เนื้อเพลง Diva คำอ่านไทย Beyonce

I’ma-a diva [hey], I’ma, I’ma-a diva [hey]
( แอมมา – อะ ดีวะ [ เฮ้ ] , แอมมา , แอมมา – อะ ดีวะ [ เฮ้ ] )
I’ma, I’ma-a diva [hey], I’ma, I’ma-a diva
( แอมมา , แอมมา – อะ ดีวะ [ เฮ้ ] , แอมมา , แอมมา – อะ ดีวะ )
I’ma, I’ma-a diva [hey], I’ma, I’ma a diva
( แอมมา , แอมมา – อะ ดีวะ [ เฮ้ ] , แอมมา , แอมมา อะ ดีวะ )
I’ma, I’ma a diva [hey], I’ma, I’ma a di…
( แอมมา , แอมมา อะ ดีวะ [ เฮ้ ] , แอมมา , แอมมา อะ ดาย )

Na-na-na, diva is a female version of a hustla, of a hustla, of a, of a hustla…
( นา – นา – นา , ดีวะ อีส อะ ฟี๊เมล เวอร์ชั่น ออฟ อะ ฮาสลา , ออฟ อะ ฮาสลา , ออฟ อะ , ออฟ อะ ฮาสลา )
Na-na-na, diva is a female version of a hustla, of a hustla, of a, of a hustla…
( นา – นา – นา , ดีวะ อีส อะ ฟี๊เมล เวอร์ชั่น ออฟ อะ ฮาสลา , ออฟ อะ ฮาสลา , ออฟ อะ , ออฟ อะ ฮาสลา )

Stop the track, lemme state facts:
( สท๊อพ เดอะ แทร็ค , เลมมี่ สเทท แฟคท : )
I told you, gimme a minute and I’ll be right back
( ไอ โทลด ยู , กิมมี อะ มิ๊หนิท แอนด์ แอล บี ไร๊ท แบ็ค )
Fifty million round the world and they say that I couldn’t get it;
( ฟิฟที มิ๊ลเลี่ยน ราวนด เดอะ เวิลด แอนด์ เดย์ เซย์ แดท ไอ คูดซึ่น เก็ท อิท ; )
I done got so sick and filthy with Benjis, I can’t spend it
( ไอ ดัน กอท โซ ซิ๊ค แอนด์ ฟิลธี วิธ เบนจีดสฺ , ไอ แค้น สเพ็นด อิท )
How you gon’ be talkin shit? You act like I just got up in it;
( ฮาว ยู กอน บี ทอคกิ่น ชิท ?ยู แอ๊คท ไล๊ค กาย เจิ๊สท กอท อั๊พ อิน อิท ; )
Been the number one diva in this game for a minute!
( บีน เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน ดีวะ อิน ดิส เกม ฟอร์ อะ มิ๊หนิท ! )
I know you read the paper – the one that they call a queen,
( ไอ โนว์ ยู รี๊ด เดอะ เพ๊เพ่อร์ – ดิ วัน แดท เดย์ คอลลํ อะ ควีน , )
Every radio round the world know me cause that’s where I be [first!]
( เอ๊ฟรี่ เร๊ดิโอ ราวนด เดอะ เวิลด โนว์ มี ค๊อส แด้ท แวร์ ไอ บี [ เฟิร์สท ! ] )

I’ma-a diva [hey], I’ma, I’ma-a diva [hey]
( แอมมา – อะ ดีวะ [ เฮ้ ] , แอมมา , แอมมา – อะ ดีวะ [ เฮ้ ] )
I’ma, I’ma-a diva [hey], I’ma, I’ma-a diva
( แอมมา , แอมมา – อะ ดีวะ [ เฮ้ ] , แอมมา , แอมมา – อะ ดีวะ )
I’ma, I’ma-a diva [hey], I’ma, I’ma a diva
( แอมมา , แอมมา – อะ ดีวะ [ เฮ้ ] , แอมมา , แอมมา อะ ดีวะ )
I’ma, I’ma a diva [hey], I’ma, I’ma a di…
( แอมมา , แอมมา อะ ดีวะ [ เฮ้ ] , แอมมา , แอมมา อะ ดาย )

Na-na-na, diva is a female version of a hustla, of a hustla, of a, of a hustla…
( นา – นา – นา , ดีวะ อีส อะ ฟี๊เมล เวอร์ชั่น ออฟ อะ ฮาสลา , ออฟ อะ ฮาสลา , ออฟ อะ , ออฟ อะ ฮาสลา )
Na-na-na, diva is a female version of a hustla, of a hustla, of a, of a hustla…
( นา – นา – นา , ดีวะ อีส อะ ฟี๊เมล เวอร์ชั่น ออฟ อะ ฮาสลา , ออฟ อะ ฮาสลา , ออฟ อะ , ออฟ อะ ฮาสลา )

