เนื้อเพลง They Stood Up For Love คำอ่านไทย Live

naked lovers feel the blood beneath their
( เน๊คเค่ด ลัฝเออะ ฟีล เดอะ บลัด บีนี๊ทร แดร์)
veins
(เฝน)
electric nerves communicate
(อิเล๊คทริค เนิ๊ร์ฝ คอมมิ๊วนิเขท)
with tiny explosions through our brains
(วิธ ไท๊นี่ เอ็คซพโลฉัน ทรู เอ๊า เบรน)
who is this energy that never left or
(ฮู อีส ดิส เอ๊นเนอร์จี้ แดท เน๊เฝ่อร์ เล๊ฟท ออ)
came?
(เคม)
give rise to passion the only glory
(กี๊ฝ ไร๊ส ทู แพ๊ชชั่น ดิ โอ๊นลี่ กล๊อรี่)
of this human story
(อ็อฝ ดิส ฮิ๊วแมน สท๊อรี่)
I give my heart and soul to the one
(ไอ กี๊ฝ มาย ฮาร์ท แอนด์ โซล ทู ดิ วัน)
we spend all of our lives goin’ out of our
(วี สเพ็นด ออล อ็อฝ เอ๊า ไล้ฝ โกอิน เอ๊าท อ็อฝ เอ๊า)
minds
(ไมนด์)
looking back to our birth, forward to our
(ลุคอิง แบ็ค ทู เอ๊า เบริ๊ท , ฟ๊อร์เวิร์ด ทู เอ๊า)
demise
(ดิไมส)
even scientists say, everything is just
(อี๊เฝ่น ไซเอ็นทิซท เซย์ , เอ๊วี่ติง อีส จั๊สท)
light
(ไล๊ท)
not created, destroyed but eternally
(น็อท คริเอท , เดสทรอย บั๊ท อิเทอแน็ลลิ)
bright
(ไบร๊ท)
masters in everytime lord in everyplace
(ม๊าสเต้อร์ ซิน เอ๊รี่ไทม์ หลอร์ด อิน everyplace)
those who stood up for love down in spite
(โฑส ฮู ซทูด อั๊พ ฟอร์ ลัฝ เดาน อิน ซไพท)
of the hate
(อ็อฝ เดอะ เฮท)
in spite of the hate
(อิน ซไพท อ็อฝ เดอะ เฮท)
who put the flower in the barrel of that
(ฮู พุท เดอะ ฟล๊าวเว่อร์ อิน เดอะ บ๊าร์เรล อ็อฝ แดท)
gun?
(กัน)
who lit the candle that started the fire,
(ฮู ลิท เดอะ แค๊นเดิ้ล แดท สท๊าร์ท เดอะ ไฟเออะร ,)
burnt down the fortress, the throne?
(เบินท เดาน เดอะ ฟอทเร็ซ , เดอะ ธโรน)
who could house all the refugees in a
(ฮู เคิด เฮ้าส ออล เดอะ เรฟิวจี ซิน อะ)
single shack
(ซิ๊งเกิ้ล แฌ็ค)
or a lowly bungalow?
(ออ รา โลลิ บังกะโล)
who lives in a different dimension, free
(ฮู ไล้ฝ ซิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท ไดเม๊นชั่น , ฟรี)
from the
(ฟรอม เดอะ)
struggles we know?
(สทรั๊กเกิ้ล วี โนว์)
I give my heart and soul to the one
(ไอ กี๊ฝ มาย ฮาร์ท แอนด์ โซล ทู ดิ วัน)
we spend all of our lives goin’ out of our
(วี สเพ็นด ออล อ็อฝ เอ๊า ไล้ฝ โกอิน เอ๊าท อ็อฝ เอ๊า)
minds
(ไมนด์)
looking back to our birth, forward to our
(ลุคอิง แบ็ค ทู เอ๊า เบริ๊ท , ฟ๊อร์เวิร์ด ทู เอ๊า)
demise
(ดิไมส)
even scientists say, everything is just
(อี๊เฝ่น ไซเอ็นทิซท เซย์ , เอ๊วี่ติง อีส จั๊สท)
light
(ไล๊ท)
not created, destroyed but eternally
(น็อท คริเอท , เดสทรอย บั๊ท อิเทอแน็ลลิ)
bright
(ไบร๊ท)
masters in everytime lord in everyplace
(ม๊าสเต้อร์ ซิน เอ๊รี่ไทม์ หลอร์ด อิน everyplace)
those who stood up for love down in spite
(โฑส ฮู ซทูด อั๊พ ฟอร์ ลัฝ เดาน อิน ซไพท)
of the hate
(อ็อฝ เดอะ เฮท)
we spend all of our lives goin’ out of our
(วี สเพ็นด ออล อ็อฝ เอ๊า ไล้ฝ โกอิน เอ๊าท อ็อฝ เอ๊า)
minds
(ไมนด์)
they live in the light
(เด ไล้ฝ อิน เดอะ ไล๊ท)
we made it to the moon
(วี เมด อิท ทู เดอะ มูน)
but we can’t make it home
(บั๊ท วี แค็นท เม้ค อิท โฮม)
waitin’ on a rescue that never comes
(เว๊ทดิน ออน อะ เร๊สคิ้ว แดท เน๊เฝ่อร์ คัม)
made it to the moon
(เมด อิท ทู เดอะ มูน)
but we can’t make it home
(บั๊ท วี แค็นท เม้ค อิท โฮม)
maybe home is where the heart is given
(เมบี โฮม อีส แวร์ เดอะ ฮาร์ท อีส กีฝเอ็น)
up
(อั๊พ)
to the one
(ทู ดิ วัน)
to the one
(ทู ดิ วัน)
we spend all of our lives goin’ out of our
(วี สเพ็นด ออล อ็อฝ เอ๊า ไล้ฝ โกอิน เอ๊าท อ็อฝ เอ๊า)
minds
(ไมนด์)
lookin’ back to our birth, forward to our
(ลุคกิน แบ็ค ทู เอ๊า เบริ๊ท , ฟ๊อร์เวิร์ด ทู เอ๊า)
demise
(ดิไมส)
we spend all of our lives goin’ out of our
(วี สเพ็นด ออล อ็อฝ เอ๊า ไล้ฝ โกอิน เอ๊าท อ็อฝ เอ๊า)
minds
(ไมนด์)
they live, they
(เด ไล้ฝ , เด)
they stood up for love
(เด ซทูด อั๊พ ฟอร์ ลัฝ)
stood up for love
(ซทูด อั๊พ ฟอร์ ลัฝ)
stood up for love
(ซทูด อั๊พ ฟอร์ ลัฝ)
they stood up for love
(เด ซทูด อั๊พ ฟอร์ ลัฝ)
stood up for love
(ซทูด อั๊พ ฟอร์ ลัฝ)
stood up for love
(ซทูด อั๊พ ฟอร์ ลัฝ)
we spend all of our lives goin’ out of our
(วี สเพ็นด ออล อ็อฝ เอ๊า ไล้ฝ โกอิน เอ๊าท อ็อฝ เอ๊า)
minds
(ไมนด์)
masters in everytime
(ม๊าสเต้อร์ ซิน เอ๊รี่ไทม์)
we spend all of our lives goin’ out of our
(วี สเพ็นด ออล อ็อฝ เอ๊า ไล้ฝ โกอิน เอ๊าท อ็อฝ เอ๊า)
minds
(ไมนด์)
stood up for love
(ซทูด อั๊พ ฟอร์ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง They Stood Up For Love คำอ่านไทย Live

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น