เนื้อเพลง Inside My Head คำอ่านไทย Di-rect

Is it wise enough to say
( อีส ซิท ไว๊ส อีน๊าฟ ทู เซย์)
That I’m better off without you
(แดท แอม เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ วิธเอ๊าท ยู)
Is it cool enough to fake
(อีส ซิท คูล อีน๊าฟ ทู เฟ้ค)
’cause all that I’ve been breathing is about you
(ค๊อส ออล แดท แอฝ บีน บรีสดิง อีส อะเบ๊าท ยู)

Is it wise enough to flow [flowing down]
(อีส ซิท ไว๊ส อีน๊าฟ ทู โฟลว์ [ ฟโลอิง เดาน ])
From the head until my toes
(ฟรอม เดอะ เฮด อันทิล มาย โท)
But somehow I don’t really know
(บั๊ท ซัมฮาว ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โนว์)
All that I’ve been doing is without you
(ออล แดท แอฝ บีน ดูอิง อีส วิธเอ๊าท ยู)

Is it you inside my head
(อีส ซิท ยู อิ๊นไซด์ มาย เฮด)
Is it you inside who says
(อีส ซิท ยู อิ๊นไซด์ ฮู เซย์)
That I’ve become, someone else
(แดท แอฝ บีคัม , ซัมวัน เอ๊ลส)

And on and on my mind keeps saying
(แอนด์ ออน แอนด์ ออน มาย ไมนด์ คี๊พ เซอิง)
This is not what I believe in
(ดิส ซิส น็อท ว๊อท ไอ บีลี๊ฝ อิน)
This is where it ends
(ดิส ซิส แวร์ อิท เอ็นด)
And on and on my mind’s made up
(แอนด์ ออน แอนด์ ออน มาย ไมนด์ เมด อั๊พ)
And that is why it never stops
(แอนด์ แดท อีส วาย อิท เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ)

Alone again
(อะโลน อะเกน)
Alone again
(อะโลน อะเกน)

Is it you inside my head
(อีส ซิท ยู อิ๊นไซด์ มาย เฮด)
Is it you inside who says
(อีส ซิท ยู อิ๊นไซด์ ฮู เซย์)
That I’ve become, someone else
(แดท แอฝ บีคัม , ซัมวัน เอ๊ลส)

I didn’t know that you’re buzzing right through inside my head
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ แดท ยัวร์ บัซซิง ไร๊ท ทรู อิ๊นไซด์ มาย เฮด)
I didn’t know that you’re coming right through inside my head
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ แดท ยัวร์ คัมอิง ไร๊ท ทรู อิ๊นไซด์ มาย เฮด)
I didn’t know that you’re buzzing right through, no I
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ แดท ยัวร์ บัซซิง ไร๊ท ทรู , โน ไอ)
I didn’t know that you’re coming right through, no
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ แดท ยัวร์ คัมอิง ไร๊ท ทรู , โน)
I didn’t know
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์)
I didn’t know
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์)
I didn’t know
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์)

Tell me
(เทลล มี)
Is it you inside my head
(อีส ซิท ยู อิ๊นไซด์ มาย เฮด)
Is it you inside who says
(อีส ซิท ยู อิ๊นไซด์ ฮู เซย์)
Is it you inside my head
(อีส ซิท ยู อิ๊นไซด์ มาย เฮด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Inside My Head คำอ่านไทย Di-rect

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น