เนื้อเพลง When Can I See You Again คำอ่านไทย Brian McKnight

Chico DeBarge—When Can I See You Again
( ชีโค DeBarge เว็น แคน นาย ซี ยู อะเกน)
Background Vocals: Brian McKnight
(แบ็คกราว โฝแค็ล : ไบรเอน แมคไนท์)

Last night it all started out with a kiss
(ล๊าสท ไน๊ท ดิธ ดอร์ สท๊าร์ท เอ๊าท วิธ อะ คิซ)
Shook by the taste of your lips
(ฌุค บาย เดอะ เท๊ซท อ็อฝ ยุร ลิพ)
Took me in your arms and held me tight
(ทุค มี อิน ยุร อาร์ม แซน เฮ็ลด มี ไท๊ท)
So wrong but it felt so right
(โซ รอง บั๊ท ดิธ เฟ็ลท โซ ไร๊ท)
I don’t wanna see tomorrow without you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซี ทูม๊อโร่ว วิธเอ๊าท ยู)
I’ll do whatever you want for me to do
(อิลล ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท ฟอร์ มี ทู ดู)
I’m outside the door let me in
(แอม เอ๊าทไซ้ด เดอะ ดอร์ เล็ท มี อิน)
Girl, when can I see you again
(เกิร์ล , เว็น แคน นาย ซี ยู อะเกน)

1 – [Chico & Brian]
(วัน [ ชีโค & ไบรเอน ])
When can I see you again
(เว็น แคน นาย ซี ยู อะเกน)
I can’t get enough
(ไอ แค็นท เก็ท อีน๊าฟ)
Girl, you know you really need to tell me
(เกิร์ล , ยู โนว์ ยู ริแอ็ลลิ นี๊ด ทู เทลล มี)
When can I see you again
(เว็น แคน นาย ซี ยู อะเกน)
Can you tell me
(แคน ยู เทลล มี)

When can I see you again
(เว็น แคน นาย ซี ยู อะเกน)
I’ll take what I can get
(อิลล เท้ค ว๊อท ไอ แคน เก็ท)
Girl, you know you really need to tell me
(เกิร์ล , ยู โนว์ ยู ริแอ็ลลิ นี๊ด ทู เทลล มี)
When can I see you again
(เว็น แคน นาย ซี ยู อะเกน)
Can you tell me
(แคน ยู เทลล มี)

There’s no good in goodbye
(แดร์ โน กู๊ด อิน กู๊ดบาย)
How am I supposed to make it through the night
(ฮาว แอ็ม ไอ ซั๊พโพ้ส ทู เม้ค อิท ทรู เดอะ ไน๊ท)
Think about the way your ass brings tears to my eyes
(ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ เวย์ ยุร อาซ บริง เทียร์ ทู มาย อาย)
Dreamin’ about the way it could be
(ดรีมมิน อะเบ๊าท เดอะ เวย์ อิท เคิด บี)
Me for you, you for me
(มี ฟอร์ ยู , ยู ฟอร์ มี)
How I wish that you could be mine
(ฮาว ไอ วิ๊ช แดท ยู เคิด บี ไมน์)
Not just for a moment, for all time
(น็อท จั๊สท ฟอร์ รา โม๊เม้นท , ฟอร์ ออล ไทม์)
Cuz if you’re by my side I can win
(คัซ อิ๊ฟ ยัวร์ บาย มาย ไซด์ ไอ แคน วิน)
Tell me when can I see you again
(เทลล มี เว็น แคน นาย ซี ยู อะเกน)

Repeat 1
(รีพี๊ท วัน)

Talk to me I don’t believe I’m asking for too much
(ท๊อล์ค ทู มี ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ แอม อาคกิ้ง ฟอร์ ทู มัช)
More and more I’m feinin’ for the feeling of your touch again
(โม แอนด์ โม แอม feinin ฟอร์ เดอะ ฟีลอิง อ็อฝ ยุร ทั๊ช อะเกน)

When can I see you babe, baby
(เว็น แคน นาย ซี ยู เบ้บ , เบ๊บี้)
[When can I see you]
([ เว็น แคน นาย ซี ยู ])
Can I see you baby
(แคน นาย ซี ยู เบ๊บี้)
[When can I see you baby]
([ เว็น แคน นาย ซี ยู เบ๊บี้ ])

Repeat background while:
(รีพี๊ท แบ็คกราว ไวล์ :)
Hmmm, I’ve been looking for you baby
(ฮึม , แอฝ บีน ลุคอิง ฟอร์ ยู เบ๊บี้)
But I can’t seem to find you baby
(บั๊ท ไอ แค็นท ซีม ทู ไฟนด์ ยู เบ๊บี้)
I’m searchin’ through the shadows of the night
(แอม เสริทชิน ทรู เดอะ แฌดโอ อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
Searching for you
(เซิชอิง ฟอร์ ยู)
See, I thought maybe, thought maybe that
(ซี , ไอ ธอท เมบี , ธอท เมบี แดท)
The vibe we was feeling can bring us back together again baby
(เดอะ วายพฺ วี วอส ฟีลอิง แคน บริง อัซ แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์ อะเกน เบ๊บี้)
Mmm, are you looking for me baby
(อึม , อาร์ ยู ลุคอิง ฟอร์ มี เบ๊บี้)
Can’t seem to find each other, can we baby
(แค็นท ซีม ทู ไฟนด์ อีช อ๊อเธ่อร์ , แคน วี เบ๊บี้)
I know baby
(ไอ โนว์ เบ๊บี้)
Don’t worry
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่)
Once I get to you
(วั๊นซ ไอ เก็ท ทู ยู)
I’m not goin’ nowhere baby
(แอม น็อท โกอิน โนแวร์ เบ๊บี้)
Hear me mama?
(เฮียร มี มามะ)
Do you feel me baby?
(ดู ยู ฟีล มี เบ๊บี้)
Hmmm, yes
(ฮึม , เย็ซ)
You know I’m looking for you, don’t you baby
(ยู โนว์ แอม ลุคอิง ฟอร์ ยู , ด้อนท์ ยู เบ๊บี้)
That’s right mama
(แด้ท ไร๊ท มามะ)

Repeat 1 until fade
(รีพี๊ท วัน อันทิล เฟด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When Can I See You Again คำอ่านไทย Brian McKnight

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น