เนื้อเพลง Reign คำอ่านไทย Ja Rule

Yea [echoes]
( เย [ แอคโค ])
I feel the rain comin down on me n*gga, heh [echoes]
(ไอ ฟีล เดอะ เรน คัมอิน เดาน ออน มี เอ็น *gga , เอฮ [ แอคโค ])
When the sun gon’ shine? [echoes]
(เว็น เดอะ ซัน ก็อน ไชน์ [ แอคโค ])
My lord, somebody help us all, heheh [echoes]
(มาย หลอร์ด , ซัมบอดี้ เฮ้ลพ อัซ ซอร์ , heheh [ แอคโค ])

[singer: repeat in background]
([ ซีงเออะ : รีพี๊ท อิน แบ็คกราว ])
I think the rain is comin back
(ไอ ทริ๊งค เดอะ เรน อีส คัมอิน แบ็ค)
I think the reign is comin murder
(ไอ ทริ๊งค เดอะ เรน อีส คัมอิน เม๊อร์เด้อร์)
I think the rain is comin back
(ไอ ทริ๊งค เดอะ เรน อีส คัมอิน แบ็ค)
I think the reign is comin murder
(ไอ ทริ๊งค เดอะ เรน อีส คัมอิน เม๊อร์เด้อร์)

[Ja Rule over singer]
([ จา รูล โอ๊เฝ่อร ซีงเออะ ])
Ja Rule baby!
(จา รูล เบ๊บี้ !)
Last Temptation, time to kill these n*ggaz
(ล๊าสท เทมเทฌัน , ไทม์ ทู คิลล์ ฑิส เอ็น *ggaz)
Dear Lord, can you, feel my pain
(เดียร์ หลอร์ด , แคน ยู , ฟีล มาย เพน)

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
If you can’t it’s alright, cause I’ma live my life anyway
(อิ๊ฟ ยู แค็นท อิทซ ออลไร๊ท , ค๊อส แอมอา ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ เอนอิเว)
Just let, it, rain – on me
(จั๊สท เล็ท , อิท , เรน ออน มี)
I feel, so free like a, cool breeze
(ไอ ฟีล , โซ ฟรี ไล๊ค เก , คูล บร๊ซ)
And when the sun, gon’, shine
(แอนด์ เว็น เดอะ ซัน , ก็อน , ไชน์)
Fold up the mini-blinds, load up the lucky 9
(โฟลด อั๊พ เดอะ มีนิ ไบลนฺดฺ , โหลด อั๊พ เดอะ ลัคคิ นาย)
And hit ’em up from behind
(แอนด์ ฮิท เอ็ม อั๊พ ฟรอม บีฮายน์)
That’s, my, life – and it’ll never be the same
(แด้ท , มาย , ไล๊ฟ แอนด์ อิว เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม)
Ever again, the game is to blame
(เอ๊เฝ่อร์ อะเกน , เดอะ เกม อีส ทู เบลม)
Don’t get caught up in your Range Rover, pullin over
(ด้อนท์ เก็ท คอท อั๊พ อิน ยุร เร๊นจ โรฝเออะ , พลูลิน โอ๊เฝ่อร)
On the Westside highway shoulder, n*gga I’ll blow ya
(ออน เดอะ เวตซาด ไฮฮเวย์ โช๊ลเด้อร์ , เอ็น *gga อิลล โบลว์ ยา)
like a windshield, leave yo’ mind on the windshield
(ไล๊ค เก วินเชียว , ลี๊ฝ โย ไมนด์ ออน เดอะ วินเชียว)
And have yo’ whip doin windmills, that’s what rain feels
(แอนด์ แฮ็ฝ โย ฮวิพ โดย วินเมล , แด้ท ว๊อท เรน ฟีล)
like, when it’s hittin a little harder than drizzle
(ไล๊ค , เว็น อิทซ ฮิทดิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล อาณ์เดอ แฑ็น drizzle)
And pickles flyin out pistols, gotta n*ggaz cryin they Christians and
(แอนด์ พิ๊คเคิ้ล ฟายอิน เอ๊าท พิ๊สท่อล , กอททะ เอ็น *ggaz คายอิน เด ครีซแช็น แซน)
I can’t believe sh*t has come to this
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ ฌะ *ที แฮ็ส คัม ทู ดิส)
It’s unheard of, now it’s gonna reign down murder
(อิทซ unheard อ็อฝ , นาว อิทซ กอนนะ เรน เดาน เม๊อร์เด้อร์)

[Chorus: singer]
([ ค๊อรัส : ซีงเออะ ])
I think the rain is comin back
(ไอ ทริ๊งค เดอะ เรน อีส คัมอิน แบ็ค)
I think the reign is comin murder
(ไอ ทริ๊งค เดอะ เรน อีส คัมอิน เม๊อร์เด้อร์)
I think the rain is comin back
(ไอ ทริ๊งค เดอะ เรน อีส คัมอิน แบ็ค)
I think the reign is comin murder
(ไอ ทริ๊งค เดอะ เรน อีส คัมอิน เม๊อร์เด้อร์)

