เนื้อเพลง Steal Your Heart คำอ่านไทย Gloria Estefan

I Don’t Mean To Be The Teardrop Spilling Over Your Resentments
( ไอ ด้อนท์ มีน ทู บี เดอะ ทรีดรอป สปีลลิง โอ๊เฝ่อร ยุร ริเสนทเม็นท)
Don’t Intend To Be The Cry With Which You Voice Your Discontentment
(ด้อนท์ อินเท็นด ทู บี เดอะ คราย วิธ วิช ยู ว๊อยซ์ ยุร ดิซค็อนเทนทเม็นท)
I Don’t Wanna Be A Picture Fading Slowly From Your Memory
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ พิ๊คเจ้อร์ เฟดิง ซโลลิ ฟรอม ยุร เม๊มโมรี่)
Don’t Intend To Be A Shadow Simply Darkening Your Passage
(ด้อนท์ อินเท็นด ทู บี อะ แฌดโอ ซีมพลิ Darkenings ยุร แพซซิจ)

Only Wanna Lose Myself Behind The Mirror Of Your Eyes
(โอ๊นลี่ วอนนา ลู้ส ไมเซลฟ บีฮายน์ เดอะ มิเร่อร์ อ็อฝ ยุร อาย)
Be The Only Balm That Soothes The Secret Passions In Your Life
(บี ดิ โอ๊นลี่ บาม แดท ซูฑ เดอะ ซี๊เขร็ท แพ๊ชชั่น ซิน ยุร ไล๊ฟ)
Only Want To Lose My Senses Lose Your Sorrow Calm This Madness
(โอ๊นลี่ ว้อนท ทู ลู้ส มาย เซ้นส ลู้ส ยุร ซ๊อโร่ว คาลํม ดิส แมดเน็ซ)
Be The Only One You Count On To Alleviate Your Sadness
(บี ดิ โอ๊นลี่ วัน ยู เค้าทํ ออน ทู แอ็ลลีฝิเอท ยุร แซดเน็ซ)

I’ll Steal Your Heart And Set It Free
(อิลล สทีล ยุร ฮาร์ท แอนด์ เซ็ท ดิธ ฟรี)
Tear Down The Walls That Would Surround You
(เทียร์ เดาน เดอะ วอลล์ แดท เวิด เซอร์ราวนด์ ยู)
I May Hold You Close To Me
(ไอ เมย์ โฮลด์ ยู โคลส ทู มี)
But These Ties Will Never Bind You
(บั๊ท ฑิส ไท วิล เน๊เฝ่อร์ ไบนด ยู)

I Don’t Mean To Be The Fire That’s Igniting Your Temptations
(ไอ ด้อนท์ มีน ทู บี เดอะ ไฟเออะร แด้ท Ignitings ยุร เทมเทฌัน)
Don’t Intend To The The Sword That Runs You Through With Adoration
(ด้อนท์ อินเท็นด ทู เดอะ ซ๊อร์ด แดท รัน ยู ทรู วิธ แอโดะเรฌัน)
I Don’t Want To Be A Whisper My Emotions Wrapped In Silence
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี อะ วิสเพ่อร์ มาย อีโม๊ชั่น แร็พท อิน ไซเล็นซ)
Don’t Intend To Be The Shout Reminding You That Time Is Priceless
(ด้อนท์ อินเท็นด ทู บี เดอะ เช๊าท รีมายดิง ยู แดท ไทม์ อีส พไรซเล็ซ)

Only Want To Be The Wind That Lifts You High Above The Ground
(โอ๊นลี่ ว้อนท ทู บี เดอะ วินด แดท ลิฟท ยู ไฮฮ อะโบ๊ฝ เดอะ กราวนด์)
Living Only To Unlease The Sacred Powers That We’ve Found
(ลีฝอิง โอ๊นลี่ ทู Unlease เดอะ เซคเร็ด พ๊าวเว่อร์ แดท หวีบ เฟานด)
Only Want To Beathe Your Essence Be Your Comfort Fill With Laughter
(โอ๊นลี่ ว้อนท ทู Beathe ยุร เอ๊สเซ่นซ์ บี ยุร ค๊อมฟอร์ท ฟิลล วิธ ลาฟเทอะ)
Every Moment That We Live From This Day On Forever After
(เอ๊เฝอร์รี่ โม๊เม้นท แดท วี ไล้ฝ ฟรอม ดิส เดย์ ออน ฟอเร๊เฝ่อร แอ๊ฟเท่อร)

