เนื้อเพลง Feels Like Sex คำอ่านไทย Geri Halliwell

Have You Ever Felt Too Hot To Go To Bed
( แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ทู ฮอท ทู โก ทู เบ๊ด)
Touched Yourslef Instead
(ทั๊ช Yourslef อินสเท๊ด)
And Watch Your Body Talk Just Let Your Body Talk
(แอนด์ ว๊อทช ยุร บ๊อดี้ ท๊อล์ค จั๊สท เล็ท ยุร บ๊อดี้ ท๊อล์ค)
Have You Ever Felt Just Too Hungry For Love
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ เฟ็ลท จั๊สท ทู ฮั๊งกรี้ ฟอร์ ลัฝ)
The More You Get You Find Out It’s Just Not Enough
(เดอะ โม ยู เก็ท ยู ไฟนด์ เอ๊าท อิทซ จั๊สท น็อท อีน๊าฟ)
But You Really Can’t Give It Up
(บั๊ท ยู ริแอ็ลลิ แค็นท กี๊ฝ อิท อั๊พ)

All You People Out There Put Your Hands In The Air
(ออล ยู พี๊เพิ่ล เอ๊าท แดร์ พุท ยุร แฮนด์ ซิน ดิ แอร์)
Are You Feeling You Know What Or Do You Really Care
(อาร์ ยู ฟีลอิง ยู โนว์ ว๊อท ออ ดู ยู ริแอ็ลลิ แคร์)

If It Feels Like Love
(อิ๊ฟ อิท ฟีล ไล๊ค ลัฝ)
Then Give It Baby That’s A Rush
(เด็น กี๊ฝ อิท เบ๊บี้ แด้ท ซา รัช)
If It Feels Like Pain Pain Pain Pain
(อิ๊ฟ อิท ฟีล ไล๊ค เพน เพน เพน เพน)
It’s Really Just The Same
(อิทซ ริแอ็ลลิ จั๊สท เดอะ เซม)
If The Mood Is Rude
(อิ๊ฟ เดอะ มู้ด อีส รู๊ด)
Then You Got The Right Attitude
(เด็น ยู ก็อท เดอะ ไร๊ท แอ๊ททิจูด)
Then You Better Get Down
(เด็น ยู เบ๊ทเท่อร์ เก็ท เดาน)
You Don’t Have To Get Undressed
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เก็ท อันดเรซ)
Just Because It Feels Like Sex
(จั๊สท บิคอส อิท ฟีล ไล๊ค เซ็กซ)

Have You Ever Had A Mind Too Dirty To Read
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ ไมนด์ ทู เดอทิ ทู รี๊ด)
Kinky Freaks Why Don’t You Get Down On Your Knees
(คิงคิ ฟรี๊ค วาย ด้อนท์ ยู เก็ท เดาน ออน ยุร นี)
I’ll Get It Hard To Please
(อิลล เก็ท ดิธ ฮาร์ด ทู พลีซ)
Have You Ever Whipped Love And Left It To Cry
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ วิพชฺ ลัฝ แอนด์ เล๊ฟท ดิธ ทู คราย)
Asked Yourself The Question
(อาสคฺ ยุรเซลฟ เดอะ เคว๊สชั่น)
Does The Cherry Pie Leave You Satisfied
(โด เดอะ เชริ ไพ ลี๊ฝ ยู แซทอิซไฟด)

All You People Out There Put Your Hands In The Air
(ออล ยู พี๊เพิ่ล เอ๊าท แดร์ พุท ยุร แฮนด์ ซิน ดิ แอร์)
Have We Got The Right To Funk
(แฮ็ฝ วี ก็อท เดอะ ไร๊ท ทู ฟังค)
Or Do We Really Care
(ออ ดู วี ริแอ็ลลิ แคร์)

