เนื้อเพลง Walking on The Moon คำอ่านไทย The Police

Giant steps are what you take
( ไจ๊แอ้นท สเท็พ แซร์ ว๊อท ยู เท้ค)
Walking on the moon
(วอคกิง ออน เดอะ มูน)
I hope my legs don’t break
(ไอ โฮพ มาย เล้ก ด้อนท์ เบร๊ค)
Walking on the moon
(วอคกิง ออน เดอะ มูน)
We could walk for ever
(วี เคิด ว๊อล์ค ฟอร์ เอ๊เฝ่อร์)
Walking on the moon
(วอคกิง ออน เดอะ มูน)
We could live together
(วี เคิด ไล้ฝ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Walking on, walking on the moon
(วอคกิง ออน , วอคกิง ออน เดอะ มูน)

Walking back from your house
(วอคกิง แบ็ค ฟรอม ยุร เฮ้าส)
Walking on the moon
(วอคกิง ออน เดอะ มูน)
Walking back from your house
(วอคกิง แบ็ค ฟรอม ยุร เฮ้าส)
Walking on the moon
(วอคกิง ออน เดอะ มูน)
Feet they hardly touch the ground
(ฟีท เด ฮาดลิ ทั๊ช เดอะ กราวนด์)
Walking on the moon
(วอคกิง ออน เดอะ มูน)
My feet don’t hardly make no sound
(มาย ฟีท ด้อนท์ ฮาดลิ เม้ค โน ซาวน์ด)
Walking on, walking on the moon
(วอคกิง ออน , วอคกิง ออน เดอะ มูน)

Some may say
(ซัม เมย์ เซย์)
I’m wishing my days away, no way
(แอม วิชชิ้ง มาย เดย์ อะเวย์ , โน เวย์)
And if it’s the price I pay, some say
(แอนด์ อิ๊ฟ อิทซ เดอะ ไพร๊ซ์ ไอ เพย์ , ซัม เซย์)
Tomorrow’s another day, you’ll stay
(ทูม๊อโร่ว อะน๊าเทร่อร์ เดย์ , โยว สเทย์)
I may as well play
(ไอ เมย์ แอส เวลล เพลย์)

Giant steps are what you take
(ไจ๊แอ้นท สเท็พ แซร์ ว๊อท ยู เท้ค)
Walking on the moon
(วอคกิง ออน เดอะ มูน)
I hope my legs don’t break
(ไอ โฮพ มาย เล้ก ด้อนท์ เบร๊ค)
Walking on the moon
(วอคกิง ออน เดอะ มูน)
We could walk for ever
(วี เคิด ว๊อล์ค ฟอร์ เอ๊เฝ่อร์)
Walking on the moon
(วอคกิง ออน เดอะ มูน)
We could be together
(วี เคิด บี ทูเก๊ทเธ่อร์)
Walking on, walking on the moon
(วอคกิง ออน , วอคกิง ออน เดอะ มูน)

Some may say
(ซัม เมย์ เซย์)
I’m wishing my days away no way
(แอม วิชชิ้ง มาย เดย์ อะเวย์ โน เวย์)
And if it’s the price I pay, some say
(แอนด์ อิ๊ฟ อิทซ เดอะ ไพร๊ซ์ ไอ เพย์ , ซัม เซย์)
Tomorrow’s another day, you’ll stay
(ทูม๊อโร่ว อะน๊าเทร่อร์ เดย์ , โยว สเทย์)
I may as well play
(ไอ เมย์ แอส เวลล เพลย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walking on The Moon คำอ่านไทย The Police

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น