เนื้อเพลง I Can’t Hear The Music คำอ่านไทย James Blunt

Is it a warning?
( อีส ซิท อะ วอนิง)
Is it an evil sign?
(อีส ซิท แอน อี๊ฝิ่ล ซายน)
Is it a people
(อีส ซิท อะ พี๊เพิ่ล)
who have lost their mind?
(ฮู แฮ็ฝ ล็อซท แดร์ ไมนด์)
Is it the darkness?
(อีส ซิท เดอะ ดาคเน็ซ)
Is it a man resigned?
(อีส ซิท อะ แมน รีไซน์)
Is it a best friend
(อีส ซิท อะ เบ๊สท์ เฟรน)
leaving you behind?
(ลีฝอิงส ยู บีฮายน์)
Is it ever gonna stop
(อีส ซิท เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ สท๊อพ)
will they ever let you go
(วิล เด เอ๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)
your in a rush they don’t care enough
(ยุร อิน อะ รัช เด ด้อนท์ แคร์ อีน๊าฟ)
cause there lives are very slow
(ค๊อส แดร์ ไล้ฝ แซร์ เฝ๊รี่ สโลว์)
time is ticking on
(ไทม์ อีส ทิคคิง ออน)
you don’t get a second shot
(ยู ด้อนท์ เก็ท ดา เซ๊คคั่น ฌ็อท)
and when you sell your soul
(แอนด์ เว็น ยู เซลล์ ยุร โซล)
for a leading role will the lost souls be forgot
(ฟอร์ รา ลีดอิง โรล วิล เดอะ ล็อซท โซล บี เฟาะกอท)

And if I can’t hear the music
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย แค็นท เฮียร เดอะ มิ๊วสิค)
And the audience is gone
(แอนด์ ดิ อ๊อเดี่ยนซ อีส กอน)
I’ll dance here on my own.
(อิลล แด๊นซ์ เฮียร ออน มาย โอว์น)
And I hope the lonely hearts club band
(แอนด์ ดาย โฮพ เดอะ โลนลิ ฮาร์ท คลับ แบนด์)
Will play out one last song
(วิล เพลย์ เอ๊าท วัน ล๊าสท ซ็อง)
Before the sun goes down.
(บีฟอร์ เดอะ ซัน โกซ เดาน)

And is it ending
(แอนด์ อีส ซิท เอนดิง)
Should it really make you sick is now the time that you realize
(เชิด ดิท ริแอ็ลลิ เม้ค ยู ซิ๊ค อีส นาว เดอะ ไทม์ แดท ยู รีแอะไลส)
you better get out quick cause time is ticking on
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เก็ท เอ๊าท ควิค ค๊อส ไทม์ อีส ทิคคิง ออน)
to long to fake your smile
(ทู ลอง ทู เฟ้ค ยุร สไมล์)
but then you sell your soul for a leading role so wear it for a while
(บั๊ท เด็น ยู เซลล์ ยุร โซล ฟอร์ รา ลีดอิง โรล โซ แวร์ อิท ฟอร์ รา ไวล์)

And if I can’t hear the music
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย แค็นท เฮียร เดอะ มิ๊วสิค)
And the audience is gone
(แอนด์ ดิ อ๊อเดี่ยนซ อีส กอน)
I’ll dance here on my own.
(อิลล แด๊นซ์ เฮียร ออน มาย โอว์น)
And I hope the lonely hearts club band
(แอนด์ ดาย โฮพ เดอะ โลนลิ ฮาร์ท คลับ แบนด์)
Will play out one last song
(วิล เพลย์ เอ๊าท วัน ล๊าสท ซ็อง)
Before the sun goes down.
(บีฟอร์ เดอะ ซัน โกซ เดาน)

And there she goes
(แอนด์ แดร์ ชี โกซ)
and there she goes
(แอนด์ แดร์ ชี โกซ)
so write
(โซ ไร๊ท)
cause billy’s got himself a gun billy’s got himself a gun
(ค๊อส บีลลิ ก็อท ฮิมเซลฟ อะ กัน บีลลิ ก็อท ฮิมเซลฟ อะ กัน)
and your right to be afraid they’ll send you to your grave cause your strange
(แอนด์ ยุร ไร๊ท ทู บี อะเฟรด เด๊ว เซ็นด ยู ทู ยุร เกรฝ ค๊อส ยุร สเทร๊งจ)

And if I can’t hear the music
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย แค็นท เฮียร เดอะ มิ๊วสิค)
And the audience is gone
(แอนด์ ดิ อ๊อเดี่ยนซ อีส กอน)
I’ll dance here on my own.
(อิลล แด๊นซ์ เฮียร ออน มาย โอว์น)
cause billy’s got himself a gun billy’s got himself a gun
(ค๊อส บีลลิ ก็อท ฮิมเซลฟ อะ กัน บีลลิ ก็อท ฮิมเซลฟ อะ กัน)
and your right to be afraid they’ll send you to your grave cause your strange
(แอนด์ ยุร ไร๊ท ทู บี อะเฟรด เด๊ว เซ็นด ยู ทู ยุร เกรฝ ค๊อส ยุร สเทร๊งจ)

and if i can’t hear the music and the audience is gone I’ll dance.
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย แค็นท เฮียร เดอะ มิ๊วสิค แอนด์ ดิ อ๊อเดี่ยนซ อีส กอน อิลล แด๊นซ์)

