เนื้อเพลง Clothes off! คำอ่านไทย Gym Class Heroes

See here’s the thing
( ซี เฮียร เดอะ ทริง)

We have to take off those clothes
(วี แฮ็ฝ ทู เท้ค ออฟฟ โฑส คโลฑ)
We have to party all night
(วี แฮ็ฝ ทู พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท)
And we have to take off those clothes
(แอนด์ วี แฮ็ฝ ทู เท้ค ออฟฟ โฑส คโลฑ)
To have a good time
(ทู แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
Oh no
(โอ โน)

Excuse me miss
(เอ็กซคิ้วส มี มิซ)
I couldn’t help but to notice how alone you are
(ไอ คูดซึ่น เฮ้ลพ บั๊ท ทู โน๊ทิซ ฮาว อะโลน ยู อาร์)
I dig the attitude and how you’re acting like you own the bar
(ไอ ดีกกํ ดิ แอ๊ททิจูด แอนด์ ฮาว ยัวร์ แอคทิง ไล๊ค ยู โอว์น เดอะ บาร์)
Got me flashing keys and I don’t even own a car
(ก็อท มี แฟ๊ดชิง คีย์ แซน ดาย ด้อนท์ อี๊เฝ่น โอว์น อะ คารํ)
Like you ain’t feeling my charm, because I know you are
(ไล๊ค ยู เอน ฟีลอิง มาย ชาร์ม , บิคอส ไอ โนว์ ยู อาร์)
I’m trying to see how your lips feel
(แอม ทไรอิง ทู ซี ฮาว ยุร ลิพ ฟีล)
Oh I’m sorry, my name is Travee and I’m pretty much a big deal
(โอ แอม ซ๊อรี่ , มาย เนม อีส Travee แอนด์ แอม พริ๊ทที่ มัช อะ บิ๊ก ดีล)
Oh, you’ve never heard of me
(โอ , ยู๊ฟ เน๊เฝ่อร์ เฮิด อ็อฝ มี)
That sounds absurd to me
(แดท ซาวน์ด แอ๊บเซิร์ท ทู มี)
The way you stole my attention was flat out burgulary
(เดอะ เวย์ ยู ซโทล มาย แอ็ทเทนฌัน วอส แฟลท เอ๊าท burgulary)
What do you say let’s exit stage left so me and you can
(ว๊อท ดู ยู เซย์ เล็ท เอ๊กสิท สเท๊จ เล๊ฟท โซ มี แอนด์ ยู แคน)
Possibly reconvene and play some naked peekaboo
(พอซซิบลิ reconvene แอนด์ เพลย์ ซัม เน๊คเค่ด พีคอะบู)
Cause after all the blouse you’re wearing is kinda see through
(ค๊อส แอ๊ฟเท่อร ออล เดอะ บเลาซ ยัวร์ เวียริง อีส กินดา ซี ทรู)
And it’s obvious I’m heading wherever you’re leading me too
(แอนด์ อิทซ อ๊อบเฝียส แอม เฮดอิง ฮแวเรฝเออะ ยัวร์ ลีดอิง มี ทู)
Such an angel with a devilish angle
(ซัช แอน แอ๊งเจล วิธ อะ เดฝลิฌ แอ๊งเกิ้ล)
And quite the certified sweet talker
(แอนด์ ไคว๊ เดอะ เซอทิไฟ สวี้ท ทอกเคอ)
And you’re buying every line of it girl
(แอนด์ ยัวร์ บายอิ้ง เอ๊เฝอร์รี่ ไลน์ อ็อฝ อิท เกิร์ล)
And I don’t really blame you
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ริแอ็ลลิ เบลม ยู)
If I was in your shoes I’d probably do the same too
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ซิน ยุร ชู อาย พรอบอับลิ ดู เดอะ เซม ทู)

