เนื้อเพลง Banks Workout คำอ่านไทย 50 Cent

[50 Cent]
( [ 50 เซ็นท ])
I hear a lotta talkin n*ggaz must be mad at BANKS
(ไอ เฮียร รา ลอทดา ทอคกิ่น เอ็น *ggaz มัสท์ บี แม้ด แอ็ท แบ๊งค)
But there only one problem n*ggaz ain’t as bad as BANKS
(บั๊ท แดร์ โอ๊นลี่ วัน โพร๊เบล่ม เอ็น *ggaz เอน แอส แบ้ด แอส แบ๊งค)
N*gga yous front you gon get shot down
(เอ็น *gga ยู ฟร๊อนท ยู ก็อน เก็ท ฌ็อท เดาน)
We fend to pump crack at cho spot now, G-Unit
(วี เฟ็นด ทู พั๊มพ แคร๊ค แกท cho สพอท นาว , จี ยูนิท)
N*gga ain’t nuttin change
(เอ็น *gga เอน นัทดิน เช้งจํ)
You move I’ll blow your brains
(ยู มู๊ฝ อิลล โบลว์ ยุร เบรน)

[Lloyd Banks + [50 Cent IN CAPS]]
([ ลอยด แบ๊งค + [ 50 เซ็นท อิน แค๊พ ] ])
These n*ggaz don’t really want war [nah]
(ฑิส เอ็น *ggaz ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ว้อนท วอร์ [ นาห์ ])
They just walk around frontin
(เด จั๊สท ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ ฟ้อนดิน)
Cause I walk around stuntin
(ค๊อส ไอ ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ สตันดิน)
Why you think the long pump is in the trunk for [yea]
(วาย ยู ทริ๊งค เดอะ ลอง พั๊มพ อีส ซิน เดอะ ทรังค ฟอร์ [ เย ])
If you really want somethin we can show up at your front door
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท ซัมติน วี แคน โชว์ อั๊พ แอ็ท ยุร ฟร๊อนท ดอร์)
I know my history, my family tree done said ” master ” [uh-huh]
(ไอ โนว์ มาย ฮิสทรี่ , มาย แฟ๊มิลี่ ทรี ดัน เซ็ด ” ม๊าสเต้อร์ ” [ อา ฮู ])
F*ck livin positive, cause negativity spreads faster
(เอฟ *ck ลีฝอิน โพ๊สิถีฝ , ค๊อส เนกเกเทฝเวดี้ สเพร๊ด ฟาสเทอะ)
A celebrity has ta, bulletproof his car
(อะ ซิเลบริทิ แฮ็ส ทา , บอลเลดพรูฝ ฮิส คารํ)
Cause big hits come flyin through ya door like Casper [WOO]
(ค๊อส บิ๊ก ฮิท คัม ฟายอิน ทรู ยา ดอร์ ไล๊ค แคสเปอร์ [ วู ])
I’m smokin out the jar [jar] scopin out the bar
(แอม สโมกิน เอ๊าท เดอะ จาร์ [ จาร์ ] scopin เอ๊าท เดอะ บาร์)
Distracted see shorty breast pokin out the bra [uh-huh]
(ดิซทแรคท ซี ชอร์ทดิง บรี๊สทฺ pokin เอ๊าท เดอะ บรา [ อา ฮู ])
Not the type to go spark metal in
(น็อท เดอะ ไท๊พ ทู โก สพ๊าร์ค เมท่อล อิน)
Start thinkin you gangsta cause you hit a park yellow van [yea]
(สท๊าร์ท ติ้งกิน ยู แก๊งซดา ค๊อส ยู ฮิท ดา พาร์ค เย๊ลโล่ว แฝน [ เย ])
Act hard but ya heart made a marshmellows man