If It Feels Like Love
(อิ๊ฟ อิท ฟีล ไล๊ค ลัฝ)
Then Give It Baby That’s A Rush
(เด็น กี๊ฝ อิท เบ๊บี้ แด้ท ซา รัช)
If It Feels Like Pain Pain Pain Pain
(อิ๊ฟ อิท ฟีล ไล๊ค เพน เพน เพน เพน)
It’s Really Just The Same
(อิทซ ริแอ็ลลิ จั๊สท เดอะ เซม)
If The Mood Is Rude
(อิ๊ฟ เดอะ มู้ด อีส รู๊ด)
Then You Got The Right Attitude
(เด็น ยู ก็อท เดอะ ไร๊ท แอ๊ททิจูด)
Then You Better Get Down
(เด็น ยู เบ๊ทเท่อร์ เก็ท เดาน)
You Don’t Have To Get Undressed
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เก็ท อันดเรซ)
Just Because It Feels Like Sex
(จั๊สท บิคอส อิท ฟีล ไล๊ค เซ็กซ)

Turn Out The Light
(เทิร์น เอ๊าท เดอะ ไล๊ท)
So I Feel What You’re Thinking
(โซ ไอ ฟีล ว๊อท ยัวร์ ติ้งกิง)
Do You Think We’d Get It Passed The Watershed
(ดู ยู ทริ๊งค เว็ด เก็ท ดิธ พาสส เดอะ Watershed)
Let’s Take It Slow
(เล็ท เท้ค อิท สโลว์)
Cause You Know
(ค๊อส ยู โนว์)
I Know You Now
(ไอ โนว์ ยู นาว)
Sex Is In Your Head
(เซ็กซ อีส ซิน ยุร เฮด)

Baby I Want You To Know Your Not The Only One
(เบ๊บี้ ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ ยุร น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)
I’m On My Way To Sexual Healing
(แอม ออน มาย เวย์ ทู เซคฌวล ฮิวลิง)
Do You Want To Come
(ดู ยู ว้อนท ทู คัม)

If It Feels Like Love If It Feels Like Love
(อิ๊ฟ อิท ฟีล ไล๊ค ลัฝ อิ๊ฟ อิท ฟีล ไล๊ค ลัฝ)
Then Give It Baby That’s A Rush That’s A Rush
(เด็น กี๊ฝ อิท เบ๊บี้ แด้ท ซา รัช แด้ท ซา รัช)
If It Feels Like Pain Pain Pain Pain
(อิ๊ฟ อิท ฟีล ไล๊ค เพน เพน เพน เพน)
It’s Really Just The Same
(อิทซ ริแอ็ลลิ จั๊สท เดอะ เซม)
If The Mood Is Rude If The Mood Is
(อิ๊ฟ เดอะ มู้ด อีส รู๊ด อิ๊ฟ เดอะ มู้ด อีส)
Then You Got The Right Attitude If The Mood Is Rude
(เด็น ยู ก็อท เดอะ ไร๊ท แอ๊ททิจูด อิ๊ฟ เดอะ มู้ด อีส รู๊ด)
Then You Better Get Down
(เด็น ยู เบ๊ทเท่อร์ เก็ท เดาน)
You Don’t Have To Get Undressed
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เก็ท อันดเรซ)
Just Because It Feels Like Sex Just Because It Feels Like Sex
(จั๊สท บิคอส อิท ฟีล ไล๊ค เซ็กซ จั๊สท บิคอส อิท ฟีล ไล๊ค เซ็กซ)

If It Feels Like Love
(อิ๊ฟ อิท ฟีล ไล๊ค ลัฝ)
Then Give It Baby That’s A Rush
(เด็น กี๊ฝ อิท เบ๊บี้ แด้ท ซา รัช)
If It Feels Like Pain Pain Pain Pain
(อิ๊ฟ อิท ฟีล ไล๊ค เพน เพน เพน เพน)
It’s Really Just The Same
(อิทซ ริแอ็ลลิ จั๊สท เดอะ เซม)
If The Mood Is Rude
(อิ๊ฟ เดอะ มู้ด อีส รู๊ด)
Then You Got The Right Attitude
(เด็น ยู ก็อท เดอะ ไร๊ท แอ๊ททิจูด)
Then You Better Get Down
(เด็น ยู เบ๊ทเท่อร์ เก็ท เดาน)
You Don’t Have To Get Undressed
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เก็ท อันดเรซ)
Just Because It Feels Like Sex
(จั๊สท บิคอส อิท ฟีล ไล๊ค เซ็กซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feels Like Sex คำอ่านไทย Geri Halliwell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น