำอ่านไทย Lisa Loeb

Do you eat, sleep, do you breathe me anymore?
( ดู ยู อี๊ท , สลี๊พ , ดู ยู บรีฑ มี แอนนี่มอ)
Do you sleep, do you count sheep anymore?
(ดู ยู สลี๊พ , ดู ยู เค้าทํ ฌีพ แอนนี่มอ)
Do you sleep anymore?
(ดู ยู สลี๊พ แอนนี่มอ)
Do you take plight on my tongue like lead?
(ดู ยู เท้ค พไลท ออน มาย ทั๊ง ไล๊ค ลี๊ด)
Do you fall gracefully into bed anymore?
(ดู ยู ฟอลล์ กเรซฟุลิ อิ๊นทู เบ๊ด แอนนี่มอ)
I saw you as you walked across my room.
(ไอ ซอว์ ยู แอส ยู ว๊อล์ค อะคร๊อส มาย รูม)
You looked out the window, you looked at the moon.
(ยู ลุ๊ค เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว , ยู ลุ๊ค แอ็ท เดอะ มูน)
And you sat on the corner of my bed, and
(แอนด์ ยู แซ็ท ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ มาย เบ๊ด , แอนด์)
you smoked with the ghost in the back of my head.
(ยู สโม๊ค วิธ เดอะ โก๊สท อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย เฮด)
And I don’t know, and I don’t care
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ , แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์)
If I ever will see you again.
(อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ วิล ซี ยู อะเกน)
I don’t know, and I don’t care
(ไอ ด้อนท์ โนว์ , แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์)
If I ever will be there.
(อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ วิล บี แดร์)
Do you eat, sleep, do you breathe me anymore?
(ดู ยู อี๊ท , สลี๊พ , ดู ยู บรีฑ มี แอนนี่มอ)
Do you sleep, do you keep me anymore?
(ดู ยู สลี๊พ , ดู ยู คี๊พ มี แอนนี่มอ)
You kick my foot under the table,
(ยู คิ๊ค มาย ฟุ้ท อั๊นเด้อร เดอะ เท๊เบิ้ล ,)
I kick you back;
(ไอ คิ๊ค ยู แบ็ค 😉
I can’t say I’m able to
(ไอ แค็นท เซย์ แอม เอ๊เบิ้ล ทู)
Stand for you or
(สแทนด์ ฟอร์ ยู ออ)
Fall for you ever again.
(ฟอลล์ ฟอร์ ยู เอ๊เฝ่อร์ อะเกน)
Wish for a perfect setting?
(วิ๊ช ฟอร์ รา เพ๊อร์เฟ็คท เซททิง)
Wishing that I am letting you
(วิชชิ้ง แดท ไอ แอ็ม เลทดิง ยู)
Take me where you want me
(เท้ค มี แวร์ ยู ว้อนท มี)
All over again?
(ออล โอ๊เฝ่อร อะเกน)
You can’t give yourself absolutely to someone else.
(ยู แค็นท กี๊ฝ ยุรเซลฟ แอบโซลยูทลิ ทู ซัมวัน เอ๊ลส)
And I don’t know, and I don’t care
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ , แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์)
If I ever will see you again.
(อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ วิล ซี ยู อะเกน)
I don’t know, and I don’t care
(ไอ ด้อนท์ โนว์ , แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์)
If I ever will be there.
(อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ วิล บี แดร์)
I saw you as you walked across my room.
(ไอ ซอว์ ยู แอส ยู ว๊อล์ค อะคร๊อส มาย รูม)
You looked out the window, you looked at the moon.
(ยู ลุ๊ค เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว , ยู ลุ๊ค แอ็ท เดอะ มูน)
And you sat on the corner of my bed, and
(แอนด์ ยู แซ็ท ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ มาย เบ๊ด , แอนด์)
You smoked with the ghost in the back of my head.
(ยู สโม๊ค วิธ เดอะ โก๊สท อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย เฮด)
Do you eat, sleep, do you breathe me anymore?
(ดู ยู อี๊ท , สลี๊พ , ดู ยู บรีฑ มี แอนนี่มอ)
Do you sleep, do you count sheep anymore?
(ดู ยู สลี๊พ , ดู ยู เค้าทํ ฌีพ แอนนี่มอ)
Do you sleep anymore?
(ดู ยู สลี๊พ แอนนี่มอ)
I don’t know, and I don’t care
(ไอ ด้อนท์ โนว์ , แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์)
If I ever will be there.
(อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ วิล บี แดร์)
Will be there?
(วิล บี แดร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do You Sleep? คำอ่านไทย Lisa Loeb

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น