เนื้อเพลง Disappear คำอ่านไทย Beyonce

If I beg and if I cry
( อิ๊ฟ ไอ เบ๊ก แอนด์ อิ๊ฟ ไอ คราย )
Would it change the sky tonight?
( วู๊ด อิท เช้งจํ เดอะ สกาย ทูไน๊ท ?)
Will it give me sunlight?
( วิล อิท กี๊ฝ มี ซันไลท์ ?)
Should I wait for you to call?
( ชูด ไอ เว้ท ฟอร์ ยู ทู คอลลํ ?)
Is there any hope at all?
( อีส แดร์ เอ๊นี่ โฮพ แอ็ท ออล ?)
Are you drifting by…
( อาร์ ยู ดรีฟติ้ง บาย )

When I think about it
( เว็น ไอ ตริ๊งค อะเบ๊าท อิท )
I know that I was never held or even cared
( ไอ โนว์ แดท ไอ วอส เน๊เว่อร์ เฮวดฺ ออ อี๊เฝ่น คารํ )
The more I think about it
( เดอะ มอร์ ไอ ตริ๊งค อะเบ๊าท อิท )
The less that I was able to share with you
( เดอะ เลสส แดท ไอ วอส เอ๊เบิ้ล ทู แชร์ วิธ ยู )
I try to reach for you, I can almost feel you
( ไอ ธราย ทู รี๊ช ฟอร์ ยู , ไอ แคน อ๊อลโมสท ฟีล ยู )
You’re nearly here
( ยัวร์ เนียร์ลี เฮียร )
And then you disappear
( แอนด์ เด็น ยู ดิสแอ๊พเพียร์ )
[Disappear, disappear, disappear]
( [ ดิสแอ๊พเพียร์ , ดิสแอ๊พเพียร์ , ดิสแอ๊พเพียร์ ] )
You disappear
( ยู ดิสแอ๊พเพียร์ )
[Disappear, disappear, disappear]
( [ ดิสแอ๊พเพียร์ , ดิสแอ๊พเพียร์ , ดิสแอ๊พเพียร์ ] )

And then I lie all by myself
( แอนด์ เด็น ไอ ไล ออล บาย มายเซลฟ์ )
I see your face, I hear your voice
( ไอ ซี ยัวร์ เฟซ , ไอ เฮียร ยัวร์ ว๊อยซ์ )
My heart stays faithful
( มาย ฮาร์ท สเทย์ เฟสฟลู )
And time has come and time has passed
( แอนด์ ไทม์ แอส คัม แอนด์ ไทม์ แอส พาสส )
If its good it’s got to last
( อิ๊ฟ อิทซ กู๊ด อิทซ กอท ทู ล๊าสท )
It feels so right
( อิท ฟีล โซ ไร๊ท )
[adsense]
When I think about it
( เว็น ไอ ตริ๊งค อะเบ๊าท อิท )
I know that I was never held or even cared
( ไอ โนว์ แดท ไอ วอส เน๊เว่อร์ เฮวดฺ ออ อี๊เฝ่น คารํ )
The more I think about it
( เดอะ มอร์ ไอ ตริ๊งค อะเบ๊าท อิท )
The less that I was able to share with you
( เดอะ เลสส แดท ไอ วอส เอ๊เบิ้ล ทู แชร์ วิธ ยู )
I try to reach for you, I can almost feel you
( ไอ ธราย ทู รี๊ช ฟอร์ ยู , ไอ แคน อ๊อลโมสท ฟีล ยู )
You’re nearly here
( ยัวร์ เนียร์ลี เฮียร )
And then you disappear
( แอนด์ เด็น ยู ดิสแอ๊พเพียร์ )
[Disappear, disappear, disappear]
( [ ดิสแอ๊พเพียร์ , ดิสแอ๊พเพียร์ , ดิสแอ๊พเพียร์ ] )
You disappear
( ยู ดิสแอ๊พเพียร์ )
[Disappear, disappear, disappear]
( [ ดิสแอ๊พเพียร์ , ดิสแอ๊พเพียร์ , ดิสแอ๊พเพียร์ ] )
You, you disappear
( ยู , ยู ดิสแอ๊พเพียร์ )

I missed all the signs, one at a time….
( ไอ มิส ออล เดอะ ซายน , วัน แอ็ท อะ ไทม์ )
You were ready
( ยู เวีย เร๊ดี้ )
What did I know?
( ว๊อท ดิด ไอ โนว์ ?)
Starting our lives….
( สตาทดิง เอ๊า ลีฟ )
Now my love, I’m ready to shine
( นาว มาย เลิฟ , แอม เร๊ดี้ ทู ไชน์ )

When I think about it
( เว็น ไอ ตริ๊งค อะเบ๊าท อิท )
I know that I was never held or even cared
( ไอ โนว์ แดท ไอ วอส เน๊เว่อร์ เฮวดฺ ออ อี๊เฝ่น คารํ )
The more I think about it
( เดอะ มอร์ ไอ ตริ๊งค อะเบ๊าท อิท )
The less that I was able to share with you
( เดอะ เลสส แดท ไอ วอส เอ๊เบิ้ล ทู แชร์ วิธ ยู )
I try to reach for you, I can almost feel you
( ไอ ธราย ทู รี๊ช ฟอร์ ยู , ไอ แคน อ๊อลโมสท ฟีล ยู )
You’re nearly here
( ยัวร์ เนียร์ลี เฮียร )
And then you disappear
( แอนด์ เด็น ยู ดิสแอ๊พเพียร์ )
You disappear, you disappear
( ยู ดิสแอ๊พเพียร์ , ยู ดิสแอ๊พเพียร์ )
You disappear, disappear
( ยู ดิสแอ๊พเพียร์ , ดิสแอ๊พเพียร์ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Disappear คำอ่านไทย Beyonce

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น