เนื้อเพลง Seven Days a Week คำอ่านไทย The Sounds

We’ve been talking on the phone for hours and hours.
( หวีบ บีน ทอคอิง ออน เดอะ โฟน ฟอร์ เอาเอ้อร์ แซน เอาเอ้อร์)
You can give me a call whenever you like to.
(ยู แคน กี๊ฝ มี อะ คอลลํ ฮเว็นเอฝเออะ ยู ไล๊ค ทู)
And if you would fall you know I will catch you.
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เวิด ฟอลล์ ยู โนว์ ไอ วิล แค็ทช ยู)
Yeah I’ll stick around, I’ll be right beside you.
(เย่ อิลล สทิ๊ค อะราวนฺดฺ , อิลล บี ไร๊ท บีไซด์ ยู)
Whooo ohh ohh..
(ฮู โอ้ โอ้)
I’m sure you always knew what you had to do.
(แอม ชัวร์ ยู ออลเว นยู ว๊อท ยู แฮ็ด ทู ดู)
And I’m sure you had your reasons you change ’em every season.
(แอนด์ แอม ชัวร์ ยู แฮ็ด ยุร รี๊ซั่น ยู เช้งจํ เอ็ม เอ๊เฝอร์รี่ ซี๊ซั่น)
Hold on, hold on.
(โฮลด์ ออน , โฮลด์ ออน)
I’m taking a vacation, I’ll see you at the station.
(แอม เทคอิง อะ แฝคเค๊ชั่น , อิลล ซี ยู แอ็ท เดอะ สเทชั่น)
Hey, Hey, Hey.
(เฮ , เฮ , เฮ)

Seven days a week, every minute of the day.
(เซเฝ่น เดย์ ซา วี๊ค , เอ๊เฝอร์รี่ มิ๊หนิท อ็อฝ เดอะ เดย์)
Oh Whooo oh oh, Whooo oh oh.
(โอ ฮู โอ โอ , ฮู โอ โอ)
I’ve been thinking about you and what you’ve been up to.
(แอฝ บีน ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู แอนด์ ว๊อท ยู๊ฟ บีน อั๊พ ทู)
Seven days a week, every minute of the day.
(เซเฝ่น เดย์ ซา วี๊ค , เอ๊เฝอร์รี่ มิ๊หนิท อ็อฝ เดอะ เดย์)
Oh Whooo oh oh, Whooo oh oh.
(โอ ฮู โอ โอ , ฮู โอ โอ)
Girl you’re living in danger you’re sleeping with strangers.
(เกิร์ล ยัวร์ ลีฝอิง อิน แด๊งเจ้อร์ ยัวร์ ซลีพพิง วิธ ซทเรนเจอะ)
No nothing can change us, no nothing can keep us from falling, from falling.
(โน นัธอิง แคน เช้งจํ อัซ , โน นัธอิง แคน คี๊พ อัซ ฟรอม ฟ๊อลิง , ฟรอม ฟ๊อลิง)

We’ve been talking on the phone for hours and hours.
(หวีบ บีน ทอคอิง ออน เดอะ โฟน ฟอร์ เอาเอ้อร์ แซน เอาเอ้อร์)
You can give me a call whenever you like to.
(ยู แคน กี๊ฝ มี อะ คอลลํ ฮเว็นเอฝเออะ ยู ไล๊ค ทู)
And if you would fall you know I will catch you.
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เวิด ฟอลล์ ยู โนว์ ไอ วิล แค็ทช ยู)
Yeah I’ll stick around, I’ll be right beside you.
(เย่ อิลล สทิ๊ค อะราวนฺดฺ , อิลล บี ไร๊ท บีไซด์ ยู)
Whooo ohh ohh..
(ฮู โอ้ โอ้)
Girl you’re out of your mind, you’re my partner in crime.
(เกิร์ล ยัวร์ เอ๊าท อ็อฝ ยุร ไมนด์ , ยัวร์ มาย พาร์ทเน่อร์ อิน ไคร์ม)
And I’m sure you had your reasons you change ’em every season.
(แอนด์ แอม ชัวร์ ยู แฮ็ด ยุร รี๊ซั่น ยู เช้งจํ เอ็ม เอ๊เฝอร์รี่ ซี๊ซั่น)
Hold on, hold on.
(โฮลด์ ออน , โฮลด์ ออน)
I’m taking a vacation, I’ll see you at the station.
(แอม เทคอิง อะ แฝคเค๊ชั่น , อิลล ซี ยู แอ็ท เดอะ สเทชั่น)
Hey, Hey, Hey.
(เฮ , เฮ , เฮ)