(แอ๊คท ฮาร์ด บั๊ท ยา ฮาร์ท เมด อะ มาชเมลโลว แมน)
Talk tough, til you get cuffed and start tellin damn
(ท๊อล์ค ทั๊ฟ , ทิล ยู เก็ท คัฟ แอนด์ สท๊าร์ท เทลลิน แดมนํ)
Everyday I got a new b*tch and when I’m done wit her
(เอวี่เดย์ ไอ ก็อท ดา นิว บี *tch แอนด์ เว็น แอม ดัน วิท เฮอ)
It’ll look like she dived head first in the pool wit it [GOD DAMN]
(อิว ลุ๊ค ไล๊ค ชี ไดฝ เฮด เฟิร์สท อิน เดอะ พูล วิท ดิธ [ ก๊อด แดมนํ ])
You only gon wind up dead tryin to prove sh*t
(ยู โอ๊นลี่ ก็อน วินด อั๊พ เด้ด ทายอิน ทู พรู๊ฝ ฌะ *ที)
I put chalk around ya head like a pool stick [yea]
(ไอ พุท ชอค อะราวนฺดฺ ยา เฮด ไล๊ค เก พูล สทิ๊ค [ เย ])
I gotta have bucks on the waist
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ บั๊ค ออน เดอะ เว๊สท)
I’m hungry like a south african with fly stuck to his face[ WAA]
(แอม ฮั๊งกรี้ ไล๊ค เก เซ๊าธ แอฟริแค็น วิธ ฟลาย ซทัค ทู ฮิส เฟซ [ วา ])
Catch Banks in a truck full of bass [uh-huh]
(แค็ทช แบ๊งค ซิน อะ ทรั๊ค ฟูล อ็อฝ แบ็ซ [ อา ฮู ])
Remember I’m a batchelor, the 4 or 5 ducks outta space
(รีเม๊มเบ่อร์ แอม มา batchelor , เดอะ โฟว ออ ไฟท์ ดั๊ค เอ๊าตา สเพ๊ซ)
You could either get bucked or get ya ass jumped
(ยู เคิด ไอ๊เทร่อ เก็ท บั๊ค ออ เก็ท ยา อาซ จั๊มพ)
The only tigger you touch is on a gas pump
(ดิ โอ๊นลี่ tigger ยู ทั๊ช อีส ออน อะ แก๊ซ พั๊มพ)
I got my own personal slave she really got a curfew
(ไอ ก็อท มาย โอว์น เพอซแน็ล สเล๊ฝ ชี ริแอ็ลลิ ก็อท ดา เค๊อร์ฟิว)
Cook and clean for the kid like silly in color purple [UH-HUH UH-HUH]
(คุ๊ค แอนด์ คลีน ฟอร์ เดอะ คิด ไล๊ค ซิ๊ลลี่ อิน คัลเออะ เพ๊อร์เพิ่ล [ อา ฮู อา ฮู ])
I know you wanna pop me but [but]
(ไอ โนว์ ยู วอนนา พ็อพ มี บั๊ท [ บั๊ท ])
If I hit you first, the exit wound gon be the size of a hockey puck [AHH]
(อิ๊ฟ ฟาย ฮิท ยู เฟิร์สท , ดิ เอ๊กสิท วูนด์ ก็อน บี เดอะ ไซ๊ซ อ็อฝ อะ ฮอคคิ puck [ อา ])
F*ck, I really hold the rubber
(เอฟ *ck , ไอ ริแอ็ลลิ โฮลด์ เดอะ รั๊บเบ่อร์)
I send +Sparks+ at you and I don’t mean Emilio or Bubba
(ไอ เซ็นด +สพ๊าร์ค + แอ็ท ยู แอนด์ ดาย ด้อนท์ มีน Emilio ออ Bubba)
I’m aimin for a video cover, huge tall bustas
(แอม เอมิน ฟอร์ รา ฝีดอิโอ โค๊ฝเฝ่อร์ , ฮิวจ์ ทอลล์ บัสตร้า)
A pound and a philly hold the smuggler
(อะ เพานด แอนด์ อะ ฟิวลี่ โฮลด์ เดอะ ซมักกเลอะ)
G=Unit’s whats up right now
(G=ยูนิท ว๊อท อั๊พ ไร๊ท นาว)
