เนื้อเพลง Silence คำอ่านไทย Xavier Rudd

Silence beating down
( ไซเล็นซ บืดิงสฺ เดาน)
Silence all around
(ไซเล็นซ ออล อะราวนฺดฺ)
Well I’m peaceful
(เวลล แอม พีซฟุล)
At least for now
(แอ็ท ลีซท ฟอร์ นาว)
Silence beating down
(ไซเล็นซ บืดิงสฺ เดาน)

Here other people they won’t see me sad
(เฮียร อ๊อเธ่อร์ พี๊เพิ่ล เด ว็อนท ซี มี แซ้ด)
And if I’m happy they won’t share my happiness
(แอนด์ อิ๊ฟ แอม แฮ๊พพี่ เด ว็อนท แชร์ มาย แฮพพิเน็ซ)
For this is peacefulness that won’t be shared
(ฟอร์ ดิส ซิส พีซฟุลเน็ซ แดท ว็อนท บี แชร์)
For it’s time for the spirit
(ฟอร์ อิทซ ไทม์ ฟอร์ เดอะ สพีหริท)
It’s time unsaid
(อิทซ ไทม์ อันเซด)
This peacefulness that won’t be shared
(ดิส พีซฟุลเน็ซ แดท ว็อนท บี แชร์)
For it’s time alone
(ฟอร์ อิทซ ไทม์ อะโลน)

Silence beating down
(ไซเล็นซ บืดิงสฺ เดาน)
Silence all around
(ไซเล็นซ ออล อะราวนฺดฺ)
And I’m peaceful
(แอนด์ แอม พีซฟุล)
At least for now
(แอ็ท ลีซท ฟอร์ นาว)
Silence beating down
(ไซเล็นซ บืดิงสฺ เดาน)

Here other people they won’t see me sad
(เฮียร อ๊อเธ่อร์ พี๊เพิ่ล เด ว็อนท ซี มี แซ้ด)
And if I’m happy they won’t share my happiness
(แอนด์ อิ๊ฟ แอม แฮ๊พพี่ เด ว็อนท แชร์ มาย แฮพพิเน็ซ)
For this is peacefulness that won’t be shared
(ฟอร์ ดิส ซิส พีซฟุลเน็ซ แดท ว็อนท บี แชร์)
For it’s time for my spirit and me to spend
(ฟอร์ อิทซ ไทม์ ฟอร์ มาย สพีหริท แอนด์ มี ทู สเพ็นด)
This is peacefulness that won’t be shared
(ดิส ซิส พีซฟุลเน็ซ แดท ว็อนท บี แชร์)
For it’s time alone
(ฟอร์ อิทซ ไทม์ อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Silence คำอ่านไทย Xavier Rudd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น