เนื้อเพลง You’re in My Heart คำอ่านไทย LL Cool J

[LL Cool J]
( [ LL คูล เจ ])
Do you remember, the first time you fell in love
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ , เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยู เฟ็ล อิน ลัฝ)
The way it felt, the way it feels
(เดอะ เวย์ อิท เฟ็ลท , เดอะ เวย์ อิท ฟีล)
Bein able to say, from the bottom of your heart
(บีนโพล เอ๊เบิ้ล ทู เซย์ , ฟรอม เดอะ บ๊อทท่อม อ็อฝ ยุร ฮาร์ท)
{*smooch*} I love you for real
({*ซมูช *} ไอ ลัฝ ยู ฟอร์ เรียล)
Your eyes, meet; you feel your heartbeat
(ยุร อาย , มี๊ท ; ยู ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท)
Palms are sweaty you can’t keep still
(พาล์ม แซร์ ซเวทอิ ยู แค็นท คี๊พ สทิลล)
And when you finally touch ’em, and hug ’em and kiss ’em
(แอนด์ เว็น ยู ไฟแน็ลลิ ทั๊ช เอ็ม , แอนด์ ฮัก เอ็ม แอนด์ คิซ เอ็ม)
.. OOOOOOH what a thrill!
(อู้ ว๊อท ดา ธริล !)
You was always searchin, and finally your dream came true
(ยู วอส ออลเว เสริทชิน , แอนด์ ไฟแน็ลลิ ยุร ดรีม เคม ทรู)
They came strollin along
(เด เคม strollin อะลอง)
And you promised ’em, straight up and down sweetheart
(แอนด์ ยู พรอมอิซ เอ็ม , สเทร๊ท อั๊พ แอนด์ เดาน สวีทฮาร์ท)
I swear – I’ll never do you wrong
(ไอ สแวร์ อิลล เน๊เฝ่อร์ ดู ยู รอง)
Hand in hand, heart to heart
(แฮนด์ อิน แฮนด์ , ฮาร์ท ทู ฮาร์ท)
Nothin in the world could seperate the two
(นอทติน อิน เดอะ เวิลด เคิด เซปเพอเรท เดอะ ทู)
And even though you’ve only known that person for a short time
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ ยู๊ฟ โอ๊นลี่ โนน แดท เพ๊อร์ซั่น ฟอร์ รา ช๊อร์ท ไทม์)
You tell ’em I love you — you’re my heart
(ยู เทลล เอ็ม ไอ ลัฝ ยู ยัวร์ มาย ฮาร์ท)

You argue witcha parents, and they argue BACK
(ยู อ๊าร์กิว วิทชา พ๊าร์เร้นท , แอนด์ เด อ๊าร์กิว แบ็ค)
You’re too young to be so serious
(ยัวร์ ทู ยัง ทู บี โซ ซี๊เรี๊ยส)
You tell ’em that’s not true, I’ll go on without you
(ยู เทลล เอ็ม แด้ท น็อท ทรู , อิลล โก ออน วิธเอ๊าท ยู)
and walk away aggravated and furious
(แอนด์ ว๊อล์ค อะเวย์ แอกระเฝท แอนด์ ฟยูเรียซ)
You want ’em to approve, but then again it don’t matter
(ยู ว้อนท เอ็ม ทู แอพพรู๊ฝ , บั๊ท เด็น อะเกน หนิด ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์)
The relationship’s yours
(เดอะ ริเลฌันฌิพ ยุร)
You feel you’re maturin, and hey..
(ยู ฟีล ยัวร์ maturin , แอนด์ เฮ)
you can fight your own battles and wars
(ยู แคน ไฟ้ท ยุร โอว์น แบ๊ทเทิ้ล แซน วอร์)
You discuss it with your love and it’s the same for them
(ยู ดีซคัซ ซิท วิธ ยุร ลัฝ แอนด์ อิทซ เดอะ เซม ฟอร์ เด็ม)
So the two of you decide we’re gonna weather the storm
(โซ เดอะ ทู อ็อฝ ยู ดีไซด์ เวีย กอนนะ เว๊เธ่อร เดอะ สทอร์ม)
Life is sweet, kissin caressin and huggin
(ไล๊ฟ อีส สวี้ท , คิซซิน caressin แอนด์ ฮัคกิน)
and keepin each other warm
(แอนด์ คริพปิน อีช อ๊อเธ่อร์ วอร์ม)
But now comes the serious part, cause love
(บั๊ท นาว คัม เดอะ ซี๊เรี๊ยส พาร์ท , ค๊อส ลัฝ)
Believe me, it ain’t a easy task
(บีลี๊ฝ มี , อิท เอน ดา อีสอิ ท๊าซค)
We’d have one argument too many
(เว็ด แฮ็ฝ วัน อากิวเม็นท ทู เมนอิ)
and you’d have to ask — am I still your heart?
(แอนด์ ยูต แฮ็ฝ ทู อาสคฺ แอ็ม ไอ สทิลล ยุร ฮาร์ท)

