เนื้อเพลง I’ve Got a Crush on You คำอ่านไทย Barbra Streisand feat Frank Sinatra

[Frank:]
( [ แฟร๊งค : ])
I’ve got a crush on you, sweetie pie
(แอฝ ก็อท ดา ครัช ออน ยู , ซวิทอิ ไพ)
All the day and night-time hear me sigh
(ออล เดอะ เดย์ แอนด์ ไน๊ท ไทม์ เฮียร มี ไซ)
I never had the least notion
(ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด เดอะ ลีซท โน๊ชั่น)
That I could fall with so much emotion
(แดท ไอ เคิด ฟอลล์ วิธ โซ มัช อีโม๊ชั่น)
[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
I wonder…Could you coo, now, could you care
(ไอ วั๊นเด้อร เคิด ยู คู , นาว , เคิด ยู แคร์)
For a cozy cottage we could share
(ฟอร์ รา โคสิ ค๊อทเถจ วี เคิด แชร์)
The world will pardon my mush
(เดอะ เวิลด วิล พ๊าร์ด่อน มาย มัฌ)
‘Cause I have got a crush, my baby, on you
(ค๊อส ไอ แฮ็ฝ ก็อท ดา ครัช , มาย เบ๊บี้ , ออน ยู)
[Barbra:] I’ve got a crush on you,
([ บาร์บา : ] แอฝ ก็อท ดา ครัช ออน ยู ,)
[Frank:] I’ve got a crush on you,
([ แฟร๊งค : ] แอฝ ก็อท ดา ครัช ออน ยู ,)
[Barbra:] Sweetie pie
([ บาร์บา : ] ซวิทอิ ไพ)
[Frank:] Sweetie pie
([ แฟร๊งค : ] ซวิทอิ ไพ)
[Barbra:] All the day and night-time
([ บาร์บา : ] ออล เดอะ เดย์ แอนด์ ไน๊ท ไทม์)
[Frank:] All the day and night-time
([ แฟร๊งค : ] ออล เดอะ เดย์ แอนด์ ไน๊ท ไทม์)
[Barbra:] Hear me sigh
([ บาร์บา : ] เฮียร มี ไซ)
[Frank:] Hear me sigh
([ แฟร๊งค : ] เฮียร มี ไซ)
[Both:] I never had the least notion
([ โบทรฺ : ] ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด เดอะ ลีซท โน๊ชั่น)
[Frank:] That I could fall with…
([ แฟร๊งค : ] แดท ไอ เคิด ฟอลล์ วิธ)
[Barbra:] I’d fall with…
([ บาร์บา : ] อาย ฟอลล์ วิธ)
[Frank:] So much…
([ แฟร๊งค : ] โซ มัช)
[Barbra:] So much emotion
([ บาร์บา : ] โซ มัช อีโม๊ชั่น)
[Frank:] So much emotion
([ แฟร๊งค : ] โซ มัช อีโม๊ชั่น)
Could you coo?
(เคิด ยู คู)
[Barbra:] I could coo!
([ บาร์บา : ] ไอ เคิด คู !)
[Frank:] Could you possibly care?
([ แฟร๊งค : ] เคิด ยู พอซซิบลิ แคร์)
[Barbra:] I could care!
([ บาร์บา : ] ไอ เคิด แคร์ !)
[Frank:] For a lovely cottage…
([ แฟร๊งค : ] ฟอร์ รา ลัฝลิ ค๊อทเถจ)
[Barbra:] Ooo that cottage
([ บาร์บา : ] อู้ แดท ค๊อทเถจ)
[Both:] That we could share!
([ โบทรฺ : ] แดท วี เคิด แชร์ !)
The world will pardon my mush
(เดอะ เวิลด วิล พ๊าร์ด่อน มาย มัฌ)
[Frank:] Yes, I have got a crush, my Barbra, on you!
([ แฟร๊งค : ] เย็ซ , ไอ แฮ็ฝ ก็อท ดา ครัช , มาย บาร์บา , ออน ยู !)
[Barbra:] You will make me blush, Francis!
([ บาร์บา : ] ยู วิล เม้ค มี บลัฌ , Francis !)
[Frank:] Yes!
([ แฟร๊งค : ] เย็ซ !)
[Both:] I have got a crush, my baby, on you…
([ โบทรฺ : ] ไอ แฮ็ฝ ก็อท ดา ครัช , มาย เบ๊บี้ , ออน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ve Got a Crush on You คำอ่านไทย Barbra Streisand feat Frank Sinatra

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น