เนื้อเพลง What Kind of Fool คำอ่านไทย Barbra Streisand feat Barry Gibb

Both
( โบทรฺ)
There was a time when we were down and out
(แดร์ วอส ซา ไทม์ เว็น วี เวอ เดาน แอนด์ เอ๊าท)
There was a place when we were starting over
(แดร์ วอส ซา เพลส เว็น วี เวอ ซทาททิง โอ๊เฝ่อร)
We let the bough break
(วี เล็ท เดอะ เบา เบร๊ค)
We let the heartache in
(วี เล็ท เดอะ ฮาทเทค อิน)
Who’s sorry now
(ฮู ซ๊อรี่ นาว)
Who’s sorry now
(ฮู ซ๊อรี่ นาว)

Barbra
(บาร์บา)
There was a world when we were standing still
(แดร์ วอส ซา เวิลด เว็น วี เวอ ซแทนดิง สทิลล)
And for a moment we were separated
(แอนด์ ฟอร์ รา โม๊เม้นท วี เวอ เซ๊พาเหรท)
And then you found her
(แอนด์ เด็น ยู เฟานด เฮอ)
You let the stranger in
(ยู เล็ท เดอะ ซทเรนเจอะ อิน)
Together
(ทูเก๊ทเธ่อร์)
Who’s sorry now
(ฮู ซ๊อรี่ นาว)

Barbra
(บาร์บา)
Who’s sorry now
(ฮู ซ๊อรี่ นาว)
What , what kind of fool
(ว๊อท , ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ ฟูล)
Tears it apart
(เทียร์ ซิท อะพาร์ท)
Leaving me pain and sorrow
(ลีฝอิงส มี เพน แอนด์ ซ๊อโร่ว)

Barry
(บาร์รี่)
Losing you now
(โรซิง ยู นาว)
Wonderin’ why
(วันเดอริน วาย)
Where will i be tomorrow
(แวร์ วิล ไอ บี ทูม๊อโร่ว)

Chorus
(ค๊อรัส)
Forever more that’s what we are to be
(ฟอเร๊เฝ่อร โม แด้ท ว๊อท วี อาร์ ทู บี)
Without each other
(วิธเอ๊าท อีช อ๊อเธ่อร์)
We’ll be remembering when…
(เวลล บี รัเมมเบอร์ริง เว็น)

Both
(โบทรฺ)
There was a time when we were down and out
(แดร์ วอส ซา ไทม์ เว็น วี เวอ เดาน แอนด์ เอ๊าท)
[we cried]
([ วี คราย ])
There was a place when we were starting over
(แดร์ วอส ซา เพลส เว็น วี เวอ ซทาททิง โอ๊เฝ่อร)
[we lied]
([ วี ไล ])
We let the bough break
(วี เล็ท เดอะ เบา เบร๊ค)
We let the heartache in
(วี เล็ท เดอะ ฮาทเทค อิน)
Who’s sorry now
(ฮู ซ๊อรี่ นาว)
Who’s sorry now
(ฮู ซ๊อรี่ นาว)

Barbra
(บาร์บา)
What , what kind of fool
(ว๊อท , ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ ฟูล)

Barry
(บาร์รี่)
What , what kind of fool
(ว๊อท , ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ ฟูล)

Barbra
(บาร์บา)
Tears it apart
(เทียร์ ซิท อะพาร์ท)

Barry
(บาร์รี่)
Tears it apart
(เทียร์ ซิท อะพาร์ท)

Barbra
(บาร์บา)
Leaving me pain and sorrow
(ลีฝอิงส มี เพน แอนด์ ซ๊อโร่ว)

Barry
(บาร์รี่)
Oh! losing you now
(โอ ! โรซิง ยู นาว)
How can i win
(ฮาว แคน นาย วิน)
Where will i be tomorrow
(แวร์ วิล ไอ บี ทูม๊อโร่ว)

Barbra
(บาร์บา)
Was there a moment when i cut you down
(วอส แดร์ อะ โม๊เม้นท เว็น นาย คัท ยู เดาน)
Played around
(เพลย์ อะราวนฺดฺ)
What have i done
(ว๊อท แฮ็ฝ ไอ ดัน)
I only apologize
(ไอ โอ๊นลี่ อะพอลโอะไจส)
For being as they say, the last to know
(ฟอร์ บีอิง แอส เด เซย์ , เดอะ ล๊าสท ทู โนว์)
It has to show
(อิท แฮ็ส ทู โชว์)
When someone is in your eyes
(เว็น ซัมวัน อีส ซิน ยุร อาย)

Both
(โบทรฺ)
What, what kind of fool
(ว๊อท , ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ ฟูล)
Tears it apart
(เทียร์ ซิท อะพาร์ท)
Leaving me pain and sorrow
(ลีฝอิงส มี เพน แอนด์ ซ๊อโร่ว)
Losing you now
(โรซิง ยู นาว)
Wondering why
(วันเดอะริง วาย)
Where will i be tomorrow
(แวร์ วิล ไอ บี ทูม๊อโร่ว)
What, what kind of fool
(ว๊อท , ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ ฟูล)
Tears it apart
(เทียร์ ซิท อะพาร์ท)
Leaving me pain and sorrow
(ลีฝอิงส มี เพน แอนด์ ซ๊อโร่ว)
Losing you now
(โรซิง ยู นาว)
How can i win
(ฮาว แคน นาย วิน)
Where will i be tomorrow
(แวร์ วิล ไอ บี ทูม๊อโร่ว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What Kind of Fool คำอ่านไทย Barbra Streisand feat Barry Gibb

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น