เนื้อเพลง Missisippi คำอ่านไทย Afroman

[Palmdale was like the peak of my life, but Palmdale over with, homeboy. I’m fittin’ to go home cuz.]
( [ Palmdale วอส ไล๊ค เดอะ พี๊ค อ็อฝ มาย ไล๊ฟ , บั๊ท Palmdale โอ๊เฝ่อร วิธ , โฮมบอย แอม ฟิทดิน ทู โก โฮม คัซ ])
Please take me back home, [You know what I’m sayin’?] to Mississippi.
(พลีซ เท้ค มี แบ็ค โฮม , [ ยู โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน ] ทู มิสซิสซิปปี้)
[I got my Greyhound ticket right here, man. I’m fittin’ to go back and kick it with my family, cuz.]
([ ไอ ก็อท มาย กเราเฮานด ทิ๊คเค๊ท ไร๊ท เฮียร , แมน แอม ฟิทดิน ทู โก แบ็ค แอนด์ คิ๊ค อิท วิธ มาย แฟ๊มิลี่ , คัซ ])
Please take me back home, [take a couple pounds of this weed] to Mississippi.
(พลีซ เท้ค มี แบ็ค โฮม , [ เท้ค เก คั๊พเพิ่ล เพานด อ็อฝ ดิส วี ] ทู มิสซิสซิปปี้)
[You shmell me, homeboy. Yeah, take them fools back to ’82, cuz.]
([ ยู shmell มี , โฮมบอย เย่ , เท้ค เด็ม ฟูล แบ็ค ทู 82 , คัซ ])
Before South Central Palmdale flossin’, I stayed in a place called Palmer’s Crossing.
(บีฟอร์ เซ๊าธ เซนทแร็ล Palmdale ฟอสซิน , ไอ สเทย์ อิน อะ เพลส คอลลํ Palmers ครอซซิง)
Hattiesburg, Mississippi, smoking marijuana like a Woodstock hippy.
(Hattiesburg , มิสซิสซิปปี้ , สโมคกิ้ง มาริฮวานา ไล๊ค เก วู๊ดสต๊อค ฮีพพิ)
All my homies in Laurel, beg borrow, buy my rap tape tomorrow. [Bucccoc!]
(ออล มาย โฮมี ซิน ลอเร็ล , เบ๊ก บ๊อโร่ว , บาย มาย แร็พ เท๊พ ทูม๊อโร่ว [ Bucccoc ! ])
Tell DJ Pumpkin Keep it crunckin’ Clyde. Request my tape when you go inside
(เทลล ดีเจ พั๊มคิ้น คี๊พ อิท crunckin ครายทฺ รีเควส มาย เท๊พ เว็น ยู โก อิ๊นไซด์)
So I can take Jane and girl to Waynesboro, f*ck their little homegirl,
(โซ ไอ แคน เท้ค เจน แอนด์ เกิร์ล ทู Waynesboro , เอฟ *ck แดร์ ลิ๊ทเทิ่ล โฮมเกิล ,)
make her toes curl, rock their world, leave with their Auntie Sheryl.
(เม้ค เฮอ โท เคิล , ร๊อค แดร์ เวิลด , ลี๊ฝ วิธ แดร์ อานทิ เชวโรว)
She s*cks me s*cks me, f*cks me f*cks me, cries every time I leave Biloxi
(ชี เอส *cks มี เอส *cks มี , เอฟ *cks มี เอฟ *cks มี , ไคร เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ลี๊ฝ Biloxi)
But I hops in the Coup, ’cause I gots to go scoop another ho from Tupelo
(บั๊ท ไอ ฮ็อพ ซิน เดอะ คู๊พ , ค๊อส ไอ ก็อท ทู โก ซคูพ อะน๊าเทร่อร์ โฮ ฟรอม Tupelo)
Hit it once, hit it twice, then I hit it again.