We have to take off those clothes
(วี แฮ็ฝ ทู เท้ค ออฟฟ โฑส คโลฑ)
We have to party all night
(วี แฮ็ฝ ทู พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท)
And we have to take off those clothes
(แอนด์ วี แฮ็ฝ ทู เท้ค ออฟฟ โฑส คโลฑ)
To have a good time
(ทู แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
Oh no
(โอ โน)

Now here’s another bar, I’m coming for the slow gunners
(นาว เฮียร อะน๊าเทร่อร์ บาร์ , แอม คัมอิง ฟอร์ เดอะ สโลว์ กันเนอะ)
Put your helmets on and take a seat on the short bus
(พุท ยุร เฮ๊ลเหม็ท ออน แอนด์ เท้ค เก ซีท ออน เดอะ ช๊อร์ท บัส)
Next stop, right around the corner from your momma live
(เน๊กซท สท๊อพ , ไร๊ท อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์ ฟรอม ยุร มอมมา ไล้ฝ)
No turning back so you better buckle up
(โน เทินนิง แบ็ค โซ ยู เบ๊ทเท่อร์ บัคเคิล อั๊พ)
Sh*t, don’t be concerned with mine
(ฌะ *ที , ด้อนท์ บี คอนเซิร์น วิธ ไมน์)
I feel like a Speak and Spell way I got you learning my lines
(ไอ ฟีล ไล๊ค เก สพี๊ค แอนด์ สเพลล เวย์ ไอ ก็อท ยู เลอนิง มาย ไลน์)
Fine, pull the string, replay that sh*t
(ไฟน , พูลล เดอะ สทริง , รีเพลย์ แดท ฌะ *ที)
I change my name to ” did he really just say that sh*t? ”
(ไอ เช้งจํ มาย เนม ทู ” ดิด ฮี ริแอ็ลลิ จั๊สท เซย์ แดท ฌะ *ที “)
Yep
(เย็พ)
I’ll take a mile if you let me
(อิลล เท้ค เก ไมล อิ๊ฟ ยู เล็ท มี)
Six-five, two hundred plus and so sexy
(ซิกซ์ ไฟฝ , ทู ฮั๊นเดร็ด พลัส แซน โซ เซคซิ)
My legs going up for keeping my phone on vibrate
(มาย เล้ก โกอิ้ง อั๊พ ฟอร์ คีพอิง มาย โฟน ออน ไฝ๊เบรท)
To hide the fact your girlfriend keeps textin’ me
(ทู ไฮด์ เดอะ แฟคท ยุร เกลิลเฟรน คี๊พ textin มี)
And I’ve been tryin to never mind it man
(แอนด์ แอฝ บีน ทายอิน ทู เน๊เฝ่อร์ ไมนด์ ดิท แมน)
But every time I get a new number, she finds it damn
(บั๊ท เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เก็ท ดา นิว นั๊มเบ้อร์ , ชี ไฟนด์ ซิท แดมนํ)
And you thought you had it sewn up
(แอนด์ ยู ธอท ยู แฮ็ด ดิท โซน อั๊พ)
Until right around amazing o’clock when I showed up
(อันทิล ไร๊ท อะราวนฺดฺ อะเมสอิง โอคล็อก เว็น นาย โชว์ อั๊พ)

We have to take off those clothes
(วี แฮ็ฝ ทู เท้ค ออฟฟ โฑส คโลฑ)
We have to party all night
(วี แฮ็ฝ ทู พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท)
And we have to take off those clothes
(แอนด์ วี แฮ็ฝ ทู เท้ค ออฟฟ โฑส คโลฑ)
To have a good time
(ทู แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
Oh no
(โอ โน)

