เนื้อเพลง You Complete Me คำอ่านไทย Stabbing Westward

I am lost in the darkness
( ไอ แอ็ม ล็อซท อิน เดอะ ดาคเน็ซ)
Between two worlds and here I’m struggling
(บีทะวีน ทู เวิลด แซน เฮียร แอม ซทรักกลิง)
You’re the light that I’ve been seeking
(ยัวร์ เดอะ ไล๊ท แดท แอฝ บีน ซีคิง)
‘Cause my whole life there’s been something missing
(ค๊อส มาย โฮล ไล๊ฟ แดร์ บีน ซัมติง มีซซิง)
Only you
(โอ๊นลี่ ยู)
Can make me whole
(แคน เม้ค มี โฮล)
Just one touch
(จั๊สท วัน ทั๊ช)
And you complete me
(แอนด์ ยู คอมพลีท มี)
Only you
(โอ๊นลี่ ยู)
Can make me whole
(แคน เม้ค มี โฮล)
Just one touch
(จั๊สท วัน ทั๊ช)
And you complete me
(แอนด์ ยู คอมพลีท มี)

Rescue me from this black hole
(เร๊สคิ้ว มี ฟรอม ดิส แบล๊ค โฮล)
That s*cked me in and left my dying
(แดท เอส *cked มี อิน แอนด์ เล๊ฟท มาย ไดอิง)
You’re the truth that I’ve been seeking
(ยัวร์ เดอะ ทรู๊ธ แดท แอฝ บีน ซีคิง)
‘Cause my whole life I’ve been lying
(ค๊อส มาย โฮล ไล๊ฟ แอฝ บีน ลายยิง)

Only you
(โอ๊นลี่ ยู)
Can make me whole
(แคน เม้ค มี โฮล)
Just one touch
(จั๊สท วัน ทั๊ช)
And you complete me
(แอนด์ ยู คอมพลีท มี)
Only you
(โอ๊นลี่ ยู)
Can make me whole
(แคน เม้ค มี โฮล)
Just one touch
(จั๊สท วัน ทั๊ช)
And you complete me
(แอนด์ ยู คอมพลีท มี)

God I pray you find me worthy
(ก๊อด ดาย เพรย์ ยู ไฟนด์ มี เวอฑิ)
Of the right to stand beside you
(อ็อฝ เดอะ ไร๊ท ทู สแทนด์ บีไซด์ ยู)
And of your truth and of your passion
(แอนด์ อ็อฝ ยุร ทรู๊ธ แอนด์ อ็อฝ ยุร แพ๊ชชั่น)
Of the right to sleep beside you
(อ็อฝ เดอะ ไร๊ท ทู สลี๊พ บีไซด์ ยู)

Only you
(โอ๊นลี่ ยู)
Can make me whole
(แคน เม้ค มี โฮล)
Just one touch
(จั๊สท วัน ทั๊ช)
And you complete me
(แอนด์ ยู คอมพลีท มี)
Only you
(โอ๊นลี่ ยู)
Can make me whole
(แคน เม้ค มี โฮล)
Just one touch
(จั๊สท วัน ทั๊ช)
And you complete me
(แอนด์ ยู คอมพลีท มี)
Just one touch
(จั๊สท วัน ทั๊ช)
And you complete me
(แอนด์ ยู คอมพลีท มี)
Just one touch
(จั๊สท วัน ทั๊ช)
And you complete me
(แอนด์ ยู คอมพลีท มี)
Just one touch
(จั๊สท วัน ทั๊ช)
And you complete me
(แอนด์ ยู คอมพลีท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Complete Me คำอ่านไทย Stabbing Westward

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น