เนื้อเพลง J.I.M.M.Y. คำอ่านไทย Jim Jones

Capo, what’s my mother-f*ckin name [DipSet]
( Capo , ว๊อท มาย ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckin เนม [ DipSet ])
Eastside [code red] say what, what’s my mother-f*ckin name [DipSet]
(อีสซาย [ โค้ด เร้ด ] เซย์ ว๊อท , ว๊อท มาย ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckin เนม [ DipSet ])
DipSet, Byrd Gang
(DipSet , Byrd แก๊ง)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
Catch that boy Capo
(แค็ทช แดท บอย Capo)
Cruising up 8th with the top low, and the cops low, [Squalie]
(ครูชซิง อั๊พ 8th วิธ เดอะ ท๊อพ โลว , แอนด์ เดอะ ค็อพ โลว , [ Squalie ])
I’m a DipSet boss
(แอม มา DipSet บอส)
You don’t wanna get clapped get caught up in the cross, [dip low]
(ยู ด้อนท์ วอนนา เก็ท แครบชฺ เก็ท คอท อั๊พ อิน เดอะ ครอสสํ , [ ดิพ โลว ])
And I’m caught up in the floss
(แอนด์ แอม คอท อั๊พ อิน เดอะ ฟล็อซ)
Chain 500 thou’ cause I’m brought up in the gloss, [Balling]
(เชน 500 เฑา ค๊อส แอม บรอท อั๊พ อิน เดอะ กล็อซ , [ บอลลิง ])
And I’m caught up in the cross
(แอนด์ แอม คอท อั๊พ อิน เดอะ ครอสสํ)
I’m a winner I ain’t tryin to get caught up with a loss, [No way]
(แอม มา วีนเนอะ ไอ เอน ทายอิน ทู เก็ท คอท อั๊พ วิธ อะ โรซ , [ โน เวย์ ])

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Now when the hell would it stop [never]
(นาว เว็น เดอะ เฮ็ลล เวิด ดิท สท๊อพ [ เน๊เฝ่อร์ ])
I keep evading the law getting tailed by the cops [F*ck ’em]
(ไอ คี๊พ evadings เดอะ ลอว์ เกดดดิ้ง เทล บาย เดอะ ค็อพ [ เอฟ *ck เอ็ม ])
I keep breakin the law got a bail on spot
(ไอ คี๊พ เบรกกิ้น เดอะ ลอว์ ก็อท ดา เบล ออน สพอท)
You can’t cool me off, tried to tell you I’m hot, [sizzlin’]
(ยู แค็นท คูล มี ออฟฟ , ทไร ทู เทลล ยู แอม ฮอท , [ ซิซลิน ])
Goin hard for 16
(โกอิน ฮาร์ด ฟอร์ 16)
Livin that fast life like I’m made for the big screen, [Lights, Camera, Action]
(ลีฝอิน แดท ฟาสท ไล๊ฟ ไล๊ค แอม เมด ฟอร์ เดอะ บิ๊ก สครีน , [ ไล๊ท , แค๊เมร่า , แอคฌัน ])
And y’all know how I get in the club
(แอนด์ ยอล โนว์ ฮาว ไอ เก็ท อิน เดอะ คลับ)
A n*gga knew the bouncer, a 4-fifth in the club
(อะ เอ็น *gga นยู เดอะ เบานเซอะ , อะ โฟว ฟิฟธ อิน เดอะ คลับ)
I try to two step, 4-fifth can’t budge
(ไอ ธราย ทู ทู สเท็พ , โฟว ฟิฟธ แค็นท บัจ)
So I’m posted in the back while I’m twistin up bud [Haze]
(โซ แอม โพสท อิน เดอะ แบ็ค ไวล์ แอม ทวิซติน อั๊พ บัด [ เฮส ])
Got some hoes in the back and they sippin on suds
(ก็อท ซัม โฮ ซิน เดอะ แบ็ค แอนด์ เด ซิบปิ่น ออน ซัดส)
Blowin smoke on the dough, poppin Cris’ with the thugs
(โบลวิน สโม๊ค ออน เดอะ โด , พอพปิน คริซ วิธ เดอะ ธัก)
Sh*t, I’m a boss I said
(ฌะ *ที , แอม มา บอส ซาย เซ็ด)
A DipSet gangsta I don’t cross my legs, [what else]
(อะ DipSet แก๊งซดา ไอ ด้อนท์ ครอสสํ มาย เล้ก , [ ว๊อท เอ๊ลส ])
G’s up eastside code red [DipSet]
(จีส อั๊พ อีสซาย โค้ด เร้ด [ DipSet ])
Beef what, we ride low pay
(บี๊ฟ ว๊อท , วี ไรด์ โลว เพย์)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
What they gonna do with the Capo, [nothing]
(ว๊อท เด กอนนะ ดู วิธ เดอะ Capo , [ นัธอิง ])
Got a hard body clique that’ll shoot for the Capo, [that’s right]
(ก็อท ดา ฮาร์ด บ๊อดี้ คลีค แธดิล ชู๊ท ฟอร์ เดอะ Capo , [ แด้ท ไร๊ท ])
When they drive by the strip they saluting the Capo, [Eastside]
(เว็น เด ไดร๊ฝ บาย เดอะ ซทริพ เด salutings เดอะ Capo , [ อีสซาย ])
Keep one fly b*tch up in the coupe with the Capo, [You know]
(คี๊พ วัน ฟลาย บี *tch อั๊พ อิน เดอะ คูเพ วิธ เดอะ Capo , [ ยู โนว์ ])
