เนื้อเพลง Who Says You Can’t Go Home คำอ่านไทย Bon Jovi

I spent 20 years trying to get out of this place
( ไอ ซเพ็นท 20 เยียร์ ทไรอิง ทู เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ดิส เพลส)
I was lookin’ for something I couldn’t replace
(ไอ วอส ลุคกิน ฟอร์ ซัมติง ไอ คูดซึ่น รีเพลส)
I was runnin’ away from the only thing I’ve ever known
(ไอ วอส รูนนิน อะเวย์ ฟรอม ดิ โอ๊นลี่ ทริง แอฝ เอ๊เฝ่อร์ โนน)
And like a blind dog without a bone
(แอนด์ ไล๊ค เก ไบลนฺดฺ ด้อกก วิธเอ๊าท ดา โบน)
I was a gypsyu lost in the twilight zone
(ไอ วอส ซา gypsyu ล็อซท อิน เดอะ ทไวไล้ท โซน)

I hijacked a rainbow and crashed into a pot of gold
(ไอ ไฮ๊แจ็ค อะ เรนโบว์ แอนด์ คแร็ฌ อิ๊นทู อะ พ๊อท อ็อฝ โกลด์)
I’ve been there, done that, I ain’t lookin’ that
(แอฝ บีน แดร์ , ดัน แดท , ไอ เอน ลุคกิน แดท)
The seeds I’ve sown, saving dimes, spending too much time on the telephone…
(เดอะ ซีด แอฝ โซน , เซฝอิง ไดม , ซเพ็นดิง ทู มัช ไทม์ ออน เดอะ เท๊ลเลโฟน)
Who says you can’t go home…
(ฮู เซย์ ยู แค็นท โก โฮม)

Who says you can’t go home
(ฮู เซย์ ยู แค็นท โก โฮม)
There’s only one place that call me one of their own
(แดร์ โอ๊นลี่ วัน เพลส แดท คอลลํ มี วัน อ็อฝ แดร์ โอว์น)
Just a hometown boy, born a rolling-stone, who says you can’t go home
(จั๊สท ดา โฮมทาว บอย , บอน อะ โรลลิง สโทน , ฮู เซย์ ยู แค็นท โก โฮม)
Who says you can’t go back, been around all around the world and
(ฮู เซย์ ยู แค็นท โก แบ็ค , บีน อะราวนฺดฺ ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด แอนด์)
that’s a matter of fact
(แด้ท ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท)
There’s only one place left I want to go, who says you can’t go home
(แดร์ โอ๊นลี่ วัน เพลส เล๊ฟท ไอ ว้อนท ทู โก , ฮู เซย์ ยู แค็นท โก โฮม)
It’s alright, it’s alright, it’s alright, it’s alright…
(อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)

I went as far as I could, I tried to find a new face
(ไอ เว็นท แอส ฟาร์ แอส ซาย เคิด , ไอ ทไร ทู ไฟนด์ อะ นิว เฟซ)
There isn’t one of these lines that I would erase
(แดร์ อีสซึ่น วัน อ็อฝ ฑิส ไลน์ แดท ไอ เวิด อีเรส)
I left a million mile of memories on that road
(ไอ เล๊ฟท ดา มิ๊ลเลี่ยน ไมล อ็อฝ เมรโมรี ออน แดท โร้ด)
And every step I take I know that I’m not alone
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ สเท็พ ไอ เท้ค ไก โนว์ แดท แอม น็อท อะโลน)
You take the home from the boy, but not the boy from his home
(ยู เท้ค เดอะ โฮม ฟรอม เดอะ บอย , บั๊ท น็อท เดอะ บอย ฟรอม ฮิส โฮม)
These are my streets, the only life I’ve ever known, who says you can’t go home
(ฑิส อาร์ มาย สทรีท , ดิ โอ๊นลี่ ไล๊ฟ แอฝ เอ๊เฝ่อร์ โนน , ฮู เซย์ ยู แค็นท โก โฮม)

Who says you can’t go home
(ฮู เซย์ ยู แค็นท โก โฮม)
There’s only one place that call me one of their own
(แดร์ โอ๊นลี่ วัน เพลส แดท คอลลํ มี วัน อ็อฝ แดร์ โอว์น)
Just a hometown boy, born a rolling-stone, who says you can’t go home
(จั๊สท ดา โฮมทาว บอย , บอน อะ โรลลิง สโทน , ฮู เซย์ ยู แค็นท โก โฮม)
Who says you can’t go back, been around all around the world and
(ฮู เซย์ ยู แค็นท โก แบ็ค , บีน อะราวนฺดฺ ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด แอนด์)
that’s a matter of fact
(แด้ท ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท)
There’s only one place left I want to go, who says you can’t go home
(แดร์ โอ๊นลี่ วัน เพลส เล๊ฟท ไอ ว้อนท ทู โก , ฮู เซย์ ยู แค็นท โก โฮม)
It’s alright, it’s alright, it’s alright, it’s alright…
(อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)

[Guitar Solo]
([ กิทา โซ๊โล่ ])

I’ve been there, done that, I ain’t looking that
(แอฝ บีน แดร์ , ดัน แดท , ไอ เอน ลุคอิง แดท)
It’s been a long long road
(อิทซ บีน อะ ลอง ลอง โร้ด)
Feels like I’ve never left, that’s how the story goes
(ฟีล ไล๊ค แอฝ เน๊เฝ่อร์ เล๊ฟท , แด้ท ฮาว เดอะ สท๊อรี่ โกซ)
It doesn’t matter where you are, doesn’t matter where you go
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ แวร์ ยู อาร์ , ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ แวร์ ยู โก)
If it’s a million miles aways or just a mile up the road
(อิ๊ฟ อิทซ ซา มิ๊ลเลี่ยน ไมล อะเวย์ ออ จั๊สท ดา ไมล อั๊พ เดอะ โร้ด)
Take it in, take it with you when you go, who says you can’t go home
(เท้ค อิท อิน , เท้ค อิท วิธ ยู เว็น ยู โก , ฮู เซย์ ยู แค็นท โก โฮม)
Who says you can’t go home
(ฮู เซย์ ยู แค็นท โก โฮม)
Taken from OldieLyrics.com
(เทคเอ็น ฟรอม OldieLyrics com)
There’s only one place that call me one of their own
(แดร์ โอ๊นลี่ วัน เพลส แดท คอลลํ มี วัน อ็อฝ แดร์ โอว์น)
Just a hometown boy, born a rolling-stone, who says you can’t go home
(จั๊สท ดา โฮมทาว บอย , บอน อะ โรลลิง สโทน , ฮู เซย์ ยู แค็นท โก โฮม)
Who says you can’t go back, been around all around the world and
(ฮู เซย์ ยู แค็นท โก แบ็ค , บีน อะราวนฺดฺ ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด แอนด์)
that’s a matter of fact
(แด้ท ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท)
There’s only one place left I want to go, who says you can’t go home
(แดร์ โอ๊นลี่ วัน เพลส เล๊ฟท ไอ ว้อนท ทู โก , ฮู เซย์ ยู แค็นท โก โฮม)
It’s alright, it’s alright, it’s alright, it’s alright…
(อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who Says You Can’t Go Home คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น