Am I still your HEART or is somethin, pullin us apart
(แอ็ม ไอ สทิลล ยุร ฮาร์ท ออ อีส ซัมติน , พลูลิน อัซ อะพาร์ท)
Cause baby if it is, please let me know what
(ค๊อส เบ๊บี้ อิ๊ฟ อิท อีส , พลีซ เล็ท มี โนว์ ว๊อท)
You run out the door, I tell you come back
(ยู รัน เอ๊าท เดอะ ดอร์ , ไอ เทลล ยู คัม แบ็ค)
I love you – you shout out, so what?
(ไอ ลัฝ ยู ยู เช๊าท เอ๊าท , โซ ว๊อท)
How could you hurt me? How could you treat me
(ฮาว เคิด ยู เฮิร์ท มี ฮาว เคิด ยู ทรี๊ท มี)
like you never loved me, were you playing a game?
(ไล๊ค ยู เน๊เฝ่อร์ ลัฝ มี , เวอ ยู พเลนิ่ง อะ เกม)
And if so, I only have one request: sit down and explain
(แอนด์ อิ๊ฟ โซ , ไอ โอ๊นลี่ แฮ็ฝ วัน รีเควส : ซิท เดาน แอนด์ เอ็กซเพลน)
to me, the person who treated you right, did you right
(ทู มี , เดอะ เพ๊อร์ซั่น ฮู ทรี๊ท ยู ไร๊ท , ดิด ยู ไร๊ท)
And held you tight, every night
(แอนด์ เฮ็ลด ยู ไท๊ท , เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
Is there another lover in your life, that has you uptight?
(อีส แดร์ อะน๊าเทร่อร์ ลัฝเออะ อิน ยุร ไล๊ฟ , แดท แฮ็ส ยู อัพทาย)
Cause if it is, aww, baby, please.. don’t do this to me
(ค๊อส อิ๊ฟ อิท อีส , อาวว , เบ๊บี้ , พลีซ ด้อนท์ ดู ดิส ทู มี)
I’m tryin to reach you, tryin to talk to you
(แอม ทายอิน ทู รี๊ช ยู , ทายอิน ทู ท๊อล์ค ทู ยู)
It’s killin me — cause you’re my heart
(อิทซ คิลลิน มี ค๊อส ยัวร์ มาย ฮาร์ท)
That’s right I admit it
(แด้ท ไร๊ท ไอ แอ๊ดมิท ดิธ)