Now a days all it pays to come jukin them macho’s, [say what]
(นาว อะ เดย์ ซอร์ อิท เพย์ ทู คัม jukin เด็ม มาซโช , [ เซย์ ว๊อท ])
The other half must think I’m suite cause I gato, [F*ck ’em]
(ดิ อ๊อเธ่อร์ ฮาล์ฟ มัสท์ ทริ๊งค แอม ซวีท ค๊อส ไอ gato , [ เอฟ *ck เอ็ม ])
Or maybe its because I keep pants off my ass, [kiss my ass]
(ออ เมบี อิทซ บิคอส ไอ คี๊พ แพ็นท ออฟฟ มาย อาซ , [ คิซ มาย อาซ ])
I am my own boss, I only answer for cash, [you hear that]
(ไอ แอ็ม มาย โอว์น บอส , ไอ โอ๊นลี่ แอ๊นเซ่อร ฟอร์ แค๊ช , [ ยู เฮียร แดท ])
I only fear the law, so f*ck a man with a badge, [F*ck bullies]
(ไอ โอ๊นลี่ เฟียร์ เดอะ ลอว์ , โซ เอฟ *ck กา แมน วิธ อะ แบ็จ , [ เอฟ *ck bullies ])
And I’m tryin to duck the law dogs I’m getting indicted
(แอนด์ แอม ทายอิน ทู ดั๊ค เดอะ ลอว์ ด้อกก แอม เกดดดิ้ง อินไดท)
They done showed me the money sh*t the kid got excited
(เด ดัน โชว์ มี เดอะ มั๊นนี่ ฌะ *ที เดอะ คิด ก็อท เอ็กไซ๊ทํ)
So if the kid get an inch well I’m takin a yard
(โซ อิ๊ฟ เดอะ คิด เก็ท แอน อิ้นช์ เวลล แอม ทอคกิ่น อะ ย๊าร์ด)
And if the kid do get b*tch well I’m takin a yard
(แอนด์ อิ๊ฟ เดอะ คิด ดู เก็ท บี *tch เวลล แอม ทอคกิ่น อะ ย๊าร์ด)
[that’s right the life n*gga] That’s till the day that I’m charged
([ แด้ท ไร๊ท เดอะ ไล๊ฟ เอ็น *gga ] แด้ท ทิลล์ เดอะ เดย์ แดท แอม ชาร์จ)
We be leavin out the club my crew racin the cars
(วี บี เลวิน เอ๊าท เดอะ คลับ มาย ครู เรซิน เดอะ คารํ)
Who’s at your favorite broad
(ฮู แอ็ท ยุร เฟเฝอะริท บรอด)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
I done ran through most clubs that they have in my city [what else]
(ไอ ดัน แร็น ทรู โมซท คลับ แดท เด แฮ็ฝ อิน มาย ซิ๊ที่ [ ว๊อท เอ๊ลส ])
Dancing in the spot with my hammer getting pissy
(แด็นซิง อิน เดอะ สพอท วิธ มาย แฮ๊มเมอร์ เกดดดิ้ง พิสซี่)
One hand up on the b*tch other hand on my blizzy, [gangsta]
(วัน แฮนด์ อั๊พ ออน เดอะ บี *tch อ๊อเธ่อร์ แฮนด์ ออน มาย blizzy , [ แก๊งซดา ])
I kicked my G mac tryin to slip her a mickie
(ไอ คิ๊ค มาย จี แมค ทายอิน ทู สลิ๊พ เฮอ รา mickie)
Lord help the boy they tryin get me [what else]
(หลอร์ด เฮ้ลพ เดอะ บอย เด ทายอิน เก็ท มี [ ว๊อท เอ๊ลส ])
Always pull me over they be dyin to frisk me [f*ck ’em]
(ออลเว พูลล มี โอ๊เฝ่อร เด บี ดายอิน ทู ฟริซค มี [ เอฟ *ck เอ็ม ])
Car smell like weed and I be reakin of liquor, [always]
(คารํ สเมลล์ ไล๊ค วี แอนด์ ดาย บี reakin อ็อฝ ลิ๊เคว่อร , [ ออลเว ])
Told me I was free but they see I’m the n*gga, [just mad at me]
(โทลด มี ไอ วอส ฟรี บั๊ท เด ซี แอม เดอะ เอ็น *gga , [ จั๊สท แม้ด แอ็ท มี ])
I gotta leave ’em one bigger
(ไอ กอททะ ลี๊ฝ เอ็ม วัน บี๊กเกอร์)
I said I’m from a hood where police getting hit up
(ไอ เซ็ด แอม ฟรอม มา ฮุด แวร์ โพลิ๊ซ เกดดดิ้ง ฮิท อั๊พ)
Get up, lets not make it a issue
(เก็ท อั๊พ , เล็ท น็อท เม้ค อิท ดา อิ๊ชชู่)
But if a n*gga piss me off I’m goin straight to the pistol, [that’s for sho’]
(บั๊ท อิ๊ฟ อะ เอ็น *gga พิซ มี ออฟฟ แอม โกอิน สเทร๊ท ทู เดอะ พิ๊สท่อล , [ แด้ท ฟอร์ โช ])
Then we could make it official
(เด็น วี เคิด เม้ค อิท อ๊อฟิซเชี่ยล)
Next time you see ya mom, won’t be awake when she kiss you, [My baby]
(เน๊กซท ไทม์ ยู ซี ยา มัม , ว็อนท บี อะเว้ค เว็น ชี คิซ ยู , [ มาย เบ๊บี้ ])
I’m just tryin to get some paper
(แอม จั๊สท ทายอิน ทู เก็ท ซัม เพ๊เพ่อร์)
And avoid all the haters
(แอนด์ อะฝอยด ออล เดอะ เฮเดอ)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง J.I.M.M.Y. คำอ่านไทย Jim Jones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น