เนื้อเพลง Apple A Day คำอ่านไทย Aqua

You Know An Apple A Day
( ยู โนว์ แอน แอพ อะ เดย์)
Won’t Keep The Doctor Away
(ว็อนท คี๊พ เดอะ ด๊อคเท่อร์ อะเวย์)

Welcome To The Cliches
(เว้ลคั่ม ทู เดอะ คลิเฌ)
Welcome To The Part
(เว้ลคั่ม ทู เดอะ พาร์ท)
Where We Wanna Finish
(แวร์ วี วอนนา ฟิ๊หนิช)
What We Can’t Start
(ว๊อท วี แค็นท สท๊าร์ท)
Come And Get Me
(คัม แอนด์ เก็ท มี)

Just Don’t Miss The Water
(จั๊สท ด้อนท์ มิซ เดอะ ว๊อเท่อร)
Until The Well Is Dry
(อันทิล เดอะ เวลล อีส ดราย)
You Got To Learn Walking
(ยู ก็อท ทู เลิร์น วอคกิง)
After You Can Fly
(แอ๊ฟเท่อร ยู แคน ฟลาย)
Come And Get Me
(คัม แอนด์ เก็ท มี)

What Goes In Will Get Out
(ว๊อท โกซ ซิน วิล เก็ท เอ๊าท)
What Goes Up Comes Right Down
(ว๊อท โกซ อั๊พ คัม ไร๊ท เดาน)
We Go Up We Go Up We Go Up
(วี โก อั๊พ วี โก อั๊พ วี โก อั๊พ)

You Know An Apple A Day
(ยู โนว์ แอน แอพ อะ เดย์)
Won’t Keep The Doctor Away
(ว็อนท คี๊พ เดอะ ด๊อคเท่อร์ อะเวย์)
Were Never Taught What We Teach
(เวอ เน๊เฝ่อร์ ทอท ว๊อท วี ที๊ช)
And Won’t Practice What We Preach
(แอนด์ ว็อนท แพร๊คทิ๊ซ ว๊อท วี พรี๊ช)
You Know An Apple A Day
(ยู โนว์ แอน แอพ อะ เดย์)
Won’t Keep My Troubles Away
(ว็อนท คี๊พ มาย ทรั๊บเบิ้ล อะเวย์)
Once Bitten Bye Bye
(วั๊นซ บีททน ไบ ไบ)
All The Cliches Is Here To Die
(ออล เดอะ คลิเฌ ซิส เฮียร ทู ดาย)

Just Eat All The People
(จั๊สท อี๊ท ดอร์ เดอะ พี๊เพิ่ล)
On Your Way Up
(ออน ยุร เวย์ อั๊พ)
Cause They Will Eat Your Heart Out
(ค๊อส เด วิล อี๊ท ยุร ฮาร์ท เอ๊าท)
On Your Way Down
(ออน ยุร เวย์ เดาน)
Come And Get Me
(คัม แอนด์ เก็ท มี)

Start What You Can’t Finish
(สท๊าร์ท ว๊อท ยู แค็นท ฟิ๊หนิช)
Stick To What You Can’t
(สทิ๊ค ทู ว๊อท ยู แค็นท)
Life Is Here To Help Us
(ไล๊ฟ อีส เฮียร ทู เฮ้ลพ อัซ)
Get Things Out Of Hand
(เก็ท ทริง เอ๊าท อ็อฝ แฮนด์)
Come And Get Us
(คัม แอนด์ เก็ท อัซ)

What Goes In Will Get Out
(ว๊อท โกซ ซิน วิล เก็ท เอ๊าท)
What Goes Up Comes Right Down
(ว๊อท โกซ อั๊พ คัม ไร๊ท เดาน)
We Go Up We Go Up We Go Up
(วี โก อั๊พ วี โก อั๊พ วี โก อั๊พ)

You Know An Apple A Day
(ยู โนว์ แอน แอพ อะ เดย์)
Won’t Keep The Doctor Away
(ว็อนท คี๊พ เดอะ ด๊อคเท่อร์ อะเวย์)
Were Never Taught What We Teach
(เวอ เน๊เฝ่อร์ ทอท ว๊อท วี ที๊ช)
And Won’t Practice What We Preach
(แอนด์ ว็อนท แพร๊คทิ๊ซ ว๊อท วี พรี๊ช)
You Know An Apple A Day
(ยู โนว์ แอน แอพ อะ เดย์)
Won’t Keep My Troubles Away
(ว็อนท คี๊พ มาย ทรั๊บเบิ้ล อะเวย์)
Once Bitten Bye Bye
(วั๊นซ บีททน ไบ ไบ)
All The Cliches Is Here To Die
(ออล เดอะ คลิเฌ ซิส เฮียร ทู ดาย)

Cause You Are What You’re Eating
(ค๊อส ยู อาร์ ว๊อท ยัวร์ อีสดิง)
Don’t Stick To What’s True
(ด้อนท์ สทิ๊ค ทู ว๊อท ทรู)
You Are What You’re Eating
(ยู อาร์ ว๊อท ยัวร์ อีสดิง)
Let It Come As It Came
(เล็ท ดิธ คัม แอส ซิท เคม)

We Are What We Are
(วี อาร์ ว๊อท วี อาร์)
What’s Build Up Will Fall
(ว๊อท บิ้ลดํ อั๊พ วิล ฟอลล์)
Do What You Want And Be Happy Be Happy Be Happy
(ดู ว๊อท ยู ว้อนท แอนด์ บี แฮ๊พพี่ บี แฮ๊พพี่ บี แฮ๊พพี่)

You Know An Apple A Day
(ยู โนว์ แอน แอพ อะ เดย์)
Won’t Keep The Doctor Away
(ว็อนท คี๊พ เดอะ ด๊อคเท่อร์ อะเวย์)
Were Never Taught What We Teach
(เวอ เน๊เฝ่อร์ ทอท ว๊อท วี ที๊ช)
And Won’t Practice What We Preach
(แอนด์ ว็อนท แพร๊คทิ๊ซ ว๊อท วี พรี๊ช)
You Know An Apple A Day
(ยู โนว์ แอน แอพ อะ เดย์)
Won’t Keep My Troubles Away
(ว็อนท คี๊พ มาย ทรั๊บเบิ้ล อะเวย์)
Once Bitten Bye Bye
(วั๊นซ บีททน ไบ ไบ)
All The Cliches Is Here To Die
(ออล เดอะ คลิเฌ ซิส เฮียร ทู ดาย)

Cause You Are What You’re Eating
(ค๊อส ยู อาร์ ว๊อท ยัวร์ อีสดิง)
Don’t Stick To What’s True
(ด้อนท์ สทิ๊ค ทู ว๊อท ทรู)
You Are What You’re Eating
(ยู อาร์ ว๊อท ยัวร์ อีสดิง)
Let It Come As It Came
(เล็ท ดิธ คัม แอส ซิท เคม)

We Are What We Are
(วี อาร์ ว๊อท วี อาร์)
What’s Build Up Will Fall
(ว๊อท บิ้ลดํ อั๊พ วิล ฟอลล์)
Do What You Want And Be Happy
(ดู ว๊อท ยู ว้อนท แอนด์ บี แฮ๊พพี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Apple A Day คำอ่านไทย Aqua

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น