You’re my heart I refuse, to let you go
(ยัวร์ มาย ฮาร์ท ไอ รีฟิ๊วส , ทู เล็ท ยู โก)
I struggle and fight for you against all odds
(ไอ สทรั๊กเกิ้ล แอนด์ ไฟ้ท ฟอร์ ยู อะเก๊นสท ดอร์ อ๊อดด)
Get down on my knees, and pray to God
(เก็ท เดาน ออน มาย นี , แอนด์ เพรย์ ทู ก๊อด)
that our love is in the cards
(แดท เอ๊า ลัฝ อีส ซิน เดอะ ค้าร์ด)
Cause I know you’re right for me
(ค๊อส ไอ โนว์ ยัวร์ ไร๊ท ฟอร์ มี)
And I know I’m right for you
(แอนด์ ดาย โนว์ แอม ไร๊ท ฟอร์ ยู)
There’s no way in the world I’ll let you slip out of my hands
(แดร์ โน เวย์ อิน เดอะ เวิลด อิลล เล็ท ยู สลิ๊พ เอ๊าท อ็อฝ มาย แฮนด์)
People say forget about it, move on
(พี๊เพิ่ล เซย์ ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ดิธ , มู๊ฝ ออน)
.. but see they don’t understand
(บั๊ท ซี เด ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
You’re nothin to them, but you’re so much to me
(ยัวร์ นอทติน ทู เด็ม , บั๊ท ยัวร์ โซ มัช ทู มี)
So much in fact that I’d give my life
(โซ มัช อิน แฟคท แดท อาย กี๊ฝ มาย ไล๊ฟ)
to stare into your eyes and caress your face
(ทู สแทร์ อิ๊นทู ยุร อาย แซน คะเรซ ยุร เฟซ)
As the priest, announces us man and wife
(แอส เดอะ พรีซท , อะเน๊าซ อัซ แมน แอนด์ ไว๊ฟ)
We’d live happily, ever after
(เว็ด ไล้ฝ แฮพพิลิ , เอ๊เฝ่อร์ แอ๊ฟเท่อร)
White picket fence and the whole nine yards
(ไว๊ท พีคเค็ท เฟ้นซ แอนด์ เดอะ โฮล ไนน ย๊าร์ด)
And anything that anybody said
(แอนด์ เอนอิธิง แดท เอนอิบอดิ เซ็ด)
I’d disregard — if I was still your heart
(อาย ดิซริกาด อิ๊ฟ ฟาย วอส สทิลล ยุร ฮาร์ท)

So make up your mind, cause I’ve made up my mind
(โซ เม้ค อั๊พ ยุร ไมนด์ , ค๊อส แอฝ เมด อั๊พ มาย ไมนด์)
I’m beggin you baby please come back home
(แอม เบคกิน ยู เบ๊บี้ พลีซ คัม แบ็ค โฮม)
I’ll be tossin and turnin, as I lay in my bed
(อิลล บี ทอสซิน แอนด์ เทินนิน , แอส ซาย เลย์ อิน มาย เบ๊ด)
Sorrow surrounds me I can feel it in my bones
(ซ๊อโร่ว เซอร์ราวนด์ มี ไอ แคน ฟีล อิท อิน มาย โบน)
This can’t be true, I’m losin you
(ดิส แค็นท บี ทรู , แอม ลูซิน ยู)
Oh Lord have mercy, please make it alright
(โอ หลอร์ด แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ , พลีซ เม้ค อิท ออลไร๊ท)
All I wanna do in this whole wide world.. is hold you tight
(ออล ไอ วอนนา ดู อิน ดิส โฮล ไวด์ เวิลด อีส โฮลด์ ยู ไท๊ท)
I’ve ripped open my heart, shed tears and cried
(แอฝ ริพ โอ๊เพ่น มาย ฮาร์ท , ชี เทียร์ แซน คราย)
Now it’s up to you baby, please understand
(นาว อิทซ อั๊พ ทู ยู เบ๊บี้ , พลีซ อั๊นเด้อรสแทนด)
I forgive you for everything, and give you anything
(ไอ ฟอร์กี๊ฝ ยู ฟอร์ เอ๊วี่ติง , แอนด์ กี๊ฝ ยู เอนอิธิง)
Just let me take ya by the hand
(จั๊สท เล็ท มี เท้ค ยา บาย เดอะ แฮนด์)
and lead ya, baby I got ya
(แอนด์ ลี๊ด ยา , เบ๊บี้ ไอ ก็อท ยา)
Protect you like a mother, protects a child
(โพรเท๊คท ยู ไล๊ค เก ม๊าเธ่อร์ , โพรเท๊คท ซา ชายลํดํ)
Now it’s up to you.. I’ma call you in a little while
(นาว อิทซ อั๊พ ทู ยู แอมอา คอลลํ ยู อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์)
You’re my heart
(ยัวร์ มาย ฮาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’re in My Heart คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น