เนื้อเพลง Number One คำอ่านไทย John Legend

Ooh I promise not to do it again
( อู้ ไอ พรอมอิซ น็อท ทู ดู อิท อะเกน)
I promise not to do it
(ไอ พรอมอิซ น็อท ทู ดู อิท)

You can’t say I don’t love you
(ยู แค็นท เซย์ ไอ ด้อนท์ ลัฝ ยู)
Just because I cheat on you
(จั๊สท บิคอส ไอ ชี๊ท ออน ยู)
Cuz you can’t see all I do
(คัซ ยู แค็นท ซี ออล ไอ ดู)
To keep you from knowing the things I do
(ทู คี๊พ ยู ฟรอม โนอิง เดอะ ทริง ซาย ดู)
Like erase my phone
(ไล๊ค อีเรส มาย โฟน)
And keep it out of town
(แอนด์ คี๊พ อิท เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์)
I keep it strapped up when I sleep around
(ไอ คี๊พ อิท สแตปชฺ อั๊พ เว็น นาย สลี๊พ อะราวนฺดฺ)
Well I should have known one say you’d find out
(เวลล ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน วัน เซย์ ยูต ไฟนด์ เอ๊าท)
But you can’t go and leave me now
(บั๊ท ยู แค็นท โก แอนด์ ลี๊ฝ มี นาว)

You know that I love you
(ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู)
There’s no one above you
(แดร์ โน วัน อะโบ๊ฝ ยู)
I said it the last time
(ไอ เซ็ด ดิท เดอะ ล๊าสท ไทม์)
But this is the last time
(บั๊ท ดิส ซิส เดอะ ล๊าสท ไทม์)
Don’t make me over
(ด้อนท์ เม้ค มี โอ๊เฝ่อร)
Cuz I can be faithful
(คัซ ไอ แคน บี เฟธฟุล)
Baby you’re my number one
(เบ๊บี้ ยัวร์ มาย นั๊มเบ้อร์ วัน)
You’re my number one
(ยัวร์ มาย นั๊มเบ้อร์ วัน)

Now who is she?
(นาว ฮู อีส ชี)
What’s her name?
(ว๊อท เฮอ เนม)
You don’t need to know about everything
(ยู ด้อนท์ นี๊ด ทู โนว์ อะเบ๊าท เอ๊วี่ติง)
We fight about this
(วี ไฟ้ท อะเบ๊าท ดิส)
We fight about that
(วี ไฟ้ท อะเบ๊าท แดท)
You hang up the phone and call me right back
(ยู แฮง อั๊พ เดอะ โฟน แอนด์ คอลลํ มี ไร๊ท แบ็ค)
Well I’ll never be something I’m not
(เวลล อิลล เน๊เฝ่อร์ บี ซัมติง แอม น็อท)
Please don’t throw away what we’ve got
(พลีซ ด้อนท์ โธรว์ อะเวย์ ว๊อท หวีบ ก็อท)
Cuz we’ve been together for way too long
(คัซ หวีบ บีน ทูเก๊ทเธ่อร์ ฟอร์ เวย์ ทู ลอง)
I was playing around but I’m coming home
(ไอ วอส พเลนิ่ง อะราวนฺดฺ บั๊ท แอม คัมอิง โฮม)

You know that I love you [know that I love you]
(ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู [ โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู ])
There’s no one above you [no one above you]
(แดร์ โน วัน อะโบ๊ฝ ยู [ โน วัน อะโบ๊ฝ ยู ])
I said it the last time [hey, hey]
(ไอ เซ็ด ดิท เดอะ ล๊าสท ไทม์ [ เฮ , เฮ ])
But this is the last time
(บั๊ท ดิส ซิส เดอะ ล๊าสท ไทม์)
Don’t make me over [don’t leave me baby]
(ด้อนท์ เม้ค มี โอ๊เฝ่อร [ ด้อนท์ ลี๊ฝ มี เบ๊บี้ ])
Cuz I can be faithful [you know I try]
(คัซ ไอ แคน บี เฟธฟุล [ ยู โนว์ ไอ ธราย ])
Baby you’re my number one [baby]
(เบ๊บี้ ยัวร์ มาย นั๊มเบ้อร์ วัน [ เบ๊บี้ ])
You’re my number one
(ยัวร์ มาย นั๊มเบ้อร์ วัน)