When he pull up, wanna pop my hood up,
( เว็น ฮี พูลล อั๊พ , วอนนา พ๊อบ มาย เฮิด อั๊พ , )
Bet he better have a six-pack in the cooler
( เบ๊ท ฮี เบ๊ทเด่อร์ แฮพ อะ ซิกซ์ – แพ็ค อิน เดอะ คูลเลอะ )
Gettin money, divas gettin’ money,
( เกทดิน มั๊นนี่ , ดีวะ เกทดิน มั๊นนี่ , )
If you ain’t gettin’ money, then you ain’t got nothin fo’ me
( อิ๊ฟ ยู เอน เกทดิน มั๊นนี่ , เด็น ยู เอน กอท นอตติน โฟ มี )
Tell me somethin’, [tell me somethin’]: Where yo boss at? [Where yo’ boss at?]
( เทลล มี ซัมติน , [ เทลล มี ซัมติน ] : แวร์ โย บ๊อสสฺ แอ็ท ?[ แวร์ โย บ๊อสสฺ แอ็ท ?] )
[adsense]
Where my ladies up in here that like to talk back? [that like to talk back]
( แวร์ มาย เลดี อั๊พ อิน เฮียร แดท ไล๊ค ทู ท๊อล์ค แบ็ค ?[ แดท ไล๊ค ทู ท๊อล์ค แบ็ค ] )
I wanna see her [I wanna see her], I’d like to meet ya [I’d like to meet her]
( ไอ วอนนา ซี เฮอ [ ไอ วอนนา ซี เฮอ ] , อาย ไล๊ค ทู มี๊ท ยา [ อาย ไล๊ค ทู มี๊ท เฮอ ] )
What you say? [NOT TO ME!], she ain’t no diva [she ain’t no diva!]…
( ว๊อท ยู เซย์ ?[ นอท ทู มี ! ] , ชี เอน โน ดีวะ [ ชี เอน โน ดีวะ ! ] )

Na-na-na, diva is a female version of a hustla, of a hustla, of a, of a hustla…
( นา – นา – นา , ดีวะ อีส อะ ฟี๊เมล เวอร์ชั่น ออฟ อะ ฮาสลา , ออฟ อะ ฮาสลา , ออฟ อะ , ออฟ อะ ฮาสลา )
Na-na-na, diva is a female version of a hustla, of a hustla, of a, of a hustla…
( นา – นา – นา , ดีวะ อีส อะ ฟี๊เมล เวอร์ชั่น ออฟ อะ ฮาสลา , ออฟ อะ ฮาสลา , ออฟ อะ , ออฟ อะ ฮาสลา )

Since 15 in my stilettos, been struttin in this game,
( ซิ๊นซ 15 อิน มาย สทิเลทโท , บีน สตันอิน อิน ดิส เกม , )
What’s yo age? That’s the question they ask when I hit the stage
( “ ว๊อท โย เอจ ?“ แด้ท เดอะ เคว๊สชั่น เดย์ อาสคฺ เว็น ไอ ฮิท เดอะ สเท๊จ )
I’m a diva, best believe her, you see how she gettin paid?;
( แอม อะ ดีวะ , เบ๊สท์ บีลี๊ฝ เฮอ , ยู ซี ฮาว ชี เกทดิน เพด ?; )
She ain’t callin him to grade-up, don’t need him, her bed’s made
( ชี เอน คอลลิน ฮิม ทู เกรด – อั๊พ , โด๊นท นี๊ด ฮิม , เฮอ เบ๊ด เมด )

This is a stick-up, stick-up [I need them bags, all that money…]
( ดิส อีส อะ สทิ๊ค – อั๊พ , สทิ๊ค – อั๊พ [ ไอ นี๊ด เด็ม แบ๊ก , ออล แดท มั๊นนี่ ] )
We’re gonna stick-up, stick-up [You see the mask, “where that money?”]
( เวีย กอนนา สทิ๊ค – อั๊พ , สทิ๊ค – อั๊พ [ ยู ซี เดอะ แมสค , “ แวร์ แดท มั๊นนี่ ?“ ] )
All my ladies get it up, I see you, I do the same;
( ออล มาย เลดี เก็ท อิท อั๊พ , ไอ ซี ยู , ไอ ดู เดอะ เซม ; )
Take it to another level, no passengers on my plane…
( เท้ค อิท ทู อะน๊าเทร่อร์ เล๊เฝ่ล , โน แพสเซนเจอะ ออน มาย เพลน )

I’ma-a diva [hey], I’ma, I’ma-a diva [hey]
( แอมมา – อะ ดีวะ [ เฮ้ ] , แอมมา , แอมมา – อะ ดีวะ [ เฮ้ ] )
I’ma, I’ma-a diva [hey], I’ma, I’ma-a diva…
( แอมมา , แอมมา – อะ ดีวะ [ เฮ้ ] , แอมมา , แอมมา – อะ ดีวะ )

This is a stick-up, stick-up [I need them bags, all that money…]
( ดิส อีส อะ สทิ๊ค – อั๊พ , สทิ๊ค – อั๊พ [ ไอ นี๊ด เด็ม แบ๊ก , ออล แดท มั๊นนี่ ] )
Stick-up, stick-up [You see the mask, “where that money?”]
( สทิ๊ค – อั๊พ , สทิ๊ค – อั๊พ [ ยู ซี เดอะ แมสค , “ แวร์ แดท มั๊นนี่ ?“ ] )

Na-na-na, diva is a female version of a hustla, of a hustla, of a, of a hustla…
( นา – นา – นา , ดีวะ อีส อะ ฟี๊เมล เวอร์ชั่น ออฟ อะ ฮาสลา , ออฟ อะ ฮาสลา , ออฟ อะ , ออฟ อะ ฮาสลา )
Na-na-na, diva is a female version of a hustla, of a hustla, of a, of a hustla…
( นา – นา – นา , ดีวะ อีส อะ ฟี๊เมล เวอร์ชั่น ออฟ อะ ฮาสลา , ออฟ อะ ฮาสลา , ออฟ อะ , ออฟ อะ ฮาสลา )

I’ma, I’ma-a diva, I’ma, I’ma-a diva, I’ma, I’ma-a diva…
( แอมมา , แอมมา – อะ ดีวะ , แอมมา , แอมมา – อะ ดีวะ , แอมมา , แอมมา – อะ ดีวะ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Diva คำอ่านไทย Beyonce

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น