เนื้อเพลง Motion Picture Soundtrack คำอ่านไทย Radiohead

White wine and sleeping pills
( ไว๊ท ไวน์ แอนด์ ซลีพพิง พิลล์)
Help me get back to your arms
(เฮ้ลพ มี เก็ท แบ็ค ทู ยุร อาร์ม)
Cheap sex and sad films
(ชี๊พ เซ็กซ แอนด์ แซ้ด ฟิล์ม)
Help me get where I belong
(เฮ้ลพ มี เก็ท แวร์ ไอ บีลอง)

I think you’re crazy, maybe
(ไอ ทริ๊งค ยัวร์ คเรสิ , เมบี)
I think you’re crazy, maybe
(ไอ ทริ๊งค ยัวร์ คเรสิ , เมบี)

Stop sending letters
(สท๊อพ เซนดิ้ง เล็ทเท่อร์)
Letters always get burned
(เล็ทเท่อร์ ออลเว เก็ท เบิร์น)
It’s not like the movies
(อิทซ น็อท ไล๊ค เดอะ มูวี่)
They fed us on little white lies
(เด เฟ็ด อัซ ออน ลิ๊ทเทิ่ล ไว๊ท ไล)

I think you’re crazy, maybe
(ไอ ทริ๊งค ยัวร์ คเรสิ , เมบี)
I think you’re crazy, maybe
(ไอ ทริ๊งค ยัวร์ คเรสิ , เมบี)

I will see you in the next life
(ไอ วิล ซี ยู อิน เดอะ เน๊กซท ไล๊ฟ)

Early version has a second verse:
(เอ๊อรํลี่ เฝ๊อร์ชั่น แฮ็ส ซา เซ๊คคั่น เฝิซ :)
Beautiful angel
(บยูทิฟุล แอ๊งเจล)
Pulled apart at birth
(พูลล อะพาร์ท แอ็ท เบริ๊ท)
Limbless and helpless
(Limbless แซน เฮลพเล็ซ)
I can’t even recognize you
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู)

I think you’re crazy, maybe [x6]
(ไอ ทริ๊งค ยัวร์ คเรสิ , เมบี [ x6 ])

I will see you in the next life
(ไอ วิล ซี ยู อิน เดอะ เน๊กซท ไล๊ฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Motion Picture Soundtrack คำอ่านไทย Radiohead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น