เนื้อเพลง Bodies คำอ่านไทย Robbie Williams

God gave me the sunshine,
( ก๊อด เกฝ มี เดอะ ซันชาย ,)
Then showed me my lifeline
(เด็น โชว์ มี มาย ไลฟ์ไลน์)
I was told it was all mine,
(ไอ วอส โทลด ดิท วอส ซอร์ ไมน์ ,)
Then I got laid on a ley line
(เด็น นาย ก็อท เลด ออน อะ ลี ไลน์)
What a day, what a day,
(ว๊อท ดา เดย์ , ว๊อท ดา เดย์ ,)
And your Jesus really died for me
(แอนด์ ยุร จีสัซ ริแอ็ลลิ ดาย ฟอร์ มี)
Then Jesus really tried for me
(เด็น จีสัซ ริแอ็ลลิ ทไร ฟอร์ มี)

UK and entropy,
(UK แอนด์ entropy ,)
I feel like its f*ckin’ me
(ไอ ฟีล ไล๊ค อิทซ เอฟ *ckin มี)
Wanna feed off the energy,
(วอนนา ฟี ออฟฟ ดิ เอ๊นเนอร์จี้ ,)
Love living like a deity
(ลัฝ ลีฝอิง ไล๊ค เก ดีอิทิ)
What a day, one day,
(ว๊อท ดา เดย์ , วัน เดย์ ,)
And your Jesus really died for me
(แอนด์ ยุร จีสัซ ริแอ็ลลิ ดาย ฟอร์ มี)
I guess Jesus really tried for me
(ไอ เกสส จีสัซ ริแอ็ลลิ ทไร ฟอร์ มี)

Bodies in the Bodhi tree,
(บอดีสฺ ซิน เดอะ Bodhi ทรี ,)
Bodies making chemistry
(บอดีสฺ เมคอิง เคมอิซทริ)
Bodies on my family,
(บอดีสฺ ออน มาย แฟ๊มิลี่ ,)
Bodies in the way of me
(บอดีสฺ ซิน เดอะ เวย์ อ็อฝ มี)
Bodies in the cemetery,
(บอดีสฺ ซิน เดอะ เซมอิทริ ,)
And that’s the way it’s gonna be
(แอนด์ แด้ท เดอะ เวย์ อิทซ กอนนะ บี)

All we’ve ever wanted
(ออล หวีบ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท)
Is to look good naked
(อีส ทู ลุ๊ค กู๊ด เน๊คเค่ด)
Hope that someone can take it
(โฮพ แดท ซัมวัน แคน เท้ค อิท)
God save me rejection
(ก๊อด เซฝ มี ริเจคฌัน)
From my reflection,
(ฟรอม มาย ริฟเคลฌัน ,)
I want perfection
(ไอ ว้อนท เพอะเฟคฌัน)

Praying for the rapture,
(เพลยอิง ฟอร์ เดอะ แรพเชอะ ,)
‘Cause it’s stranger getting stranger
(ค๊อส อิทซ ซทเรนเจอะ เกดดดิ้ง ซทเรนเจอะ)
And everything’s contagious
(แอนด์ เอ๊วี่ติง ค็อนเทจัซ)
It’s the modern middle ages
(อิทซ เดอะ โม๊เดิ่ร์น มิ๊ดเดิ้ล เอจ)
All day every day
(ออล เดย์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
And if Jesus really died for me
(แอนด์ อิ๊ฟ จีสัซ ริแอ็ลลิ ดาย ฟอร์ มี)
Then Jesus really tried for me
(เด็น จีสัซ ริแอ็ลลิ ทไร ฟอร์ มี)

Bodies in the Bodhi tree,
(บอดีสฺ ซิน เดอะ Bodhi ทรี ,)
Bodies making chemistry
(บอดีสฺ เมคอิง เคมอิซทริ)
Bodies on my family,
(บอดีสฺ ออน มาย แฟ๊มิลี่ ,)
Bodies in the way of me
(บอดีสฺ ซิน เดอะ เวย์ อ็อฝ มี)
Bodies in the cemetery,
(บอดีสฺ ซิน เดอะ เซมอิทริ ,)
And that’s the way it’s gonna be
(แอนด์ แด้ท เดอะ เวย์ อิทซ กอนนะ บี)

All we’ve ever wanted
(ออล หวีบ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท)
Is to look good naked
(อีส ทู ลุ๊ค กู๊ด เน๊คเค่ด)
Hope that someone can take it
(โฮพ แดท ซัมวัน แคน เท้ค อิท)
God save me rejection
(ก๊อด เซฝ มี ริเจคฌัน)
From my reflection,
(ฟรอม มาย ริฟเคลฌัน ,)
I want perfection
(ไอ ว้อนท เพอะเฟคฌัน)

Bodies in the Bodhi tree,
(บอดีสฺ ซิน เดอะ Bodhi ทรี ,)
Bodies making chemistry
(บอดีสฺ เมคอิง เคมอิซทริ)
Bodies on my family,
(บอดีสฺ ออน มาย แฟ๊มิลี่ ,)
Bodies in the way of me
(บอดีสฺ ซิน เดอะ เวย์ อ็อฝ มี)
Bodies in the cemetery,
(บอดีสฺ ซิน เดอะ เซมอิทริ ,)
Bodies in the bodhi tree,
(บอดีสฺ ซิน เดอะ bodhi ทรี ,)
Bodies making chemistry
(บอดีสฺ เมคอิง เคมอิซทริ)
Bodies on my family,
(บอดีสฺ ออน มาย แฟ๊มิลี่ ,)
Bodies in the way of me
(บอดีสฺ ซิน เดอะ เวย์ อ็อฝ มี)
Bodies in the cemetery,
(บอดีสฺ ซิน เดอะ เซมอิทริ ,)
And that’s the way it’s gonna be
(แอนด์ แด้ท เดอะ เวย์ อิทซ กอนนะ บี)

All we’ve ever wanted
(ออล หวีบ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท)
Is to look good naked
(อีส ทู ลุ๊ค กู๊ด เน๊คเค่ด)
Hope that someone can take it
(โฮพ แดท ซัมวัน แคน เท้ค อิท)
So God save me rejection
(โซ ก๊อด เซฝ มี ริเจคฌัน)
From my reflection,
(ฟรอม มาย ริฟเคลฌัน ,)
I want perfection
(ไอ ว้อนท เพอะเฟคฌัน)

Jesus didn’t die for you, what do you want?
(จีสัซ ดิ๊นอิน ดาย ฟอร์ ยู , ว๊อท ดู ยู ว้อนท)
[I want perfection]
([ ไอ ว้อนท เพอะเฟคฌัน ])
Jesus didn’t die for you, what are you on?
(จีสัซ ดิ๊นอิน ดาย ฟอร์ ยู , ว๊อท อาร์ ยู ออน)
Oh Lord
(โอ หลอร์ด)
[Jesus really died for you] Ohh
([ จีสัซ ริแอ็ลลิ ดาย ฟอร์ ยู ] โอ้)
[Jesus really died for you]
([ จีสัซ ริแอ็ลลิ ดาย ฟอร์ ยู ])
[Jesus really died for you] Ohh
([ จีสัซ ริแอ็ลลิ ดาย ฟอร์ ยู ] โอ้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bodies คำอ่านไทย Robbie Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น