เนื้อเพลง Not Sorry คำอ่านไทย The Cranberries

Keep on looking through the window again
( คี๊พ ออน ลุคอิง ทรู เดอะ วิ๊นโด้ว อะเกน)
but I’m not sorry if I hate you in solitude
(บั๊ท แอม น็อท ซ๊อรี่ อิ๊ฟ ฟาย เฮท ยู อิน ซอลอิทยูด)
said I’m not sorry ’bout the way that things went
(เซ็ด แอม น็อท ซ๊อรี่ เบาท เดอะ เวย์ แดท ทริง เว็นท)
and you’ll be happy and I’ll even forsaken me
(แอนด์ โยว บี แฮ๊พพี่ แอนด์ อิลล อี๊เฝ่น เฟาะเซคเอ็น มี)

I swore I’d never feel like this again
(ไอ ซโว อาย เน๊เฝ่อร์ ฟีล ไล๊ค ดิส อะเกน)
but you’re so selfish
(บั๊ท ยัวร์ โซ เซลฟิส)
you don’t see you’re rude to me
(ยู ด้อนท์ ซี ยัวร์ รู๊ด ทู มี)

I keep on looking through the window agian
(ไอ คี๊พ ออน ลุคอิง ทรู เดอะ วิ๊นโด้ว agian)
no, I’m not sorry if I hate you in solitude
(โน , แอม น็อท ซ๊อรี่ อิ๊ฟ ฟาย เฮท ยู อิน ซอลอิทยูด)
I’m not sorry if I hate you in solitude
(แอม น็อท ซ๊อรี่ อิ๊ฟ ฟาย เฮท ยู อิน ซอลอิทยูด)

You told me lies
(ยู โทลด มี ไล)
and I sighed, and I sighed, and I sighed
(แอนด์ ดาย ไซ , แอนด์ ดาย ไซ , แอนด์ ดาย ไซ)
cause you lied, lied
(ค๊อส ยู ไล , ไล)
and I cried,
(แอนด์ ดาย คราย ,)
yes I cried, yes I cry, I cry, I try again
(เย็ซ ซาย คราย , เย็ซ ซาย คราย , ไอ คราย , ไอ ธราย อะเกน)

I realize
(ไอ รีแอะไลส)
when you say, you say, you say
(เว็น ยู เซย์ , ยู เซย์ , ยู เซย์)
cause you lied, lied
(ค๊อส ยู ไล , ไล)
and I cried,
(แอนด์ ดาย คราย ,)
yes I cried, yes I cry, I cry, I try again
(เย็ซ ซาย คราย , เย็ซ ซาย คราย , ไอ คราย , ไอ ธราย อะเกน)

Keep on looking through the window again
(คี๊พ ออน ลุคอิง ทรู เดอะ วิ๊นโด้ว อะเกน)
but I’m not sorry if I hate you in solitude
(บั๊ท แอม น็อท ซ๊อรี่ อิ๊ฟ ฟาย เฮท ยู อิน ซอลอิทยูด)
said I’m not sorry ’bout the way that things went
(เซ็ด แอม น็อท ซ๊อรี่ เบาท เดอะ เวย์ แดท ทริง เว็นท)
and you’ll be happy and I’ll even forsaken me
(แอนด์ โยว บี แฮ๊พพี่ แอนด์ อิลล อี๊เฝ่น เฟาะเซคเอ็น มี)

I swore I’d never feel like this again
(ไอ ซโว อาย เน๊เฝ่อร์ ฟีล ไล๊ค ดิส อะเกน)
but you’re so selfish
(บั๊ท ยัวร์ โซ เซลฟิส)
you don’t see you’re rude to me
(ยู ด้อนท์ ซี ยัวร์ รู๊ด ทู มี)

I keep on looking through the window again
(ไอ คี๊พ ออน ลุคอิง ทรู เดอะ วิ๊นโด้ว อะเกน)
and I’m not sorry if I hate you, detest you
(แอนด์ แอม น็อท ซ๊อรี่ อิ๊ฟ ฟาย เฮท ยู , ดิเทซท ยู)
no, I’m not sorry if I hate you, detest you
(โน , แอม น็อท ซ๊อรี่ อิ๊ฟ ฟาย เฮท ยู , ดิเทซท ยู)

You told me lies
(ยู โทลด มี ไล)
and I sighed, and I sighed, and I sighed
(แอนด์ ดาย ไซ , แอนด์ ดาย ไซ , แอนด์ ดาย ไซ)
cause you lied, lied
(ค๊อส ยู ไล , ไล)
and I cried,
(แอนด์ ดาย คราย ,)
yes I cried, yes I cry, I cry, I try again
(เย็ซ ซาย คราย , เย็ซ ซาย คราย , ไอ คราย , ไอ ธราย อะเกน)

I realize
(ไอ รีแอะไลส)
when you say, you say, you say
(เว็น ยู เซย์ , ยู เซย์ , ยู เซย์)
cause you lied, lied
(ค๊อส ยู ไล , ไล)
and I cried,
(แอนด์ ดาย คราย ,)
yes I cried, yes I cry, I cry, I try again
(เย็ซ ซาย คราย , เย็ซ ซาย คราย , ไอ คราย , ไอ ธราย อะเกน)

I keep on looking through the window again
(ไอ คี๊พ ออน ลุคอิง ทรู เดอะ วิ๊นโด้ว อะเกน)
I keep on looking through the window again
(ไอ คี๊พ ออน ลุคอิง ทรู เดอะ วิ๊นโด้ว อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Not Sorry คำอ่านไทย The Cranberries

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น