เนื้อเพลง Choosey Lover คำอ่านไทย Aaliyah

Choosey Lover Boy Im So Proud Of Ya
( Choosey ลัฝเออะ บอย แอม โซ พเราด อ็อฝ ยา)
Im So Glad You Chose Me Baby
(แอม โซ แกล๊ด ยู โชส มี เบ๊บี้)
And Ill Make You So Happy
(แอนด์ อิลล เม้ค ยู โซ แฮ๊พพี่)

Thought I Had A Love But I Was Kidding Myself Baby
(ธอท ไอ แฮ็ด อะ ลัฝ บั๊ท ไอ วอส คิดดิง ไมเซลฟ เบ๊บี้)
By The Time I Learned The Truth About It
(บาย เดอะ ไทม์ ไอ เลิร์น เดอะ ทรู๊ธ อะเบ๊าท ดิธ)
He Was Sleeping With Someone Else
(ฮี วอส ซลีพพิง วิธ ซัมวัน เอ๊ลส)
But Not You Baby
(บั๊ท น็อท ยู เบ๊บี้)

Choosey Lover Boy Im So Proud Of Ya
(Choosey ลัฝเออะ บอย แอม โซ พเราด อ็อฝ ยา)
Im So Glad You Chose Me Baby
(แอม โซ แกล๊ด ยู โชส มี เบ๊บี้)
And Ill Make You So Happy
(แอนด์ อิลล เม้ค ยู โซ แฮ๊พพี่)

Cause Your Givin Me Givin Me Security Baby
(ค๊อส ยุร กีฝอิน มี กีฝอิน มี ซิคยูริทิ เบ๊บี้)
And You Proven What You Said Ohh
(แอนด์ ยู พรูฝเอ็น ว๊อท ยู เซ็ด โอ้)
Never Worried About You Baby Jumpin In And Out Of Bed
(เน๊เฝ่อร์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ยู เบ๊บี้ จัมปิน อิน แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ เบ๊ด)
Ohhhh But Not My Baby
(โอ้ บั๊ท น็อท มาย เบ๊บี้)

Choosey Lover Boy Im So Proud Of Ya
(Choosey ลัฝเออะ บอย แอม โซ พเราด อ็อฝ ยา)
Im So Glad You Chose Me Baby
(แอม โซ แกล๊ด ยู โชส มี เบ๊บี้)
And Ill Make You So Happy
(แอนด์ อิลล เม้ค ยู โซ แฮ๊พพี่)
Repeat
(รีพี๊ท)
Beat Switches
(บีท สวิทเชท)

Thought I Had A Lover But I Was Kidding Myself Baby
(ธอท ไอ แฮ็ด อะ ลัฝเออะ บั๊ท ไอ วอส คิดดิง ไมเซลฟ เบ๊บี้)
By The Time I Learned About It
(บาย เดอะ ไทม์ ไอ เลิร์น อะเบ๊าท ดิธ)
He Was Sleepin With Someone Else
(ฮี วอส สลีฟปิน วิธ ซัมวัน เอ๊ลส)
Baby Baby Baby
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้)

Choosey Lover Boy Im So Proud Of Ya
(Choosey ลัฝเออะ บอย แอม โซ พเราด อ็อฝ ยา)
Im So Glad You Chose Me Baby
(แอม โซ แกล๊ด ยู โชส มี เบ๊บี้)
And Ill Make You So Happy
(แอนด์ อิลล เม้ค ยู โซ แฮ๊พพี่)

Cause Youve Given Me Given Me Security
(ค๊อส ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี กีฝเอ็น มี ซิคยูริทิ)
Given Me Security Baby
(กีฝเอ็น มี ซิคยูริทิ เบ๊บี้)
Yeah Youve Proven What You Said
(เย่ ยู๊ฟ พรูฝเอ็น ว๊อท ยู เซ็ด)
See I Never Worry About You
(ซี ไอ เน๊เฝ่อร์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ยู)
Jumpin In And Out Of Bed
(จัมปิน อิน แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ เบ๊ด)

Choosey Lover Oh Your So Choosey
(Choosey ลัฝเออะ โอ ยุร โซ Choosey)
Boy Im So Proud Of Ya
(บอย แอม โซ พเราด อ็อฝ ยา)
Im So Glad You Chose Me Baby
(แอม โซ แกล๊ด ยู โชส มี เบ๊บี้)
Ill Make You So Happy
(อิลล เม้ค ยู โซ แฮ๊พพี่)
Repeats Till Fade
(รีพี๊ท ทิลล์ เฟด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Choosey Lover คำอ่านไทย Aaliyah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น