And is it evil?
(แอนด์ อีส ซิท อี๊ฝิ่ล)
Should it really make you sick?
(เชิด ดิท ริแอ็ลลิ เม้ค ยู ซิ๊ค)
Is now the time that you realize
(อีส นาว เดอะ ไทม์ แดท ยู รีแอะไลส)
you’d better get out quick?
(ยูต เบ๊ทเท่อร์ เก็ท เอ๊าท ควิค)
And is it envy
(แอนด์ อีส ซิท เอนฝิ)

Or pride that makes them vain?
(ออ ไพรด์ แดท เม้ค เด็ม เฝน)
Did you give your all
(ดิด ยู กี๊ฝ ยุร ออล)
But you’re only small
(บั๊ท ยัวร์ โอ๊นลี่ สมอลล์)
And now your body’s drained?
(แอนด์ นาว ยุร บ๊อดี้ ดเรน)
This is never gonna stop.
(ดิส ซิส เน๊เฝ่อร์ กอนนะ สท๊อพ)
They will never let you go.
(เด วิล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)
You’re in a rush.
(ยัวร์ อิน อะ รัช)
They don’t care enough.
(เด ด้อนท์ แคร์ อีน๊าฟ)
‘Cause their lives are very slow.
(ค๊อส แดร์ ไล้ฝ แซร์ เฝ๊รี่ สโลว์)
Time is ticking on.
(ไทม์ อีส ทิคคิง ออน)
Too long to fake your smile.
(ทู ลอง ทู เฟ้ค ยุร สไมล์)
But then you sold your soul for a leading role
(บั๊ท เด็น ยู โซลด ยุร โซล ฟอร์ รา ลีดอิง โรล)
So wear it for a while.
(โซ แวร์ อิท ฟอร์ รา ไวล์)

And if I can’t hear the music
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย แค็นท เฮียร เดอะ มิ๊วสิค)
And the audience is gone
(แอนด์ ดิ อ๊อเดี่ยนซ อีส กอน)
I’ll dance here on my own.
(อิลล แด๊นซ์ เฮียร ออน มาย โอว์น)
And I hope the lonely hearts club band
(แอนด์ ดาย โฮพ เดอะ โลนลิ ฮาร์ท คลับ แบนด์)
Will play out one last song
(วิล เพลย์ เอ๊าท วัน ล๊าสท ซ็อง)
Before the sun goes down.
(บีฟอร์ เดอะ ซัน โกซ เดาน)

And there she goes
(แอนด์ แดร์ ชี โกซ)
And there she goes
(แอนด์ แดร์ ชี โกซ)

So ’round you’ll see me run
(โซ ราวนด โยว ซี มี รัน)
‘Cause Billy’s got himself a gun
(ค๊อส บีลลิ ก็อท ฮิมเซลฟ อะ กัน)
And you’re right to be afraid
(แอนด์ ยัวร์ ไร๊ท ทู บี อะเฟรด)
They’ll send you to your grave
(เด๊ว เซ็นด ยู ทู ยุร เกรฝ)
‘Cause it’s strange and new
(ค๊อส อิทซ สเทร๊งจ แอนด์ นิว)

And if I can’t hear the music
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย แค็นท เฮียร เดอะ มิ๊วสิค)
And the audience is gone
(แอนด์ ดิ อ๊อเดี่ยนซ อีส กอน)
I’ll dance here on my own.
(อิลล แด๊นซ์ เฮียร ออน มาย โอว์น)
And I hope the lonely hearts club band
(แอนด์ ดาย โฮพ เดอะ โลนลิ ฮาร์ท คลับ แบนด์)
Will play out one last song
(วิล เพลย์ เอ๊าท วัน ล๊าสท ซ็อง)
Before the sun goes down.
(บีฟอร์ เดอะ ซัน โกซ เดาน)

And there she goes
(แอนด์ แดร์ ชี โกซ)
And there she goes
(แอนด์ แดร์ ชี โกซ)

So ’round you’ll see me run
(โซ ราวนด โยว ซี มี รัน)
‘Cause Billy’s got himself a gun
(ค๊อส บีลลิ ก็อท ฮิมเซลฟ อะ กัน)
And you’re right to be afraid
(แอนด์ ยัวร์ ไร๊ท ทู บี อะเฟรด)
They’ll send you to your grave
(เด๊ว เซ็นด ยู ทู ยุร เกรฝ)
‘Cause it’s strange and new
(ค๊อส อิทซ สเทร๊งจ แอนด์ นิว)

So ’round you’ll see me run
(โซ ราวนด โยว ซี มี รัน)
‘Cause Billy’s got himself a gun
(ค๊อส บีลลิ ก็อท ฮิมเซลฟ อะ กัน)
And you’re right to be afraid
(แอนด์ ยัวร์ ไร๊ท ทู บี อะเฟรด)
They’ll send you to your grave
(เด๊ว เซ็นด ยู ทู ยุร เกรฝ)
‘Cause it’s strange and new
(ค๊อส อิทซ สเทร๊งจ แอนด์ นิว)

And if I can’t hear the music
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย แค็นท เฮียร เดอะ มิ๊วสิค)
And the audience is gone
(แอนด์ ดิ อ๊อเดี่ยนซ อีส กอน)
I’ll dance…
(อิลล แด๊นซ์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can’t Hear The Music คำอ่านไทย James Blunt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น