เนื้อเพลง Angela Baker and My Obsession with Fire คำอ่านไทย Senses Fail

I won’t forget the day that, that I came to
( ไอ ว็อนท ฟอร์เก๊ท เดอะ เดย์ แดท , แดท ไอ เคม ทู)
And I started thinking that theres more
(แอนด์ ดาย สท๊าร์ท ติ้งกิง แดท แดร์ โม)
than just perfect prom queens and silver spoons.
(แฑ็น จั๊สท เพ๊อร์เฟ็คท พร็อม ควีน แซน ซิ๊ลเฝ่อร สพูน)
And all i ever wanted was someone to
(แอนด์ ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท วอส ซัมวัน ทู)
Love me back to the bliss of ignorance
(ลัฝ มี แบ็ค ทู เดอะ บลิซ อ็อฝ อีกโนะแร็นซ)
cause I feel like running head first into traffic
(ค๊อส ไอ ฟีล ไล๊ค รันนิง เฮด เฟิร์สท อิ๊นทู แทร๊ฟฟิ๊ค)

And so I’m here to say,
(แอนด์ โซ แอม เฮียร ทู เซย์ ,)
that thoughts enbed with pain.
(แดท ธอท enbed วิธ เพน)

I wont forget the day that, that I found god
(ไอ ว็อนท ฟอร์เก๊ท เดอะ เดย์ แดท , แดท ไอ เฟานด ก๊อด)
In a kitchen knife now, inked on my arm.
(อิน อะ คิ๊ทเช่น ไน๊ฟ นาว , อิ๊งค ออน มาย อาร์ม)
So paint the pale white floor with, with my red blood
(โซ เพ้นท เดอะ เพล ไว๊ท ฟลอร์ วิธ , วิธ มาย เร้ด บลัด)
And now my selfish pain is, the pain I love
(แอนด์ นาว มาย เซลฟิส เพน อีส , เดอะ เพน นาย ลัฝ)
As I swallow the pills of happiness
(แอส ซาย สว๊อลโล่ว เดอะ พิลล์ อ็อฝ แฮพพิเน็ซ)
and you watch me fall like New York in an earthquake.
(แอนด์ ยู ว๊อทช มี ฟอลล์ ไล๊ค นิว ยอค อิน แอน เอิทเควก)

And so I’m here to say,
(แอนด์ โซ แอม เฮียร ทู เซย์ ,)
that thoughts enbed with pain.
(แดท ธอท enbed วิธ เพน)

I stand outside of my pretty house
(ไอ สแทนด์ เอ๊าทไซ้ด อ็อฝ มาย พริ๊ทที่ เฮ้าส)
I light a match to start the fire
(ไอ ไล๊ท ดา แหมทช์ ทู สท๊าร์ท เดอะ ไฟเออะร)
I call the cops to let them know
(ไอ คอลลํ เดอะ ค็อพ ทู เล็ท เด็ม โนว์)
It’s 22 Walthuree Ave.
(อิทซ 22 Walthuree อาเฝ)
as I thought I wanted this
(แอส ซาย ธอท ไอ ว้อนท ดิส)
I thought I wanted this.
(ไอ ธอท ไอ ว้อนท ดิส)

[I’m here to say]
([ แอม เฮียร ทู เซย์ ])
I said I wanted some more attention
(ไอ เซ็ด ดาย ว้อนท ซัม โม แอ็ทเทนฌัน)
I thought I wanted a story ending.
(ไอ ธอท ไอ ว้อนท อะ สท๊อรี่ เอนดิง)
[I love the pain, I hate the pain]
([ ไอ ลัฝ เดอะ เพน , ไอ เฮท เดอะ เพน ])
I just give in.
(ไอ จั๊สท กี๊ฝ อิน)

I think that the truth is I’m scared
(ไอ ทริ๊งค แดท เดอะ ทรู๊ธ อีส แอม ซคา)
I think I’m just scared to live
(ไอ ทริ๊งค แอม จั๊สท ซคา ทู ไล้ฝ)
I think that the truth is I’m scared
(ไอ ทริ๊งค แดท เดอะ ทรู๊ธ อีส แอม ซคา)
I think that the truth is I’m everything that I hate
(ไอ ทริ๊งค แดท เดอะ ทรู๊ธ อีส แอม เอ๊วี่ติง แดท ไอ เฮท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angela Baker and My Obsession with Fire คำอ่านไทย Senses Fail

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น