Kanye’s Rap
(เคนยี แร็พ)
I keep you laced up so you aint gotta borrow nothing
(ไอ คี๊พ ยู แล็ค อั๊พ โซ ยู เอน กอททะ บ๊อโร่ว นัธอิง)
From them broke ass friends who be bargain hunting
(ฟรอม เด็ม บโรค อาซ เฟรน ฮู บี บ๊าร์เก้น ฮันติง)
They say they shop on eBay –baby why is they frontin’?
(เด เซย์ เด ช๊อพ ออน eBay เบ๊บี้ วาย อีส เด ฟ้อนดิน)
They be on the internet but they never cop nothin’
(เด บี ออน ดิ อินเตอเน็ต บั๊ท เด เน๊เฝ่อร์ ค็อพ นอทติน)
I keep you in Girl what is those on your toes?
(ไอ คี๊พ ยู อิน เกิร์ล ว๊อท อีส โฑส ออน ยุร โท)
And your neck staying froze off that rose colored gold
(แอนด์ ยุร เน็ค สเตย์ยิ่ง ฟโรส ออฟฟ แดท โรส คัลเออะ โกลด์)
I suppose you was told by them hoes I was cheatin’
(ไอ ซั๊พโพ้ส ยู วอส โทลด บาย เด็ม โฮ ซาย วอส ชีทดิน)
Thinkin’ my heart don’t got nothing to do with my penis
(ติ้งกิน มาย ฮาร์ท ด้อนท์ ก็อท นัธอิง ทู ดู วิธ มาย พีนิซ)
He got a mind of his own and he just be seeing sh*t
(ฮี ก็อท ดา ไมนด์ อ็อฝ ฮิส โอว์น แอนด์ ฮี จั๊สท บี ซีอิง ฌะ *ที)
And I don’t wanna cheat but I don’t be saying sh*t
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ วอนนา ชี๊ท บั๊ท ไอ ด้อนท์ บี เซอิง ฌะ *ที)
I try to jack off he ask me who is you playin’ wit?
(ไอ ธราย ทู แจ็ค ออฟฟ ฮี อาสคฺ มี ฮู อีส ยู เพลย์ยิน วิท)
But I know he love you he told me you was his favorite
(บั๊ท ไอ โนว์ ฮี ลัฝ ยู ฮี โทลด มี ยู วอส ฮิส เฟเฝอะริท)

You know that I love you [know that I love you]
(ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู [ โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู ])
There’s no one above you [above you]
(แดร์ โน วัน อะโบ๊ฝ ยู [ อะโบ๊ฝ ยู ])
I said it the last time [said it the last time]
(ไอ เซ็ด ดิท เดอะ ล๊าสท ไทม์ [ เซ็ด ดิท เดอะ ล๊าสท ไทม์ ])
But this is the last time [hey hey hey yeah]
(บั๊ท ดิส ซิส เดอะ ล๊าสท ไทม์ [ เฮ เฮ เฮ เย่ ])
Don’t make me over [don’t leave me baby]
(ด้อนท์ เม้ค มี โอ๊เฝ่อร [ ด้อนท์ ลี๊ฝ มี เบ๊บี้ ])
Cuz I can be faithful [you know I try]
(คัซ ไอ แคน บี เฟธฟุล [ ยู โนว์ ไอ ธราย ])
Baby you’re my number one [oh baby]
(เบ๊บี้ ยัวร์ มาย นั๊มเบ้อร์ วัน [ โอ เบ๊บี้ ])
You’re my number one
(ยัวร์ มาย นั๊มเบ้อร์ วัน)

You’re making it hard for me
(ยัวร์ เมคอิง อิท ฮาร์ด ฟอร์ มี)
You’re messing up everything
(ยัวร์ เมซซิง อั๊พ เอ๊วี่ติง)
You tell me I gotta leave
(ยู เทลล มี ไอ กอททะ ลี๊ฝ)
Say we over
(เซย์ วี โอ๊เฝ่อร)
You saw that she came over
(ยู ซอว์ แดท ชี เคม โอ๊เฝ่อร)
Came in the Range Rover
(เคม อิน เดอะ เร๊นจ โรฝเออะ)
Left with a hangover
(เล๊ฟท วิธ อะ แฮงโอเว่อร์)
Say we over
(เซย์ วี โอ๊เฝ่อร)

I promise I won’t cheat
(ไอ พรอมอิซ ไอ ว็อนท ชี๊ท)
I promise I won’t lie
(ไอ พรอมอิซ ไอ ว็อนท ไล)
I promise I’ll act right
(ไอ พรอมอิซ อิลล แอ๊คท ไร๊ท)
Say we over
(เซย์ วี โอ๊เฝ่อร)
You can’t tell me
(ยู แค็นท เทลล มี)
I can’t have you
(ไอ แค็นท แฮ็ฝ ยู)
I can’t have that
(ไอ แค็นท แฮ็ฝ แดท)
We aint over
(วี เอน โอ๊เฝ่อร)

Hey, it aint over baby
(เฮ , อิท เอน โอ๊เฝ่อร เบ๊บี้)
We aint over
(วี เอน โอ๊เฝ่อร)
Oh you don’t need to go it’s not over
(โอ ยู ด้อนท์ นี๊ด ทู โก อิทซ น็อท โอ๊เฝ่อร)
We aint over
(วี เอน โอ๊เฝ่อร)
Oh…
(โอ)
We aint over
(วี เอน โอ๊เฝ่อร)
Oh it’s gonna be alright now don’t go now
(โอ อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท นาว ด้อนท์ โก นาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Number One คำอ่านไทย John Legend

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น