เนื้อเพลง Vampire Blues คำอ่านไทย Neil Young

I’m a vampire, babe,
( แอม มา แฝ๊มไพร์ , เบ้บ ,)
s*ckin’ blood
(เอส *ckin บลัด)
from the earth
(ฟรอม ดิ เอิร์ทร)
I’m a vampire, baby,
(แอม มา แฝ๊มไพร์ , เบ๊บี้ ,)
s*ckin’ blood
(เอส *ckin บลัด)
from the earth.
(ฟรอม ดิ เอิร์ทร)
Well, I’m a vampire, babe,
(เวลล , แอม มา แฝ๊มไพร์ , เบ้บ ,)
sell you
(เซลล์ ยู)
twenty barrels worth.
(ทเว้นที่ บ๊าร์เรล เวิร์ธ)

I’m a black bat, babe,
(แอม มา แบล๊ค แบท , เบ้บ ,)
bangin’ on
(แบงงิน ออน)
your window pane
(ยุร วิ๊นโด้ว เพน)
I’m a black bat, baby,
(แอม มา แบล๊ค แบท , เบ๊บี้ ,)
bangin’ on
(แบงงิน ออน)
your window pane.
(ยุร วิ๊นโด้ว เพน)
Well, I’m a black bat, babe,
(เวลล , แอม มา แบล๊ค แบท , เบ้บ ,)
I need my high octane.
(ไอ นี๊ด มาย ไฮฮ ออคเทน)

Good times are comin’,
(กู๊ด ไทม์ แซร์ คัมอิน ,)
I hear it everywhere I go
(ไอ เฮียร อิท เอวี่แวร์ ไอ โก)
Good times are comin’,
(กู๊ด ไทม์ แซร์ คัมอิน ,)
I hear it everywhere I go.
(ไอ เฮียร อิท เอวี่แวร์ ไอ โก)
Good times are comin’,
(กู๊ด ไทม์ แซร์ คัมอิน ,)
but they sure comin’ slow.
(บั๊ท เด ชัวร์ คัมอิน สโลว์)

I’m a vampire, babe,
(แอม มา แฝ๊มไพร์ , เบ้บ ,)
s*ckin’ blood
(เอส *ckin บลัด)
from the earth
(ฟรอม ดิ เอิร์ทร)
I’m a vampire, baby,
(แอม มา แฝ๊มไพร์ , เบ๊บี้ ,)
s*ckin’ blood
(เอส *ckin บลัด)
from the earth.
(ฟรอม ดิ เอิร์ทร)
Well, I’m a vampire, babe,
(เวลล , แอม มา แฝ๊มไพร์ , เบ้บ ,)
sell you
(เซลล์ ยู)
twenty barrels worth.
(ทเว้นที่ บ๊าร์เรล เวิร์ธ)

Good times are comin’.
(กู๊ด ไทม์ แซร์ คัมอิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vampire Blues คำอ่านไทย Neil Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น