เนื้อเพลง Ego คำอ่านไทย Beyonce

Aw, baby, how you doing?
( ออ , เบ๊บี้ , ฮาว ยู ดูอิ้ง ?)
You know i’ma cut right to the chase, huh?
( ยู โนว์ แอมมา คัท ไร๊ท ทู เดอะ เชส , ฮัช ?)
Some women were made
( ซัม วู๊แม่น เวีย เมด )
But me, myself?
( บั๊ท มี , มายเซลฟ์ ?)
I like to think that I was created
( ไอ ไล๊ค ทู ตริ๊งค แดท ไอ วอส ครีเอ็ท )
For a special purpose
( ฟอร์ อะ สเพ๊เชี่ยล เพ๊อร์โพส )
You know?
( ยู โนว์ ?)
What’s more special than YOU?
( ว๊อท มอร์ สเพ๊เชี่ยล แดน ยู ?)
You feel me?
( ยู ฟีล มี ?)

Its on, baby let’s get lost
( อิทซ ออน , เบ๊บี้ เล็ท เก็ท โลด )
You don’t have to call in to work cause you’re the boss
( ยู โด๊นท แฮพ ทู คอลลํ อิน ทู เวิ๊ร์ค ค๊อส ยัวร์ เดอะ บ๊อสสฺ )
For real, want you to show me how you feel
( ฟอร์ เรียล , ว้อนท ยู ทู โชว์ มี ฮาว ยู ฟีล )
I consider myself a colossal big deal
( ไอ คอนซิ๊เด้อร์ มายเซลฟ์ อะ คะลอสเซิล บิ๊ก ดีล )
Why?
( วาย ?)
Well, you got the key to my heart
( เวลล , ยู กอท เดอะ คีย์ ทู มาย ฮาร์ท )
But you ain’t gon’ need it
( บั๊ท ยู เอน กอน นี๊ด อิท )
I’d rather you open up my body
( อาย ร๊าเธ่อร์ ยู โอ๊เพ่น อั๊พ มาย บ๊อดี้ )
And show me secrets you didn’t know was inside
( แอนด์ โชว์ มี ซี๊เขร็ท ยู ดิ๊นอิน โนว์ วอส อิ๊นไซด์ )
No need for me to lie
( โน นี๊ด ฟอร์ มี ทู ไล )

Its too big [big]
( อิทซ ทู บิ๊ก [ บิ๊ก ] )
Its too wide [wide]
( อิทซ ทู ไวด์ [ ไวด์ ] )
Its too strong [strong]
( อิทซ ทู สทรอง [ สทรอง ] )
It won’t fit [fit]
( อิท โวน ฟิท [ ฟิท ] )
Its too much [much]
( อิทซ ทู มัช [ มัช ] )
Its too tough [tough]
( อิทซ ทู ทั๊ฟ [ ทั๊ฟ ] )
He walk like this cause he can back it up
( ฮี ว๊อล์ค ไล๊ค ดิส ค๊อส ฮี แคน แบ็ค อิท อั๊พ )
He got a big ego
( ฮี กอท อะ บิ๊ก อี๊โก้ )
Such a huge ego
( ซัช อะ ฮิวจ์ อี๊โก้ )
But, I love his big ego
( บั๊ท , ไอ เลิฟ ฮีส บิ๊ก อี๊โก้ )
Its too much
( อิทซ ทู มัช )
He talk like this cause he can back it up
( ฮี ท๊อล์ค ไล๊ค ดิส ค๊อส ฮี แคน แบ็ค อิท อั๊พ )

Usually I’m humble
( ยูฉัวลิ แอม ฮั๊มเบิ้ล )
Right now, I don’t choose
( ไร๊ท นาว , ไอ โด๊นท ชู๊ส )
You can leave with me
( ยู แคน ลี๊ฝ วิธ มี )
Or, you could have the blues
( ออ , ยู คูด แฮพ เดอะ บลู )
Some call it arrogant
( ซัม คอลลํ อิท อ๊ะโรแก้นท )
I call it confident
( ไอ คอลลํ อิท คอนฟิเดินทฺ )
[adsense]
You decide when you find out what I’m working with
( ยู ดีไซด์ เว็น ยู ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท แอม เวิคกิ้ง วิธ )
Damn, I know
( แดมนํ , ไอ โนว์ )
I’m killing you with them legs
( แอม คิวลิ่ง ยู วิธ เด็ม เล้ก )
Better yet, them thighs
( เบ๊ทเด่อร์ เย๊ท , เด็ม ไธ )
Matter of fact its’ my smile, or maybe my eyes?
( แม๊ทเท่อร์ ออฟ แฟคท อิทซ มาย สไมล์ , ออ เมบี มาย อาย ?)
Boy, you’re a sight to see
( บอย , ยัวร์ อะ ไซ๊ท ทู ซี )
Kinda something like me
( กินดา ซัมติง ไล๊ค มี )

