เนื้อเพลง Never Gonna Leave This Bed คำอ่านไทย Maroon 5

You push me
( ยู พุช มี )
I don’t have the strength to
( ไอ โด๊นท แฮพ เดอะ สเต๊ง ทู )
Resist or control you
( รีซิ๊สท ออ คอนโทรล ยู )
Take me down, take me down
( เท้ค มี ดาวน์ , เท้ค มี ดาวน์ )

You hurt me
( ยู เฮิร์ท มี )
But do I deserve this?
( บั๊ท ดู ไอ ดีเซิร์ฟว ดิส ?)
You make me so nervous
( ยู เม้ค มี โซ เนิร์ฟเวิส )
Calm me down, calm me down
( คาลํม มี ดาวน์ , คาลํม มี ดาวน์ )

Wake you up
( เว้ค ยู อั๊พ )
In the middle of the night to say
( อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล ออฟ เดอะ ไน๊ท ทู เซย์ )
I will never walk away again
( ไอ วิล เน๊เว่อร์ ว๊อล์ค อะเวย์ อะเกน )
I’m never gonna leave this bed, oh
( แอม เน๊เว่อร์ กอนนา ลี๊ฝ ดิส เบ๊ด , โอ้ )

So come here
( โซ คัม เฮียร )
And never leave this place
( แอนด์ เน๊เว่อร์ ลี๊ฝ ดิส เพลส )
Perfection of your face
( เพอเฟคเชิน ออฟ ยัวร์ เฟซ )
Slows me down, slows me down
( สโลว์ มี ดาวน์ , สโลว์ มี ดาวน์ )

So fall down
( โซ ฟอลล์ ดาวน์ )
I need you to trust me
( ไอ นี๊ด ยู ทู ทรัสท มี )
Go easy, don’t rush me
( โก อีซี่ , โด๊นท รัช มี )
Help me out, why don’t you help me out?
( เฮ้ลพ มี เอ๊าท , วาย โด๊นท ยู เฮ้ลพ มี เอ๊าท ?)

Wake you up
( เว้ค ยู อั๊พ )
In the middle of the night to say
( อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล ออฟ เดอะ ไน๊ท ทู เซย์ )
I will never walk away again
( ไอ วิล เน๊เว่อร์ ว๊อล์ค อะเวย์ อะเกน )
I’m never gonna leave this bed, oh
( แอม เน๊เว่อร์ กอนนา ลี๊ฝ ดิส เบ๊ด , โอ้ )

So you say “Go, it isn’t working”
( โซ ยู เซย์ “ โก , อิท อีสซึ่น เวิคกิ้ง “ )
And I say “No, it isn’t worth it”
( แอนด์ ไอ เซย์ “ โน , อิท อีสซึ่น เวิร์ธ อิท “ )
So I stay instead
( โซ ไอ สเทย์ อินสเท๊ด )
I’m never gonna leave this bed
( แอม เน๊เว่อร์ กอนนา ลี๊ฝ ดิส เบ๊ด )

Take it, take it all
( เท้ค อิท , เท้ค อิท ออล )
Take all that I have
( เท้ค ออล แดท ไอ แฮพ )
I’d give it all away just to get you back
( อาย กี๊ฝ อิท ออล อะเวย์ เจิ๊สท ทู เก็ท ยู แบ็ค )
[adsense]
And fake it, fake it all
( แอนด์ เฟ้ค อิท , เฟ้ค อิท ออล )
Take what I can get
( เท้ค ว๊อท ไอ แคน เก็ท )

And I can slow it out
( แอนด์ ไอ แคน สโลว์ อิท เอ๊าท )
Can you hear me yet
( แคน ยู เฮียร มี เย๊ท )
Try to stay awake but you can’t forget
( ธราย ทู สเทย์ อะเว้ค บั๊ท ยู แค้น ฟอร์เก๊ท )

Wake you up
( เว้ค ยู อั๊พ )
In the middle of the night to say
( อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล ออฟ เดอะ ไน๊ท ทู เซย์ )
I will never walk away again
( ไอ วิล เน๊เว่อร์ ว๊อล์ค อะเวย์ อะเกน )
I’m never gonna leave this bed, oh
( แอม เน๊เว่อร์ กอนนา ลี๊ฝ ดิส เบ๊ด , โอ้ )

You say “Go, it isn’t working”
( ยู เซย์ “ โก , อิท อีสซึ่น เวิคกิ้ง “ )
And I say “No, it isn’t worth it”
( แอนด์ ไอ เซย์ “ โน , อิท อีสซึ่น เวิร์ธ อิท “ )
So I stay instead
( โซ ไอ สเทย์ อินสเท๊ด )
I’m never gonna leave this bed, ooh
( แอม เน๊เว่อร์ กอนนา ลี๊ฝ ดิส เบ๊ด , อู้ )

Take it, take it all
( เท้ค อิท , เท้ค อิท ออล )
Take all that I have
( เท้ค ออล แดท ไอ แฮพ )
Take it, take it all
( เท้ค อิท , เท้ค อิท ออล )
Take all that I have
( เท้ค ออล แดท ไอ แฮพ )
Take it, take it all
( เท้ค อิท , เท้ค อิท ออล )
Take all that I have
( เท้ค ออล แดท ไอ แฮพ )
Take it, take it all
( เท้ค อิท , เท้ค อิท ออล )
Take all that I have
( เท้ค ออล แดท ไอ แฮพ )

Take it, take it all
( เท้ค อิท , เท้ค อิท ออล )
Take all that I have
( เท้ค ออล แดท ไอ แฮพ )
Take it, take it all
( เท้ค อิท , เท้ค อิท ออล )
Take all that I have
( เท้ค ออล แดท ไอ แฮพ )
Take it, take it all
( เท้ค อิท , เท้ค อิท ออล )
Take all that I have
( เท้ค ออล แดท ไอ แฮพ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Gonna Leave This Bed คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น