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
God only breathes with the best of them, bury the rest of them
(ก๊อด โอ๊นลี่ บรีฑ วิธ เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ เด็ม , เบ๊อรี่ เดอะ เรสท อ็อฝ เด็ม)
A storm is comin, I got a hundred mile runnin head start
(อะ สทอร์ม อีส คัมอิน , ไอ ก็อท ดา ฮั๊นเดร็ด ไมล รูนนิน เฮด สท๊าร์ท)
on these n*ggaz cause it’s murder for life
(ออน ฑิส เอ็น *ggaz ค๊อส อิทซ เม๊อร์เด้อร์ ฟอร์ ไล๊ฟ)
Drugs, b*tches, and money be my only vice
(ดรัก , บี *tches , แอนด์ มั๊นนี่ บี มาย โอ๊นลี่ ไฝซ)
But I’m livin life in the fast lane, doin the damn thang
(บั๊ท แอม ลีฝอิน ไล๊ฟ อิน เดอะ ฟาสท เลน , โดย เดอะ แดมนํ เตง)
In the Ferrari hard top watchin ” Hard Rain ”
(อิน เดอะ เฟอรารี่ ฮาร์ด ท๊อพ วันชิน ” ฮาร์ด เรน “)
It’s a damn shame, no more games
(อิทซ ซา แดมนํ เชม , โน โม เกม)
No more love, baby boy I throw back slugs
(โน โม ลัฝ , เบ๊บี้ บอย ไอ โธรว์ แบ็ค ซลัก)
through your Green Bay throwback, I hits that up
(ทรู ยุร กรีน เบย์ โตวแบค , ไอ ฮิท แดท อั๊พ)
And let you know where the reign is from
(แอนด์ เล็ท ยู โนว์ แวร์ เดอะ เรน อีส ฟรอม)
You ever heard of mixin whiskey with Jamaican rum? You get Biggie
(ยู เอ๊เฝ่อร์ เฮิด อ็อฝ mixin ฮวีซคิ วิธ จะเมแค็น รัม ยู เก็ท บิ๊กกี้)
Mix gin with a little c*caine, you got me
(มิกซ์ จิน วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซี *เคน , ยู ก็อท มี)
And my style is a little too savage to not be
(แอนด์ มาย สไทล์ อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทู แซเหวจ ทู น็อท บี)
Be looked upon as one of the illest to MC
(บี ลุ๊ค อุพอน แอส วัน อ็อฝ ดิ ไอเลสชฺ ทู เอมซี)
Y’all n*ggaz want it with me? That sh*t’s unheard of
(ยอล เอ็น *ggaz ว้อนท ดิธ วิธ มี แดท ฌะ *ts unheard อ็อฝ)
Cause n*ggaz, now it’s gonna reign down murder
(ค๊อส เอ็น *ggaz , นาว อิทซ กอนนะ เรน เดาน เม๊อร์เด้อร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Nobody loves me
(โนบอดี้ ลัฝ มี)

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Sometimes I wish the good Lord would come down and hug me
(ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช เดอะ กู๊ด หลอร์ด เวิด คัม เดาน แอนด์ ฮัก มี)
I take a look at my life, it’s gettin ugly
(ไอ เท้ค เก ลุ๊ค แกท มาย ไล๊ฟ , อิทซ เกดดิน อั๊กลี่)
And now I know that you all wanna slug me
(แอนด์ นาว ไอ โนว์ แดท ยู ออล วอนนา ซลัก มี)
I can get above it, it’s my life and I dug it
(ไอ แคน เก็ท อะโบ๊ฝ อิท , อิทซ มาย ไล๊ฟ แอนด์ ดาย ดัก อิท)
Even though I live it close to the edge
(อี๊เฝ่น โธ ไอ ไล้ฝ อิท โคลส ทู ดิ เอจ)
I’m gettin closer to death, with eve-rrry little step
(แอม เกดดิน โคลเซอร์ ทู เด้ท , วิธ อี๊ฟ rrry ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ)
that I take, in the awake of my last days
(แดท ไอ เท้ค , อิน ดิ อะเว้ค อ็อฝ มาย ล๊าสท เดย์)
I hope the sun shines with a light rain
(ไอ โฮพ เดอะ ซัน ไชน์ วิธ อะ ไล๊ท เรน)
That would mean the world shared my pain
(แดท เวิด มีน เดอะ เวิลด แชร์ มาย เพน)
And now the world could be happy again, smile
(แอนด์ นาว เดอะ เวิลด เคิด บี แฮ๊พพี่ อะเกน , สไมล์)
Cause if I ever walk ” The Green Mile ”
(ค๊อส อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ ว๊อล์ค ” เดอะ กรีน ไมล “)
You can look at me and blame it on my lifestyle
(ยู แคน ลุ๊ค แกท มี แอนด์ เบลม อิท ออน มาย ไลฟ์สตายอฺ)
What can I say? I was raised as an only child, lonely
(ว๊อท แคน นาย เซย์ ไอ วอส เร้ส แอส แอน โอ๊นลี่ ชายลํดํ , โลนลิ)
Poppa didn’t show me, so the streets raised me
(พอพพะ ดิ๊นอิน โชว์ มี , โซ เดอะ สทรีท เร้ส มี)
To call me crazy is not unheard of
(ทู คอลลํ มี คเรสิ อีส น็อท unheard อ็อฝ)
Now it’s gonna reign down murder
(นาว อิทซ กอนนะ เรน เดาน เม๊อร์เด้อร์)

[Chorus – repeat to fade]
([ ค๊อรัส รีพี๊ท ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Reign คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น