(ฮิท ดิธ วั๊นซ , ฮิท ดิธ ทไวซ , เด็น นาย ฮิท ดิธ อะเกน)
Hit it in Meridian, make that b*tch rub her clit again,
(ฮิท ดิธ อิน เมะรีดเอียน , เม้ค แดท บี *tch รับ เฮอ คลิทฺ อะเกน ,)
pinch the nipples on her tit again, s*ck my d*ck until she spit again. BUCCCOC!
(พินช เดอะ นิบเปิล ออน เฮอ ทิท อะเกน , เอส *ck มาย ดี *ck อันทิล ชี ซพิท อะเกน BUCCCOC !)
Please take me back home, [Hell yeah!] to Mississippi.
(พลีซ เท้ค มี แบ็ค โฮม , [ เฮ็ลล เย่ ! ] ทู มิสซิสซิปปี้)
Crooked letter, crooked letter, hump-back, hump-back, Afroman’s the bomb, bump that!
(ครุค เล็ทเท่อร์ , ครุค เล็ทเท่อร์ , ฮัมพ แบ็ค , ฮัมพ แบ็ค , Afromans เดอะ บอมบฺ , บั๊มพํ แดท !)
Please take me back home, [Hell yeah!] to Mississippi.
(พลีซ เท้ค มี แบ็ค โฮม , [ เฮ็ลล เย่ ! ] ทู มิสซิสซิปปี้)
From the delta to the coast, I’m doin’ the most, grab your 40oz. Let’s toast.
(ฟรอม เดอะ เด๊ลท่า ทู เดอะ โค้สท , แอม โดย เดอะ โมซท , แกร๊บ ยุร 40oz เล็ท โท๊สท)

I sold rock c*caine down in Ellisville. Baseheads hit the pipe, they can tell it’s real.
(ไอ โซลด ร๊อค ซี *เคน เดาน อิน Ellisville เบสเฮด ฮิท เดอะ ไพพ , เด แคน เทลล อิทซ เรียล)
Kept my dope stashed with this hootchie, way down yonder in East Bouche.
(เค็พท มาย โดพ สแตช วิธ ดิส hootchie , เวย์ เดาน ยอนเดอะ อิน อี๊สท Bouche)
Cops be sweatin’ outa town, dog. Sweatin’ my car with a hound dog.
(ค็อพ บี สเวเดน เอ้าดา ทาวน์ , ด้อกก สเวเดน มาย คารํ วิธ อะ เฮานด ด้อกก)
Separate me from my b*tch and sh*t, tryin’ to get my b*tch to f*ckin’ snitch and sh*t.
(เซ๊พาเหรท มี ฟรอม มาย บี *tch แอนด์ ฌะ *ที , ทายอิน ทู เก็ท มาย บี *tch ทู เอฟ *ckin สนิดชฺ แอนด์ ฌะ *ที)
Officer Roscoe P. Coltrane running warrant checks on the Afroman
(อ็อฟฟิสเซอะ Roscoe พี โควเทน รันนิง วอร์แร๊นท เช็ค ออน ดิ afroman)
But I can’t be no hip hop star cuffed in the back of some police car.
(บั๊ท ไอ แค็นท บี โน ฮิพ ฮ็อพ สทาร์ คัฟ อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ซัม โพลิ๊ซ คารํ)
Did you find the gun? NO!
(ดิด ยู ไฟนด์ เดอะ กัน โน !)
Did you find the dope? NO!
(ดิด ยู ไฟนด์ เดอะ โดพ โน !)
Open up the back door. Well, son, you’re free to go.
(โอ๊เพ่น อั๊พ เดอะ แบ็ค ดอร์ เวลล , ซัน , ยัวร์ ฟรี ทู โก)
A-F-R-O marijuana cargo, __
(อะ เอฟ อาร์ โอ มาริฮวานา ค๊าร์โก้ , __)
C’mon, Let’s all get drunk tonight. I hope I don’t fight with a punk tonight.
(ซีมอน , เล็ท ซอร์ เก็ท ดรั๊งค ทูไน๊ท ไอ โฮพ ไอ ด้อนท์ ไฟ้ท วิธ อะ พรัค ทูไน๊ท)
Get nervous, as I swerve this Cadillac through Purvis.
