เนื้อเพลง Cellophane Boy คำอ่านไทย No Doubt

[G. Stefani, T. Kanal]
( [ จี สเตฟานี่ , ที Kanal ])

And I’m not the judge or the referree
(แอนด์ แอม น็อท เดอะ จั๊ดจ ออ เดอะ referree)
And I can’t accept, ’cause I am uptight
(แอนด์ ดาย แค็นท แอ๊คเซพท , ค๊อส ไอ แอ็ม อัพทาย)
And the smoke clying into my eyes are burning
(แอนด์ เดอะ สโม๊ค clyings อิ๊นทู มาย อาย แซร์ เบรินนิง)
My concern is I just might get a new life
(มาย คอนเซิร์น อีส ซาย จั๊สท ไมท เก็ท ดา นิว ไล๊ฟ)

And I can’t relate to the hypnotist
(แอนด์ ดาย แค็นท รีเหลท ทู เดอะ ฮีพโนะทิซท)
And I can’t get close, ’cause of plastic wrap
(แอนด์ ดาย แค็นท เก็ท โคลส , ค๊อส อ็อฝ พแลซทิค แร๊พ)
And I want to have kids, but their father’s up inside the clouds
(แอนด์ ดาย ว้อนท ทู แฮ็ฝ คิด , บั๊ท แดร์ ฟ๊าเท่อร อั๊พ อิ๊นไซด์ เดอะ คลาวดํ)
The distance between us on my mind
(เดอะ ดิ๊สแท่นซํ บีทะวีน อัซ ออน มาย ไมนด์)

Up until now things have been fine, temporarily
(อั๊พ อันทิล นาว ทริง แฮ็ฝ บีน ไฟน , เทมโพะเรริลิ)
You’re cute, but the circumstances have changed
(ยัวร์ คยูท , บั๊ท เดอะ เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์ แฮ็ฝ เช้งจํ)
Your subtition method crutch
(ยุร subtition เม๊ธถอท ครัช)
Your whole protection from your fame
(ยุร โฮล พโระเทคฌัน ฟรอม ยุร เฟม)
There’s presentation on my ploy
(แดร์ พเรเส็นเทฌัน ออน มาย พลอย)
Is to change my cellophane boy
(อีส ทู เช้งจํ มาย cellophane บอย)

Aoh, it’s not the 70s
(Aoh , อิทซ น็อท เดอะ 70s)
Let your future fly with me
(เล็ท ยุร ฟิ๊วเช่อร์ ฟลาย วิธ มี)

Up until now things have been fine, temporarily
(อั๊พ อันทิล นาว ทริง แฮ็ฝ บีน ไฟน , เทมโพะเรริลิ)
You’re cute, but the circumstances have changed
(ยัวร์ คยูท , บั๊ท เดอะ เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์ แฮ็ฝ เช้งจํ)
Your subtition method crutch
(ยุร subtition เม๊ธถอท ครัช)
Your whole protection from your fame
(ยุร โฮล พโระเทคฌัน ฟรอม ยุร เฟม)
There’s presentation on my ploy
(แดร์ พเรเส็นเทฌัน ออน มาย พลอย)
Is to change my cellophane boy
(อีส ทู เช้งจํ มาย cellophane บอย)

And I want your habit to be me
(แอนด์ ดาย ว้อนท ยุร แฮ๊บบิท ทู บี มี)
Your harbor and your refugee
(ยุร ฮาเบอะ แอนด์ ยุร เรฟิวจี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cellophane Boy คำอ่านไทย No Doubt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น