เนื้อเพลง Blue Jay Way คำอ่านไทย The Beatles

There’s a fog upon L.A.
( แดร์ ซา ฟ๊อก อุพอน แอล อะ)
And my friends have lost their way
(แอนด์ มาย เฟรน แฮ็ฝ ล็อซท แดร์ เวย์)
We’ll be over soon they said
(เวลล บี โอ๊เฝ่อร ซูน เด เซ็ด)
Now they’ve lost themselves instead.
(นาว เดวฟ ล็อซท เฑ็มเซลฝส อินสเท๊ด)
Please don’t be long please don’t you be very long
(พลีซ ด้อนท์ บี ลอง พลีซ ด้อนท์ ยู บี เฝ๊รี่ ลอง)
Please don’t be long or I may be asleep
(พลีซ ด้อนท์ บี ลอง ออ ไอ เมย์ บี อะสลี๊พ)
Well it only goes to show
(เวลล อิท โอ๊นลี่ โกซ ทู โชว์)
And I told them where to go
(แอนด์ ดาย โทลด เด็ม แวร์ ทู โก)
Ask a policeman on the street
(อาสคฺ กา โพลิคแมน ออน เดอะ สทรีท)
There’s so many there to meet
(แดร์ โซ เมนอิ แดร์ ทู มี๊ท)
Please don’t be long please don’t you be very long
(พลีซ ด้อนท์ บี ลอง พลีซ ด้อนท์ ยู บี เฝ๊รี่ ลอง)
Please don’t be long or I may be asleep
(พลีซ ด้อนท์ บี ลอง ออ ไอ เมย์ บี อะสลี๊พ)
Now it’s past my bed I know
(นาว อิทซ พาสท์ มาย เบ๊ด ดาย โนว์)
And I’d really like to go
(แอนด์ อาย ริแอ็ลลิ ไล๊ค ทู โก)
Soon will be the break of day
(ซูน วิล บี เดอะ เบร๊ค อ็อฝ เดย์)
Sitting here in Blue Jay Way
(ซีททิง เฮียร อิน บลู เจ เวย์)
Please don’t be long please don’t you be very long
(พลีซ ด้อนท์ บี ลอง พลีซ ด้อนท์ ยู บี เฝ๊รี่ ลอง)
Please don’t be long or I may be asleep.
(พลีซ ด้อนท์ บี ลอง ออ ไอ เมย์ บี อะสลี๊พ)
Please don’t be long please don’t you be very long
(พลีซ ด้อนท์ บี ลอง พลีซ ด้อนท์ ยู บี เฝ๊รี่ ลอง)
Please don’t be long
(พลีซ ด้อนท์ บี ลอง)
Please don’t be long please don’t you be very long
(พลีซ ด้อนท์ บี ลอง พลีซ ด้อนท์ ยู บี เฝ๊รี่ ลอง)
Please don’t be long
(พลีซ ด้อนท์ บี ลอง)
Please don’t be long please don’t you be very long
(พลีซ ด้อนท์ บี ลอง พลีซ ด้อนท์ ยู บี เฝ๊รี่ ลอง)
Please don’t be long
(พลีซ ด้อนท์ บี ลอง)
Don’t be long – don’t be long – don’t be long
(ด้อนท์ บี ลอง ด้อนท์ บี ลอง ด้อนท์ บี ลอง)
Don’t be long – don’t be long – don’t be long.
(ด้อนท์ บี ลอง ด้อนท์ บี ลอง ด้อนท์ บี ลอง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blue Jay Way คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น