I’ll Steal Your Heart And Set It Free
(อิลล สทีล ยุร ฮาร์ท แอนด์ เซ็ท ดิธ ฟรี)
So Free I’m Sure It Will Astound You
(โซ ฟรี แอม ชัวร์ อิท วิล แอ็ซเทานด ยู)
Without My Love You’ll Never Be
(วิธเอ๊าท มาย ลัฝ โยว เน๊เฝ่อร์ บี)
In Some Way I’ll Always Find You
(อิน ซัม เวย์ อิลล ออลเว ไฟนด์ ยู)

I’ll Steal Your Heart And Set It Free
(อิลล สทีล ยุร ฮาร์ท แอนด์ เซ็ท ดิธ ฟรี)
Tear Down The Walls That Would Surround You
(เทียร์ เดาน เดอะ วอลล์ แดท เวิด เซอร์ราวนด์ ยู)
I May Hold You Close To Me
(ไอ เมย์ โฮลด์ ยู โคลส ทู มี)
But These Ties Will Never Bind You
(บั๊ท ฑิส ไท วิล เน๊เฝ่อร์ ไบนด ยู)

Only Want To Be The Wind That Lifts You High Above The Ground
(โอ๊นลี่ ว้อนท ทู บี เดอะ วินด แดท ลิฟท ยู ไฮฮ อะโบ๊ฝ เดอะ กราวนด์)
Living Only To Unlease The Sacred Powers That We’ve Found
(ลีฝอิง โอ๊นลี่ ทู Unlease เดอะ เซคเร็ด พ๊าวเว่อร์ แดท หวีบ เฟานด)
Only Want To Beathe Your Essence Be Your Comfort Fill With Laughter
(โอ๊นลี่ ว้อนท ทู Beathe ยุร เอ๊สเซ่นซ์ บี ยุร ค๊อมฟอร์ท ฟิลล วิธ ลาฟเทอะ)
Every Moment That We Live From This Day On Forever After
(เอ๊เฝอร์รี่ โม๊เม้นท แดท วี ไล้ฝ ฟรอม ดิส เดย์ ออน ฟอเร๊เฝ่อร แอ๊ฟเท่อร)

I’ll Steal Your Heart And Set It Free
(อิลล สทีล ยุร ฮาร์ท แอนด์ เซ็ท ดิธ ฟรี)
So Free I’m Sure It Will Astound You
(โซ ฟรี แอม ชัวร์ อิท วิล แอ็ซเทานด ยู)
Without My Love You’ll Never Be
(วิธเอ๊าท มาย ลัฝ โยว เน๊เฝ่อร์ บี)
In Some Way I’ll Always Find You
(อิน ซัม เวย์ อิลล ออลเว ไฟนด์ ยู)

I’ll Steal Your Heart And Set It Free
(อิลล สทีล ยุร ฮาร์ท แอนด์ เซ็ท ดิธ ฟรี)
Tear Down The Walls That Would Surround You
(เทียร์ เดาน เดอะ วอลล์ แดท เวิด เซอร์ราวนด์ ยู)
I May Hold You Close To Me
(ไอ เมย์ โฮลด์ ยู โคลส ทู มี)
But These Ties Will Never Bind You
(บั๊ท ฑิส ไท วิล เน๊เฝ่อร์ ไบนด ยู)

I’ll Steal Your Heart And Set It Free
(อิลล สทีล ยุร ฮาร์ท แอนด์ เซ็ท ดิธ ฟรี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Steal Your Heart คำอ่านไทย Gloria Estefan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น