เนื้อเพลง Talk To Me คำอ่านไทย Babyface

To get inside your head
( ทู เก็ท อิ๊นไซด์ ยุร เฮด)
Why must you always think
(วาย มัสท์ ยู ออลเว ทริ๊งค)
I wanna get in your pants
(ไอ วอนนา เก็ท อิน ยุร แพ็นท)
And why I always gotta be
(แอนด์ วาย ไอ ออลเว กอททะ บี)
The closest thing to wrong
(เดอะ โคลสเอส ทริง ทู รอง)
Sometime the only thing a brother need
(ซัมไทม์ ดิ โอ๊นลี่ ทริง อะ บร๊าเท่อรํ นี๊ด)
He need a woman to be strong
(ฮี นี๊ด อะ วู๊แม่น ทู บี สทรอง)
Well I ain’t cryin’, I ain’t cryin’
(เวลล ไอ เอน คายอิน , ไอ เอน คายอิน)
Done ’bout run out of tears
(ดัน เบาท รัน เอ๊าท อ็อฝ เทียร์)
But you’re the closest thing to heaven
(บั๊ท ยัวร์ เดอะ โคลสเอส ทริง ทู เฮ๊ฝเฝ่น)
I need you to be near
(ไอ นี๊ด ยู ทู บี เนียร์)
Hear me darlin’, hear me darlin’
(เฮียร มี ดาร์ลิน , เฮียร มี ดาร์ลิน)
I can’t make it more clear
(ไอ แค็นท เม้ค อิท โม เคลียร์)
The only thing that’s gonnat get me through
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง แด้ท gonnat เก็ท มี ทรู)
Is if I got you right here
(อีส อิ๊ฟ ฟาย ก็อท ยู ไร๊ท เฮียร)

CHORUS:
(ค๊อรัส :)
Ooo girl, talk to me
(อู้ เกิร์ล , ท๊อล์ค ทู มี)
You’re the only one that comforts me
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ค๊อมฟอร์ท มี)
My only reality is I want you for my woman
(มาย โอ๊นลี่ ริแอลอิทิ อีส ซาย ว้อนท ยู ฟอร์ มาย วู๊แม่น)
Ooo girl speak to me
(อู้ เกิร์ล สพี๊ค ทู มี)
Let me hear you sayin’ that you’re
(เล็ท มี เฮียร ยู เซย์อิน แดท ยัวร์)
stayin’ with me
(สเตยิน วิธ มี)
I know my reality is without you
(ไอ โนว์ มาย ริแอลอิทิ อีส วิธเอ๊าท ยู)
I ain’t nothin’ at all
(ไอ เอน นอทติน แอ็ท ดอร์)
Why does everything I say to you have
(วาย โด เอ๊วี่ติง ไอ เซย์ ทู ยู แฮ็ฝ)
to be suspect
(ทู บี ซั๊สเพ็คท)
Feel like the only way I’ll get with you
(ฟีล ไล๊ค ดิ โอ๊นลี่ เวย์ อิลล เก็ท วิธ ยู)
Somethin’ blows off my head
(ซัมติน โบลว์ ออฟฟ มาย เฮด)
Well I ain’t tryin’ to go out like that
(เวลล ไอ เอน ทายอิน ทู โก เอ๊าท ไล๊ค แดท)
I wanna keep myself clean
(ไอ วอนนา คี๊พ ไมเซลฟ คลีน)
Sometime the only thing a brother need
(ซัมไทม์ ดิ โอ๊นลี่ ทริง อะ บร๊าเท่อรํ นี๊ด)
He need the strength from his queen
(ฮี นี๊ด เดอะ ซทเร็งธ ฟรอม ฮิส ควีน)
I ain’t lyin’, I ain’t lyin’, done ’bout
(ไอ เอน ลายอิน , ไอ เอน ลายอิน , ดัน เบาท)
run out of time
(รัน เอ๊าท อ็อฝ ไทม์)
The only time I wanna do right now
(ดิ โอ๊นลี่ ไทม์ ไอ วอนนา ดู ไร๊ท นาว)
Is feel you by my side
(อีส ฟีล ยู บาย มาย ไซด์)
Hear me darlin’, hear me darlin’
(เฮียร มี ดาร์ลิน , เฮียร มี ดาร์ลิน)
I can’t be more sincere
(ไอ แค็นท บี โม ซินเซียร์)
The only thing that’s gonna get me through
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง แด้ท กอนนะ เก็ท มี ทรู)
Is if I got you right here
(อีส อิ๊ฟ ฟาย ก็อท ยู ไร๊ท เฮียร)

CHORUS
(ค๊อรัส)

Well I said everything’s gonna be all right
(เวลล ไอ เซ็ด เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ออล ไร๊ท)
When you stand by my side
(เว็น ยู สแทนด์ บาย มาย ไซด์)
Gonna work things out tonight
(กอนนะ เวิ๊ร์ค ทริง เอ๊าท ทูไน๊ท)
We’re gonna make out just fine
(เวีย กอนนะ เม้ค เอ๊าท จั๊สท ไฟน)
For once I’d like for you to be
(ฟอร์ วั๊นซ อาย ไล๊ค ฟอร์ ยู ทู บี)
The one who has the faith in me
(ดิ วัน ฮู แฮ็ส เดอะ เฟท อิน มี)
And I promise I won’t
(แอนด์ ดาย พรอมอิซ ไอ ว็อนท)
let you down this time
(เล็ท ยู เดาน ดิส ไทม์)

CHORUS
(ค๊อรัส)

Dr. Xi Yang
(เดทเออะ Xi แยง)
Dept. Medical Microbiology
(Dept เมดอิแค็ล ไมคโรไบออลโอะจิ)
University of Manitoba
(ยูนิเฝีอร์ซิที่ อ็อฝ Manitoba)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Talk To Me คำอ่านไทย Babyface

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น