เนื้อเพลง Freedom คำอ่านไทย Madonna

()
” No ” is just a word
(” โน ” อีส จั๊สท ดา เวิร์ด)
That people say when they’re afraid
(แดท พี๊เพิ่ล เซย์ เว็น เดรว อะเฟรด)
And if you say ” no ” to me
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เซย์ ” โน ” ทู มี)
Then I will fight you till I’m free
(เด็น นาย วิล ไฟ้ท ยู ทิลล์ แอม ฟรี)

Say freedom, brotherhood
(เซย์ ฟรีดัม , บรัฑเออะฮุด)
Justice, just say ” yes ”
(จัสติกส , จั๊สท เซย์ ” เย็ซ “)
Say freedom, brotherhood
(เซย์ ฟรีดัม , บรัฑเออะฮุด)
Justice, just say ” yes ”
(จัสติกส , จั๊สท เซย์ ” เย็ซ “)

‘Cause ” no ” is just a word
(ค๊อส ” โน ” อีส จั๊สท ดา เวิร์ด)
That people say when they can’t cope
(แดท พี๊เพิ่ล เซย์ เว็น เด แค็นท โค้พ)
And if you say ” no ” to me
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เซย์ ” โน ” ทู มี)
Then I will fight you till I’m free
(เด็น นาย วิล ไฟ้ท ยู ทิลล์ แอม ฟรี)

Freedom, brotherhood
(ฟรีดัม , บรัฑเออะฮุด)
Justice, just say ” yes ”
(จัสติกส , จั๊สท เซย์ ” เย็ซ “)
Freedom, brotherhood
(ฟรีดัม , บรัฑเออะฮุด)
Justice, just say ” yes ”
(จัสติกส , จั๊สท เซย์ ” เย็ซ “)

‘Cause ” no ” is just a word
(ค๊อส ” โน ” อีส จั๊สท ดา เวิร์ด)
That people say when they are lost
(แดท พี๊เพิ่ล เซย์ เว็น เด อาร์ ล็อซท)
And if you say ” no ” to me
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เซย์ ” โน ” ทู มี)
Then I will fight you till I’m free
(เด็น นาย วิล ไฟ้ท ยู ทิลล์ แอม ฟรี)

Say freedom, brotherhood
(เซย์ ฟรีดัม , บรัฑเออะฮุด)
Justice, just say ” yes ”
(จัสติกส , จั๊สท เซย์ ” เย็ซ “)
Freedom, brotherhood
(ฟรีดัม , บรัฑเออะฮุด)
Justice, just say ” yes ”
(จัสติกส , จั๊สท เซย์ ” เย็ซ “)

Say freedom, brotherhood
(เซย์ ฟรีดัม , บรัฑเออะฮุด)
Justice, just say ” yes ” to me
(จัสติกส , จั๊สท เซย์ ” เย็ซ ” ทู มี)

[email protected]
([email protected]อะเมริคะ bahiense g12 br)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freedom คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น