เนื้อเพลง Where I Used To Have A Heart คำอ่านไทย Martina McBride

Where I Used To Have A Heart
( แวร์ ไอ ยู๊ส ทู แฮ็ฝ อะ ฮาร์ท)
Feels Like A Mile Wide Ditch
(ฟีล ไล๊ค เก ไมล ไวด์ ดิช)
I Got A Hole Inside
(ไอ ก็อท ดา โฮล อิ๊นไซด์)
The Doctor Just Can’t Stitch
(เดอะ ด๊อคเท่อร์ จั๊สท แค็นท ซทิช)
Gone Without A Trace
(กอน วิธเอ๊าท ดา เทร๊ซ)
You Left A Hollow Place
(ยู เล๊ฟท ดา ฮ๊อลโล่ว เพลส)
There’s Not A Stone To Mark
(แดร์ น็อท ดา สโทน ทู ม๊าร์ค)
Where I Used To Have A Heart
(แวร์ ไอ ยู๊ส ทู แฮ็ฝ อะ ฮาร์ท)

There Were Times When I Would Hold You
(แดร์ เวอ ไทม์ เว็น นาย เวิด โฮลด์ ยู)
And Feel The Pounding In My Chest
(แอนด์ ฟีล เดอะ พาวดิง อิน มาย เชสทํ)
Now I’m Just As Empty
(นาว แอม จั๊สท แอส เอ๊มพที่)
As A Canyon Way Out West
(แอส ซา แค๊นย่อน เวย์ เอ๊าท เว๊สท)
That’s How Deep I Loved You
(แด้ท ฮาว ดี๊พ ไอ ลัฝ ยู)
And Babe I Love You Still
(แอนด์ เบ้บ ไอ ลัฝ ยู สทิลล)
To The Bottom Of This Place I’ll Never Fill
(ทู เดอะ บ๊อทท่อม อ็อฝ ดิส เพลส อิลล เน๊เฝ่อร์ ฟิลล)

Where I Used To Have A Heart
(แวร์ ไอ ยู๊ส ทู แฮ็ฝ อะ ฮาร์ท)
Feels Like A Mile Wide Ditch
(ฟีล ไล๊ค เก ไมล ไวด์ ดิช)
I Got A Hole Inside
(ไอ ก็อท ดา โฮล อิ๊นไซด์)
The Doctor Just Can’t Stitch
(เดอะ ด๊อคเท่อร์ จั๊สท แค็นท ซทิช)
Gone Without A Trace
(กอน วิธเอ๊าท ดา เทร๊ซ)
You Left A Hollow Place
(ยู เล๊ฟท ดา ฮ๊อลโล่ว เพลส)
There’s Not A Stone To Mark
(แดร์ น็อท ดา สโทน ทู ม๊าร์ค)
Where I Used To Have A Heart
(แวร์ ไอ ยู๊ส ทู แฮ็ฝ อะ ฮาร์ท)

I Guess I’ll Learn To Live With
(ไอ เกสส อิลล เลิร์น ทู ไล้ฝ วิธ)
A Different Kind Of Pain
(อะ ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด์ อ็อฝ เพน)
I’m Suffering From A Sickness
(แอม ซัฟเฟอะริง ฟรอม มา ซีคเน็ซ)
That I Cannot Give A Name
(แดท ไอ แคนน็อท กี๊ฝ อะ เนม)
Such A Strange Sensation
(ซัช อะ สเทร๊งจ เซ็นเซฌัน)
I’ve Never Felt Before
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท บีฟอร์)
Missing You Has Cut Me To The Core
(มีซซิง ยู แฮ็ส คัท มี ทู เดอะ คอร์)

Where I Used To Have A Heart
(แวร์ ไอ ยู๊ส ทู แฮ็ฝ อะ ฮาร์ท)
Feels Like A Mile Wide Ditch
(ฟีล ไล๊ค เก ไมล ไวด์ ดิช)
I Got A Hole Inside
(ไอ ก็อท ดา โฮล อิ๊นไซด์)
The Doctor Just Can’t Stitch
(เดอะ ด๊อคเท่อร์ จั๊สท แค็นท ซทิช)
Gone Without A Trace
(กอน วิธเอ๊าท ดา เทร๊ซ)
You Left A Hollow Place
(ยู เล๊ฟท ดา ฮ๊อลโล่ว เพลส)
There’s Not A Stone To Mark
(แดร์ น็อท ดา สโทน ทู ม๊าร์ค)
Where I Used To Have A Heart
(แวร์ ไอ ยู๊ส ทู แฮ็ฝ อะ ฮาร์ท)
Where I Used To Have A Heart
(แวร์ ไอ ยู๊ส ทู แฮ็ฝ อะ ฮาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where I Used To Have A Heart คำอ่านไทย Martina McBride

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น