The Gucci cloth is on a newport sign upsidedown
(เดอะ กู๊ซชี่ โคลท อีส ออน อะ newport ซายน อัพไซดเดาน)
You gotta come a little harder, n*gga
(ยู กอททะ คัม อะ ลิ๊ทเทิ่ล อาณ์เดอ , เอ็น *gga)
You wear jerseys while mine a throwback and yours is a Starter[HA HA HA]
(ยู แวร์ เจอสิ ไวล์ ไมน์ อะ โตวแบค แอนด์ ยุร ซิส ซา ซทาเทอะ [ ฮา ฮา ฮา ])
You still gotta beg a hoe [hoe]
(ยู สทิลล กอททะ เบ๊ก อะ โฮ [ โฮ ])
And you mad cause you blowin on oregano
(แอนด์ ยู แม้ด ค๊อส ยู โบลวิน ออน oregano)
You n*ggaz’ll never blow
(ยู เอ็น *ggazll เน๊เฝ่อร์ โบลว์)
Anyone to step in my ring is brave
(เอนอิวัน ทู สเท็พ อิน มาย ริง อีส เบร๊ฝ)
I don’t know a thing about hair stylin but I can make a finger weave [ERR]
(ไอ ด้อนท์ โนว์ อะ ทริง อะเบ๊าท แฮร์ สตีลิน บั๊ท ไอ แคน เม้ค เก ฟิ๊งเก้อร วีฝ [ เออ ])
Short stay leave her b*tt in the telly
(ช๊อร์ท สเทย์ ลี๊ฝ เฮอ บี *tt อิน เดอะ เทลลิ)
Lace up the beef and brocclis peanut b*tter and jelly
(เลซ อั๊พ เดอะ บี๊ฟ แอนด์ brocclis peanut บี *tter แอนด์ เจ๊ลลี่)
I’m about to get this deal [uh-huh] shorty know
(แอม อะเบ๊าท ทู เก็ท ดิส ดีล [ อา ฮู ] ชอร์ทดิง โนว์)
Thats why she foamin out the grill like a Alka-Seltzer pill
(แด้ท วาย ชี foamin เอ๊าท เดอะ กริลล์ ไล๊ค เก แอวกา เซลทเซอะ พิลล์)
I ain’t loud around a snitch [nah]
(ไอ เอน เลาด อะราวนฺดฺ อะ สนิดชฺ [ นาห์ ])
I don’t crowd around a btich [nah]
(ไอ ด้อนท์ คราวดํ อะราวนฺดฺ อะ btich [ นาห์ ])
The jumpsuit match wit the Carolina kicks
(เดอะ จั้มสฺซู๊ด แหมทช์ วิท เดอะ แคโรไลนา คิ๊ค)
I been sick since n*ggaz was on Harlod Miner d*ck
(ไอ บีน ซิ๊ค ซิ๊นซ เอ็น *ggaz วอส ออน Harlod ไมนเออะ ดี *ck)
I could call up a chick and put a child around her lips [WOO]
(ไอ เคิด คอลลํ อั๊พ อะ ชิค แอนด์ พุท ดา ชายลํดํ อะราวนฺดฺ เฮอ ลิพ [ วู ])
n*ggaz can’t stand the fact that I’m real
(เอ็น *ggaz แค็นท สแทนด์ เดอะ แฟคท แดท แอม เรียล)
I kidnap the Queen from the castle and put her back on the pill
(ไอ คิ๊ดแน๊พ เดอะ ควีน ฟรอม เดอะ แค๊สเซิ่ล แอนด์ พุท เฮอ แบ็ค ออน เดอะ พิลล์)
Gimme Barbie at her best [UH-HUH]
(กีมมิ Barbie แอ็ท เฮอ เบ๊สท์ [ อา ฮู ])
Bacardi at the chest [UH-HUH]
(เบคาดี แอ็ท เดอะ เชสทํ [ อา ฮู ])
I’m similar to the young Marcus Darvy at the desk
(แอม ซิ๊มิล่าร์ ทู เดอะ ยัง มาร์เคดซฺ Darvy แอ็ท เดอะ เดสคํ)
Useta have ta push up, now I hardly got ta press