(เก็ท เนอฝัซ , แอส ซาย ซเวิฝ ดิส คาดิลแล ทรู Purvis)
Hope I don’t crash when I hit Petal, get my ass kicked in the white ghetto.
(โฮพ ไอ ด้อนท์ คแร็ฌ เว็น นาย ฮิท เพเดว , เก็ท มาย อาซ คิ๊ค อิน เดอะ ไว๊ท เกทโท)
Prejudice police won’t let me go, so I’ma drive slow, hide my ‘fro.
(พรี๊จัดดิซ โพลิ๊ซ ว็อนท เล็ท มี โก , โซ แอมอา ไดร๊ฝ สโลว์ , ไฮด์ มาย ฟโร)
I was dumb, now I’m dumber, y’all, last summer, y’all,
(ไอ วอส ดัมบ , นาว แอม ดรัมเมอร์ , ยอล , ล๊าสท ซั๊มเม่อร์ , ยอล ,)
I f*cked all the little girls down in Sumrall.
(ไอ เอฟ *cked ออล เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล เดาน อิน Sumrall)
Grabbed my guitar and started pickin’ a tune for Nikki and June down in Picayune, baby!
(แกรบเบด มาย กิทา แอนด์ สท๊าร์ท พิกคิน อะ จูน ฟอร์ Nikki แอนด์ จูน เดาน อิน พิคะยูน , เบ๊บี้ !)
Just like a shovel I be diggin’ all the pretty young women in Wiggins.
(จั๊สท ไล๊ค เก โชฝโว ไอ บี ดิคกิน ออล เดอะ พริ๊ทที่ ยัง วีมเอิน อิน วิกกิน)
On the boat, Gulfport, I got my d*ck down some girl’s throat. [BUCCCCOC!]
(ออน เดอะ โบ๊ท , Gulfport , ไอ ก็อท มาย ดี *ck เดาน ซัม เกิร์ล โธร๊ท [ BUCCCCOC ! ])
I can’t help it, I’m a Crip, baby. I think you need to wipe your lip, baby.
(ไอ แค็นท เฮ้ลพ อิท , แอม มา คริป , เบ๊บี้ ไอ ทริ๊งค ยู นี๊ด ทู ไว๊พ ยุร ลิพ , เบ๊บี้)
Hula Hula Hula, the whole house ruler. What’s up with all the b*tches down in Pascagoula?
(ฮูละ ฮูละ ฮูละ , เดอะ โฮล เฮ้าส รูลเออะ ว๊อท อั๊พ วิธ ออล เดอะ บี *tches เดาน อิน Pascagoula)
Small towns, small cities, but they still got big ol’ asses plus titties.
(สมอลล์ ทาวน์ , สมอลล์ ซิดีสฺ , บั๊ท เด สทิลล ก็อท บิ๊ก ol แอซเซซ พลัส ไตเติลสฺ)
Is it a bird? Is it a plane? It’s the hungry hustler, Afroman
(อีส ซิท อะ เบิร์ด อีส ซิท อะ เพลน อิทซ เดอะ ฮั๊งกรี้ ฮัซเลอะ , Afroman)
Flying through the air in my underwear, Geri curl activator in my hair.
(ฟไลอิง ทรู ดิ แอร์ อิน มาย อั๊นเด้อร์แวร์ , เจรี่ เคิล activator อิน มาย แฮร์)
I’m in control like Janet, when I hit Jackson. Always getting plenty panty action.
(แอม อิน คอนโทรล ไล๊ค แจนเนท , เว็น นาย ฮิท แจคสัน ออลเว เกดดดิ้ง เพล๊นที่ panty แอคฌัน)
McClaine. Even McComb. Tell the whole world Mississippi’s your home.
(McClaine อี๊เฝ่น McComb เทลล เดอะ โฮล เวิลด มิสซิสซิปปี้ ยุร โฮม)
Yazoo, Columbia and Natchez. I got the weed brother, who got the matches? [I do.]