Its too big [big]
( อิทซ ทู บิ๊ก [ บิ๊ก ] )
Its too wide [wide]
( อิทซ ทู ไวด์ [ ไวด์ ] )
Its too strong [strong]
( อิทซ ทู สทรอง [ สทรอง ] )
It won’t fit [fit]
( อิท โวน ฟิท [ ฟิท ] )
Its too much [much]
( อิทซ ทู มัช [ มัช ] )
Its too tough [tough]
( อิทซ ทู ทั๊ฟ [ ทั๊ฟ ] )
I talk like this cause I can back it up
( ไอ ท๊อล์ค ไล๊ค ดิส ค๊อส ไอ แคน แบ็ค อิท อั๊พ )
I got a big ego
( ไอ กอท อะ บิ๊ก อี๊โก้ )
Such a huge ego
( ซัช อะ ฮิวจ์ อี๊โก้ )
But, he love my big ego
( บั๊ท , ฮี เลิฟ มาย บิ๊ก อี๊โก้ )
Its too much
( อิทซ ทู มัช )
I walk like this cause I can back it up
( ไอ ว๊อล์ค ไล๊ค ดิส ค๊อส ไอ แคน แบ็ค อิท อั๊พ )
I, I walk like this cause I can back it up
( ไอ , ไอ ว๊อล์ค ไล๊ค ดิส ค๊อส ไอ แคน แบ็ค อิท อั๊พ )
I, I talk like this cause I can back it up
( ไอ , ไอ ท๊อล์ค ไล๊ค ดิส ค๊อส ไอ แคน แบ็ค อิท อั๊พ )
I, I, I can back it up,
( ไอ , ไอ , ไอ แคน แบ็ค อิท อั๊พ , )
I can back it up
( ไอ แคน แบ็ค อิท อั๊พ )
I Walk like this cause I can back it up
( ไอ ว๊อล์ค ไล๊ค ดิส ค๊อส ไอ แคน แบ็ค อิท อั๊พ )

Its too big [big]
( อิทซ ทู บิ๊ก [ บิ๊ก ] )
Its too wide [wide]
( อิทซ ทู ไวด์ [ ไวด์ ] )
Its too strong [strong]
( อิทซ ทู สทรอง [ สทรอง ] )
It won’t fit [fit]
( อิท โวน ฟิท [ ฟิท ] )
Its too much [much]
( อิทซ ทู มัช [ มัช ] )
Its too tough [tough]
( อิทซ ทู ทั๊ฟ [ ทั๊ฟ ] )
He walk like this cause he can back it up
( ฮี ว๊อล์ค ไล๊ค ดิส ค๊อส ฮี แคน แบ็ค อิท อั๊พ )
He got a big ego
( ฮี กอท อะ บิ๊ก อี๊โก้ )
Such a huge ego…such a huge ego
( ซัช อะ ฮิวจ์ อี๊โก้ ซัช อะ ฮิวจ์ อี๊โก้ )
But, I love his big ego
( บั๊ท , ไอ เลิฟ ฮีส บิ๊ก อี๊โก้ )
Its too much
( อิทซ ทู มัช )
He talk like this cause he can back it up
( ฮี ท๊อล์ค ไล๊ค ดิส ค๊อส ฮี แคน แบ็ค อิท อั๊พ )

Ego so big you must admit
( อี๊โก้ โซ บิ๊ก ยู มัสท์ แอ๊ดมิท )
I got every reason to feel like I’m that bitch
( ไอ กอท เอ๊ฟรี่ รี๊ซั่น ทู ฟีล ไล๊ค แอม แดท บิช )
Ego so strong, you ain’t know?
( อี๊โก้ โซ สทรอง , ยู เอน โนว์ ?)
I don’t need no beat, I can sing it with piano…
( ไอ โด๊นท นี๊ด โน บีท , ไอ แคน ซิง อิท วิธ พีแอนโน )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ego คำอ่านไทย Beyonce

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น