เนื้อเพลง Love Is More Than Just คำอ่านไทย All-4-One

i wanted to talk to you – pick up the phone
( ไอ ว้อนท ทู ท๊อล์ค ทู ยู พิค อั๊พ เดอะ โฟน)
i don’t want to be alone
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี อะโลน)
said i need someone to hold on tight
(เซ็ด ดาย นี๊ด ซัมวัน ทู โฮลด์ ออน ไท๊ท)
get ready for this magical ride
(เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ ดิส แมจอิแค็ล ไรด์)
helplessly i’m falling so deep
(เฮลพเล็ซลิ แอม ฟ๊อลิง โซ ดี๊พ)
what am i supposed to do
(ว๊อท แอ็ม ไอ ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
love’s too big a word, baby to hold inside
(ลัฝ ทู บิ๊ก อะ เวิร์ด , เบ๊บี้ ทู โฮลด์ อิ๊นไซด์)
i tried and tried, but i just can’t find the love
(ไอ ทไร แอนด์ ทไร , บั๊ท ไอ จั๊สท แค็นท ไฟนด์ เดอะ ลัฝ)

love is more than just another 4-letter word
(ลัฝ อีส โม แฑ็น จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ โฟว เล็ทเท่อร์ เวิร์ด)
can’t fight the feeling, no matter what you do
(แค็นท ไฟ้ท เดอะ ฟีลอิง , โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู)
love is more than just another 4-letter word
(ลัฝ อีส โม แฑ็น จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ โฟว เล็ทเท่อร์ เวิร์ด)
if you’re not careful, it’s gonna get you too
(อิ๊ฟ ยัวร์ น็อท แค๊ร์ฟูล , อิทซ กอนนะ เก็ท ยู ทู)

today were together – tomorrow we’re apart
(ทูเดย์ เวอ ทูเก๊ทเธ่อร์ ทูม๊อโร่ว เวีย อะพาร์ท)
this how our daily life goes
(ดิส ฮาว เอ๊า เด๊ลี่ ไล๊ฟ โกซ)
it really doesn’t matter, baby, what’s going on
(อิท ริแอ็ลลิ ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ , เบ๊บี้ , ว๊อท โกอิ้ง ออน)
we’re still in love – everyone knows
(เวีย สทิลล อิน ลัฝ เอ๊วี่วัน โนว์)

if i need a helping hand i can count on you
(อิ๊ฟ ฟาย นี๊ด อะ เฮลพิง แฮนด์ ดาย แคน เค้าทํ ออน ยู)
mornin’ noon or evenin’ time – it’s always the same
(มอร์นิน นูน ออ อีฝนิน ไทม์ อิทซ ออลเว เดอะ เซม)
you’ll always be there – i can count on you
(โยว ออลเว บี แดร์ ไอ แคน เค้าทํ ออน ยู)

love is more than just another 4-letter word
(ลัฝ อีส โม แฑ็น จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ โฟว เล็ทเท่อร์ เวิร์ด)
can’t fight the feeling no matter what you do
(แค็นท ไฟ้ท เดอะ ฟีลอิง โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู)
love is more than just another 4-letter word
(ลัฝ อีส โม แฑ็น จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ โฟว เล็ทเท่อร์ เวิร์ด)
if you’re not careful, it’s gonna get you too
(อิ๊ฟ ยัวร์ น็อท แค๊ร์ฟูล , อิทซ กอนนะ เก็ท ยู ทู)

love is more than just another 4-letter word
(ลัฝ อีส โม แฑ็น จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ โฟว เล็ทเท่อร์ เวิร์ด)
can’t fight the feeling no matter what you do
(แค็นท ไฟ้ท เดอะ ฟีลอิง โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู)
love is more than just another 4-letter word
(ลัฝ อีส โม แฑ็น จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ โฟว เล็ทเท่อร์ เวิร์ด)
if you’re not careful, it’s gonna get you too
(อิ๊ฟ ยัวร์ น็อท แค๊ร์ฟูล , อิทซ กอนนะ เก็ท ยู ทู)

i wanted to talk to you – pick up the phone
(ไอ ว้อนท ทู ท๊อล์ค ทู ยู พิค อั๊พ เดอะ โฟน)
i don’t want to be alone
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี อะโลน)
said i need someone to hold on tight
(เซ็ด ดาย นี๊ด ซัมวัน ทู โฮลด์ ออน ไท๊ท)
get ready for this magical ride
(เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ ดิส แมจอิแค็ล ไรด์)

helplessly i’m falling so deep
(เฮลพเล็ซลิ แอม ฟ๊อลิง โซ ดี๊พ)
what am i supposed to do
(ว๊อท แอ็ม ไอ ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
love’s too big a word, baby to hold inside
(ลัฝ ทู บิ๊ก อะ เวิร์ด , เบ๊บี้ ทู โฮลด์ อิ๊นไซด์)
i tried and tried, but i just can’t find the love
(ไอ ทไร แอนด์ ทไร , บั๊ท ไอ จั๊สท แค็นท ไฟนด์ เดอะ ลัฝ)

love is more than just another 4-letter word
(ลัฝ อีส โม แฑ็น จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ โฟว เล็ทเท่อร์ เวิร์ด)
love is more than just another 4-letter word
(ลัฝ อีส โม แฑ็น จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ โฟว เล็ทเท่อร์ เวิร์ด)
love is more than just another 4-letter word
(ลัฝ อีส โม แฑ็น จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ โฟว เล็ทเท่อร์ เวิร์ด)
love is more than just another 4-letter word
(ลัฝ อีส โม แฑ็น จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ โฟว เล็ทเท่อร์ เวิร์ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Is More Than Just คำอ่านไทย All-4-One

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น