(Yazoo , Columbia แอนด์ Natchez ไอ ก็อท เดอะ วี บร๊าเท่อรํ , ฮู ก็อท เดอะ matches [ ไอ ดู ])
Who got the funky DJ that scratches? [I do.] Depend on me like my name was patches.
(ฮู ก็อท เดอะ ฟังคิ ดีเจ แดท ซแคทเช็ด [ ไอ ดู ] ดีเพ็นดํ ออน มี ไล๊ค มาย เนม วอส patches)
First it was a black thing, just the big Willies. Now I roll Phillies with all the Hillbillies.
(เฟิร์สท ดิธ วอส ซา แบล๊ค ทริง , จั๊สท เดอะ บิ๊ก วิลลี นาว ไอ โรลล ฟิวลี วิธ ออล เดอะ Hillbillies)
Never ever thought I’d see the Klu Klux Klan buying front row seats for the Afroman
(เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ ธอท อาย ซี เดอะ Klu Klux คแล็น บายอิ้ง ฟร๊อนท โรว์ ซีท ฟอร์ ดิ afroman)
Confederate flags tobacco in their mouth. It’s a beautiful thing jumpin’ off in the South.
(ค็อนเฟดเออะริท แฟล๊ก โทแบ๊คโค่ อิน แดร์ เม๊าธ อิทซ ซา บยูทิฟุล ทริง จัมปิน ออฟฟ อิน เดอะ เซ๊าธ)
Afroman, I’m a part of it. Hattiesburg hip hop, I’m the start of it.
(Afroman , แอม มา พาร์ท อ็อฝ อิท Hattiesburg ฮิพ ฮ็อพ , แอม เดอะ สท๊าร์ท อ็อฝ อิท)
I’m the latest. I’m the greatest, and all you haters, I’ll mash you like potatoes.
(แอม เดอะ เลทเอ็ซท แอม เดอะ เกสเดด , แอนด์ ออล ยู เฮเดอ , อิลล แม็ฌ ยู ไล๊ค โพรเทโดสฺ)
I’ll make your girlfriend holler and scream, then cook me some cornbread and collard greens.
(อิลล เม้ค ยุร เกลิลเฟรน ฮอลเลอะ แอนด์ สครีม , เด็น คุ๊ค มี ซัม cornbread แอนด์ คอลเลิด กรีน)
BUCCCOC!
(BUCCCOC !)

Please take me back home, [Hell, yeah!] to Mississippi.
(พลีซ เท้ค มี แบ็ค โฮม , [ เฮ็ลล , เย่ ! ] ทู มิสซิสซิปปี้)
Crooked letter, crooked letter, hump-back, hump-back, Afroman’s the bomb, bump that!
(ครุค เล็ทเท่อร์ , ครุค เล็ทเท่อร์ , ฮัมพ แบ็ค , ฮัมพ แบ็ค , Afromans เดอะ บอมบฺ , บั๊มพํ แดท !)
Please take me back home, [Hell yeah!] to Mississippi.
(พลีซ เท้ค มี แบ็ค โฮม , [ เฮ็ลล เย่ ! ] ทู มิสซิสซิปปี้)
From the delta to the coast, I’m doin’ the most, grab your 40oz. Let’s toast.
(ฟรอม เดอะ เด๊ลท่า ทู เดอะ โค้สท , แอม โดย เดอะ โมซท , แกร๊บ ยุร 40oz เล็ท โท๊สท)

!982, ’83, ’84 Erin, Broste, Carlos, and Tonto.
(! 982 , 83 , 84 Erin , Broste , คาร์โลส , แอนด์ Tonto)
Tryin’ to break dance in my B-Boy stance, Micheal Jackson glove, parachute pants.
(ทายอิน ทู เบร๊ค แด๊นซ์ อิน มาย บี บอย ซแท็นซ , มายเคิว แจคสัน กลัฝ , แพระฌูท แพ็นท)
Calvin Gary, Garnett Jones. G-dog, cuz, I don’t believe we’re grown.