(Useta แฮ็ฝ ทา พุช อั๊พ , นาว ไอ ฮาดลิ ก็อท ทา เพรส)
Got two guns, and both lead to cardiac arrest
(ก็อท ทู กัน , แอนด์ โบทรฺ ลี๊ด ทู cardiac อะเร๊สท)
My success got s*ckers salty [salty]
(มาย ซัคเซสส ก็อท เอส *ckers ซอลทิ [ ซอลทิ ])
Blowin steam like a cup of coffee
(โบลวิน สทีม ไล๊ค เก คัพ อ็อฝ คีอฟฟี่)
Click POW get these f*ckas off me
(คลิ๊ก พาว เก็ท ฑิส เอฟ *ckas ออฟฟ มี)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
I hear a lotta talkin n*ggaz must be mad at BANKS
(ไอ เฮียร รา ลอทดา ทอคกิ่น เอ็น *ggaz มัสท์ บี แม้ด แอ็ท แบ๊งค)
But there only one problem n*ggaz ain’t as bad as BANKS
(บั๊ท แดร์ โอ๊นลี่ วัน โพร๊เบล่ม เอ็น *ggaz เอน แอส แบ้ด แอส แบ๊งค)
N*gga yous front you gon get shot down
(เอ็น *gga ยู ฟร๊อนท ยู ก็อน เก็ท ฌ็อท เดาน)
We fend to pump crack at cho spot now, G-Unit
(วี เฟ็นด ทู พั๊มพ แคร๊ค แกท cho สพอท นาว , จี ยูนิท)
N*gga ain’t nuttin change
(เอ็น *gga เอน นัทดิน เช้งจํ)
You move I’ll blow your brains
(ยู มู๊ฝ อิลล โบลว์ ยุร เบรน)

Yea
(เย)
Lloyd Banks n*gga
(ลอยด แบ๊งค เอ็น *gga)
Whats up n*gga?
(ว๊อท อั๊พ เอ็น *gga)
It’s 50 n*gga
(อิทซ 50 เอ็น *gga)
You f*ckin wit him right?
(ยู เอฟ *ckin วิท ฮิม ไร๊ท)
I know you f*ckin wit him cause I said you f*ckin wit him
(ไอ โนว์ ยู เอฟ *ckin วิท ฮิม ค๊อส ไอ เซ็ด ยู เอฟ *ckin วิท ฮิม)
Thats my baby right there thats my boy right there my young n*gga
(แด้ท มาย เบ๊บี้ ไร๊ท แดร์ แด้ท มาย บอย ไร๊ท แดร์ มาย ยัง เอ็น *gga)
Whats up n*gga?
(ว๊อท อั๊พ เอ็น *gga)
What the f*ck
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck)
I hear n*ggaz hollerin that ” keep it real ” and all that n*gga
(ไอ เฮียร เอ็น *ggaz ฮอร์เลอริน แดท ” คี๊พ อิท เรียล ” แอนด์ ออล แดท เอ็น *gga)
N*gga if you talkin all that gangsta sh*t
(เอ็น *gga อิ๊ฟ ยู ทอคกิ่น ออล แดท แก๊งซดา ฌะ *ที)
N*gga we get it poppin n*gga
(เอ็น *gga วี เก็ท ดิธ พอพปิน เอ็น *gga)
Whats up n*gga?
(ว๊อท อั๊พ เอ็น *gga)
Anytime n*gga I don’t give a f*ck if it’s 4 in the afternoon n*gga
(เอนี่ไทม์ เอ็น *gga ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อิ๊ฟ อิทซ โฟว อิน ดิ แอฟเตอร์นูน เอ็น *gga)
Any where you see me n*gga
(เอ๊นี่ แวร์ ยู ซี มี เอ็น *gga)
Lets go
(เล็ท โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Banks Workout คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น