เนื้อเพลง Still in Love (Kissing You) คำอ่านไทย Beyonce Knowles

I’m so in love
( แอม โซ อิน ลัฝ)
I’m still in love
(แอม สทิลล อิน ลัฝ)

I’ve never been in love quite before
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน อิน ลัฝ ไคว๊ บีฟอร์)
until I saw your face
(อันทิล ไอ ซอว์ ยุร เฟซ)
and watching stars without you
(แอนด์ วัทชิง สทาร์ วิธเอ๊าท ยู)
my soul cries
(มาย โซล ไคร)
my hething heart
(มาย hethings ฮาร์ท)
is full of pain
(อีส ฟูล อ็อฝ เพน)
when we’re apart
(เว็น เวีย อะพาร์ท)
the aching
(ดิ เอคอิง)

I’m kissing you
(แอม คิสซิง ยู)
I’m kissing you
(แอม คิสซิง ยู)

You’re my father
(ยัวร์ มาย ฟ๊าเท่อร)
you’re my soldier
(ยัวร์ มาย โซ๊ลเจ้อร์)
you protect me, boy you save me
(ยู โพรเท๊คท มี , บอย ยู เซฝ มี)
you’re my best friend
(ยัวร์ มาย เบ๊สท์ เฟรน)
you’re my husband
(ยัวร์ มาย ฮั๊สแบนด์)
you are my doctor, counselor,
(ยู อาร์ มาย ด๊อคเท่อร์ , เคานเซ็ลเลอะ ,)
provider, professor, my everything
(โพรไวเดอะ , โพรเฟ๊สเซ่อร์ , มาย เอ๊วี่ติง)

And I love you, I love you, I love you, yes I love you
(แอนด์ ดาย ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู , เย็ซ ซาย ลัฝ ยู)
I need you, I need you, I need you, I can’t live without you
(ไอ นี๊ด ยู , ไอ นี๊ด ยู , ไอ นี๊ด ยู , ไอ แค็นท ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู)
I trust you, I trust you, with every ounce of me
(ไอ ทรัสท ยู , ไอ ทรัสท ยู , วิธ เอ๊เฝอร์รี่ อันซ อ็อฝ มี)
Just teach me, boy teach me, just take me
(จั๊สท ที๊ช มี , บอย ที๊ช มี , จั๊สท เท้ค มี)

When we make love I can feel all your spirits
(เว็น วี เม้ค ลัฝ ไอ แคน ฟีล ออล ยุร สพีหริท)
deep inside of me
(ดี๊พ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)
Baby you’re so pure
(เบ๊บี้ ยัวร์ โซ เพียวร์)

I’m Kissing you forever, and ever, and ever
(แอม คิสซิง ยู ฟอเร๊เฝ่อร , แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ , แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)
I love Kissing you [kissing you, kissing you]
(ไอ ลัฝ คิสซิง ยู [ คิสซิง ยู , คิสซิง ยู ])

Boy I love everything about you baby
(บอย ไอ ลัฝ เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ยู เบ๊บี้)
it’s been so many years since we fell in love
(อิทซ บีน โซ เมนอิ เยียร์ ซิ๊นซ วี เฟ็ล อิน ลัฝ)
we got something special baby
(วี ก็อท ซัมติง สเพ๊เชี่ยล เบ๊บี้)
we can cry together
(วี แคน คราย ทูเก๊ทเธ่อร์)
we can grow together
(วี แคน โกรว์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
be ourselves together
(บี เอารเซลฝส ทูเก๊ทเธ่อร์)
and I love you more than music
(แอนด์ ดาย ลัฝ ยู โม แฑ็น มิ๊วสิค)
yes I love you more than music
(เย็ซ ซาย ลัฝ ยู โม แฑ็น มิ๊วสิค)

I rather be kissing you, oh
(ไอ ร๊าเธ่อร์ บี คิสซิง ยู , โอ)
I’m kissing you oh [kissing you, kissing you]
(แอม คิสซิง ยู โอ [ คิสซิง ยู , คิสซิง ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Still in Love (Kissing You) คำอ่านไทย Beyonce Knowles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น