(Calvin เกลลี่ , Garnett โจเนส จี ด้อกก , คัซ , ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ เวีย กโรน)
But hey, G-dog, you and me’ll see dog. Whatever happens, cuz, it’s you and me dog.
(บั๊ท เฮ , จี ด้อกก , ยู แอนด์ mell ซี ด้อกก ฮว็อทเอฝเออะ แฮ๊พเพ่น , คัซ , อิทซ ยู แอนด์ มี ด้อกก)
Or should I say loc, [loc] cause you my folk [folk] so let’s take a toke [toke] till we croak [croak].
(ออ เชิด ดาย เซย์ loc , [ loc ] ค๊อส ยู มาย โฟล้ค [ โฟล้ค ] โซ เล็ท เท้ค เก โทกคฺ [ โทกคฺ ] ทิลล์ วี คโรค [ คโรค ])
I’m a locster locster, honey spokester, drinking everyday like I’m supposed to.
(แอม มา locster locster , ฮั๊นนี่ spokester , ดริงคิง เอวี่เดย์ ไล๊ค แอม ซั๊พโพ้ส ทู)
Bottle after bottle, dog, in my lip-a, flowing on the mic like the Mississippi river.
(บ๊อทเทิ่ล แอ๊ฟเท่อร บ๊อทเทิ่ล , ด้อกก , อิน มาย ลิพ อะ , ฟโลอิง ออน เดอะ ไมคะ ไล๊ค เดอะ มิสซิสซิปปี้ ริ๊เฝ่อร์)

Please take me back home, [Hell, yeah!] to Mississippi.
(พลีซ เท้ค มี แบ็ค โฮม , [ เฮ็ลล , เย่ ! ] ทู มิสซิสซิปปี้)
Crooked letter, crooked letter, hump-back, hump-back, Afroman’s the bomb, bump that!
(ครุค เล็ทเท่อร์ , ครุค เล็ทเท่อร์ , ฮัมพ แบ็ค , ฮัมพ แบ็ค , Afromans เดอะ บอมบฺ , บั๊มพํ แดท !)
Please take me back home, [Get on down!] to Mississippi.
(พลีซ เท้ค มี แบ็ค โฮม , [ เก็ท ออน เดาน ! ] ทู มิสซิสซิปปี้)
From the coast to the delta, Afro, we felt ya. Boy you’re so cold the sun can’t melt ya.
(ฟรอม เดอะ โค้สท ทู เดอะ เด๊ลท่า , แอฟโฟ , วี เฟ็ลท ยา บอย ยัวร์ โซ โคลด์ เดอะ ซัน แค็นท เม้ลท ยา)

Please take me back home, [Yeee-ha!] to Mississippi.
(พลีซ เท้ค มี แบ็ค โฮม , [ Yeee ฮา ! ] ทู มิสซิสซิปปี้)
Crooked letter, crooked letter, hump-back, hump-back, Afroman’s the bomb, bump that!
(ครุค เล็ทเท่อร์ , ครุค เล็ทเท่อร์ , ฮัมพ แบ็ค , ฮัมพ แบ็ค , Afromans เดอะ บอมบฺ , บั๊มพํ แดท !)
Please take me back home, [Get on down!] to Mississippi.
(พลีซ เท้ค มี แบ็ค โฮม , [ เก็ท ออน เดาน ! ] ทู มิสซิสซิปปี้)
From the coast to the delta, Afro, we felt ya. Boy you’re so cold the sun can’t melt ya.
(ฟรอม เดอะ โค้สท ทู เดอะ เด๊ลท่า , แอฟโฟ , วี เฟ็ลท ยา บอย ยัวร์ โซ โคลด์ เดอะ ซัน แค็นท เม้ลท ยา)
Please take me back home, [We outta here.] to Mississippi.
(พลีซ เท้ค มี แบ็ค โฮม , [ วี เอ๊าตา เฮียร ] ทู มิสซิสซิปปี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Missisippi คำอ่านไทย Afroman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น