Got chicks, all hot chicks
(ก็อท ชิค , ออล ฮอท ชิค)
And you rock chicks, datin’ hip hop chicks
(แอนด์ ยู ร๊อค ชิค , เดดิน ฮิพ ฮ็อพ ชิค)
Slim chicks, round chicks
(สลิม ชิค , ราวนด ชิค)
Black, white, yellow, and brown chicks
(แบล๊ค , ไว๊ท , เย๊ลโล่ว , แอนด์ บราวนํ ชิค)
Got chicks, all hot chicks
(ก็อท ชิค , ออล ฮอท ชิค)
And you rock chicks, datin’ hip hop chicks
(แอนด์ ยู ร๊อค ชิค , เดดิน ฮิพ ฮ็อพ ชิค)
Slim chicks, round chicks
(สลิม ชิค , ราวนด ชิค)
Black, white, yellow, and brown chicks
(แบล๊ค , ไว๊ท , เย๊ลโล่ว , แอนด์ บราวนํ ชิค)

Good grief girl, you’re giving me goosebumps
(กู๊ด กรีฟ เกิร์ล , ยัวร์ กีฝวิง มี ดกูซมัมสฺ)
Standing there in your underwear and new pumps
(ซแทนดิง แดร์ อิน ยุร อั๊นเด้อร์แวร์ แอนด์ นิว พั๊มพ)
It’s like the more time we waste and less time I get to taste you
(อิทซ ไล๊ค เดอะ โม ไทม์ วี เวซท แอนด์ เลซ ไทม์ ไอ เก็ท ทู เท๊ซท ยู)
Honestly I could easily replace you
(ออนเอ็ซทลิ ไอ เคิด อีสอิลิ รีเพลส ยู)
It’s not a skam girl
(อิทซ น็อท ดา ซกัม เกิร์ล)
That’s how I am girl
(แด้ท ฮาว ไอ แอ็ม เกิร์ล)
Peter Pan, I’m a s*cka for smucka’s jam girl
(พีเทอะ แพน , แอม มา เอส *cka ฟอร์ smuckas แจม เกิร์ล)
It’s clear I’m only here for good clean fun
(อิทซ เคลียร์ แอม โอ๊นลี่ เฮียร ฟอร์ กู๊ด คลีน ฟัน)
Shut up and kiss me like the antedotes under my tongue
(ชั๊ท อั๊พ แอนด์ คิซ มี ไล๊ค ดิ antedotes อั๊นเด้อร มาย ทั๊ง)
Whoa
(โว้ว)

We have to take off those clothes
(วี แฮ็ฝ ทู เท้ค ออฟฟ โฑส คโลฑ)
And we have to party all night
(แอนด์ วี แฮ็ฝ ทู พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท)
And we have to take off those clothes
(แอนด์ วี แฮ็ฝ ทู เท้ค ออฟฟ โฑส คโลฑ)
To have a good time
(ทู แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
Oh no
(โอ โน)
We have to take off those clothes
(วี แฮ็ฝ ทู เท้ค ออฟฟ โฑส คโลฑ)
And we have to party all night
(แอนด์ วี แฮ็ฝ ทู พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท)
And we have to take off those clothes
(แอนด์ วี แฮ็ฝ ทู เท้ค ออฟฟ โฑส คโลฑ)
To have a good time
(ทู แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
Oh no
(โอ โน)

Got chicks, all hot chicks
(ก็อท ชิค , ออล ฮอท ชิค)
And you rock chicks, datin’ hip hop chicks
(แอนด์ ยู ร๊อค ชิค , เดดิน ฮิพ ฮ็อพ ชิค)
Slim chicks, round chicks
(สลิม ชิค , ราวนด ชิค)
Black, white, yellow, and brown chicks
(แบล๊ค , ไว๊ท , เย๊ลโล่ว , แอนด์ บราวนํ ชิค)
Got chicks, all hot chicks
(ก็อท ชิค , ออล ฮอท ชิค)
And you rock chicks, datin’ hip hop chicks
(แอนด์ ยู ร๊อค ชิค , เดดิน ฮิพ ฮ็อพ ชิค)
Slim chicks, round chicks
(สลิม ชิค , ราวนด ชิค)
Black, white, yellow, and brown chicks
(แบล๊ค , ไว๊ท , เย๊ลโล่ว , แอนด์ บราวนํ ชิค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Clothes off! คำอ่านไทย Gym Class Heroes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น