เนื้อเพลง Cursed คำอ่านไทย Robbie Williams

Dig your polished nails into the dirt
( ดีกกํ ยุร โพ๊ลิช เนล อิ๊นทู เดอะ เดิร์ท)
Rip your skirt off, wipe the hurt off
(ริพ ยุร สเคิ๊ร์ท ออฟฟ , ไว๊พ เดอะ เฮิร์ท ออฟฟ)
You know it tears my heart out when you
(ยู โนว์ อิท เทียร์ มาย ฮาร์ท เอ๊าท เว็น ยู)
Flirt with danger and any stranger
(ฟเลิท วิธ แด๊งเจ้อร์ แอนด์ เอ๊นี่ ซทเรนเจอะ)

Youดre not as stupid as I look
(Youดre น็อท แอส สทิ๊วผิด แอส ซาย ลุ๊ค)
Before I could read, you wrote the book
(บีฟอร์ ไอ เคิด รี๊ด , ยู โรท เดอะ บุ๊ค)

Cursed, since your birth dear
(เคอร์ส , ซิ๊นซ ยุร เบริ๊ท เดียร์)
And your worst fears have all come true
(แอนด์ ยุร เวิ๊ร์สท เฟียร์ แฮ็ฝ ออล คัม ทรู)

Held my hand when I got my first tattoo
(เฮ็ลด มาย แฮนด์ เว็น นาย ก็อท มาย เฟิร์สท แท๊ททู)
I was naked when it penetrated
(ไอ วอส เน๊คเค่ด เว็น หนิด พิ๊นิเทรท)
Told everyone Iดd slept with you
(โทลด เอ๊วี่วัน Iดd ซเล็พท วิธ ยู)
Thought youดd like it, knew you wouldnดt deny it
(ธอท youดd ไล๊ค อิท , นยู ยู wouldnดt ดีนาย อิท)

St Peterดs gonna be unfaithful
(เอ็ซท Peterดs กอนนะ บี อันเฟธฟุล)
Tell God heดs got a dirty angel
(เทลล ก๊อด heดs ก็อท ดา เดอทิ แอ๊งเจล)

Cursed, since your birth dear
(เคอร์ส , ซิ๊นซ ยุร เบริ๊ท เดียร์)
And your worst fears have all come true
(แอนด์ ยุร เวิ๊ร์สท เฟียร์ แฮ็ฝ ออล คัม ทรู)
Babe youดre not the first here on earth dear
(เบ้บ youดre น็อท เดอะ เฟิร์สท เฮียร ออน เอิร์ทร เดียร์)
‘Cause Iดm still here and Iดm cursed too,
(ค๊อส Iดm สทิลล เฮียร แอนด์ Iดm เคอร์ส ทู ,)
cursed like you
(เคอร์ส ไล๊ค ยู)

Hush, baby sleep now
(ฮัฌ , เบ๊บี้ สลี๊พ นาว)
We all love you we always did
(วี ออล ลัฝ ยู วี ออลเว ดิด)

Cursed, since your birth dear
(เคอร์ส , ซิ๊นซ ยุร เบริ๊ท เดียร์)
And your worst fears have all come true
(แอนด์ ยุร เวิ๊ร์สท เฟียร์ แฮ็ฝ ออล คัม ทรู)
Babe youดre not the first here on earth dear
(เบ้บ youดre น็อท เดอะ เฟิร์สท เฮียร ออน เอิร์ทร เดียร์)
‘Cause Iดm still here
(ค๊อส Iดm สทิลล เฮียร)
And Iดm cursed, cursed like you
(แอนด์ Iดm เคอร์ส , เคอร์ส ไล๊ค ยู)

Hush, baby sleep now
(ฮัฌ , เบ๊บี้ สลี๊พ นาว)
We all miss you, we always will
(วี ออล มิซ ยู , วี ออลเว วิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cursed คำอ่านไทย Robbie Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น