Seven days a week, every minute of the day.
(เซเฝ่น เดย์ ซา วี๊ค , เอ๊เฝอร์รี่ มิ๊หนิท อ็อฝ เดอะ เดย์)
Oh Whooo oh oh, Whooo oh oh.
(โอ ฮู โอ โอ , ฮู โอ โอ)
I’ve been thinking about you and what you’ve been up to.
(แอฝ บีน ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู แอนด์ ว๊อท ยู๊ฟ บีน อั๊พ ทู)
Seven days a week, every minute of the day.
(เซเฝ่น เดย์ ซา วี๊ค , เอ๊เฝอร์รี่ มิ๊หนิท อ็อฝ เดอะ เดย์)
Oh Whooo oh oh, Whooo oh oh.
(โอ ฮู โอ โอ , ฮู โอ โอ)
Girl you’re living in danger you’re sleeping with strangers.
(เกิร์ล ยัวร์ ลีฝอิง อิน แด๊งเจ้อร์ ยัวร์ ซลีพพิง วิธ ซทเรนเจอะ)
No nothing can change us, no nothing can keep us from falling, from falling.
(โน นัธอิง แคน เช้งจํ อัซ , โน นัธอิง แคน คี๊พ อัซ ฟรอม ฟ๊อลิง , ฟรอม ฟ๊อลิง)

And I’m sure you had your reasons you change ’em every season.
(แอนด์ แอม ชัวร์ ยู แฮ็ด ยุร รี๊ซั่น ยู เช้งจํ เอ็ม เอ๊เฝอร์รี่ ซี๊ซั่น)
Just Hold on, yeah hold on.
(จั๊สท โฮลด์ ออน , เย่ โฮลด์ ออน)
I’m taking a vacation, I’ll see you at the station.
(แอม เทคอิง อะ แฝคเค๊ชั่น , อิลล ซี ยู แอ็ท เดอะ สเทชั่น)
Hey, Hey, Hey.
(เฮ , เฮ , เฮ)

Seven days a week, every minute of the day.
(เซเฝ่น เดย์ ซา วี๊ค , เอ๊เฝอร์รี่ มิ๊หนิท อ็อฝ เดอะ เดย์)
Oh Whooo oh oh, Whooo oh oh.
(โอ ฮู โอ โอ , ฮู โอ โอ)
I don’t wanna change you, I just wanna see you.
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เช้งจํ ยู , ไอ จั๊สท วอนนา ซี ยู)
Seven days a week, every minute of the day.
(เซเฝ่น เดย์ ซา วี๊ค , เอ๊เฝอร์รี่ มิ๊หนิท อ็อฝ เดอะ เดย์)
Oh Whooo oh oh, Whooo oh oh.
(โอ ฮู โอ โอ , ฮู โอ โอ)
Girl you’re living in danger you’re sleeping with strangers.
(เกิร์ล ยัวร์ ลีฝอิง อิน แด๊งเจ้อร์ ยัวร์ ซลีพพิง วิธ ซทเรนเจอะ)
No nothing can change us, no nothing can keep us from falling, from falling.
(โน นัธอิง แคน เช้งจํ อัซ , โน นัธอิง แคน คี๊พ อัซ ฟรอม ฟ๊อลิง , ฟรอม ฟ๊อลิง)
Oho ho ohooo.
(โอะโฮ โฮ ohooo)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Seven Days a Week คำอ่านไทย The Sounds

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น