เนื้อเพลง Barriers คำอ่านไทย David Archuleta

Hey, Mmmm,
( เฮ , อึม ,)

Well I don’t know how to say this right,
(เวลล ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู เซย์ ดิส ไร๊ท ,)
And the words got me choking,
(แอนด์ เดอะ เวิร์ด ก็อท มี โชคิง ,)
I keep hitting this wall,
(ไอ คี๊พ ฮิทติง ดิส วอลล์ ,)
It’s never gonna fall,
(อิทซ เน๊เฝ่อร์ กอนนะ ฟอลล์ ,)
And we’re still broken,
(แอนด์ เวีย สทิลล บโรเค็น ,)
This mountail we’ve been trying to climb,
(ดิส mountail หวีบ บีน ทไรอิง ทู ไคลบ์ ,)
It’s never ending,
(อิทซ เน๊เฝ่อร์ เอนดิง ,)
Just can’t do nothing, gotta do something,
(จั๊สท แค็นท ดู นัธอิง , กอททะ ดู ซัมติง ,)
Cause if we don’t open up our eyes,
(ค๊อส อิ๊ฟ วี ด้อนท์ โอ๊เพ่น อั๊พ เอ๊า อาย ,)
We’re just pretending,
(เวีย จั๊สท พรีเทนดิง ,)

Well there’s a time for giving up,
(เวลล แดร์ ซา ไทม์ ฟอร์ กีฝวิง อั๊พ ,)
Didn’t wanna have to say it,
(ดิ๊นอิน วอนนา แฮ็ฝ ทู เซย์ อิท ,)
All we’re doing is building walls,
(ออล เวีย ดูอิง อีส บีลดิง วอลล์ ,)
And now there’s too many barriers,
(แอนด์ นาว แดร์ ทู เมนอิ แบ๊ริเอ้อร์ ,)

Here we are lying here,
(เฮียร วี อาร์ ลายยิง เฮียร ,)
It’s our last final goodnight,
(อิทซ เอ๊า ล๊าสท ไฟ๊น่อล กู๊ดไนท์ ,)
Just because it feels so good,
(จั๊สท บิคอส อิท ฟีล โซ กู๊ด ,)
We’re used to pretending we’re alright,
(เวีย ยู๊ส ทู พรีเทนดิง เวีย ออลไร๊ท ,)
Too many locks [locks], too many cries [cries],
(ทู เมนอิ ล๊อค [ ล๊อค ] , ทู เมนอิ ไคร [ ไคร ] ,)
Too many tears [tears], too many lies [lies],
(ทู เมนอิ เทียร์ [ เทียร์ ] , ทู เมนอิ ไล [ ไล ] ,)
Too many barriers [barriers].
(ทู เมนอิ แบ๊ริเอ้อร์ [ แบ๊ริเอ้อร์ ])
Oh, just too many barriers.
(โอ , จั๊สท ทู เมนอิ แบ๊ริเอ้อร์)

Now we’ve been draggin’ this whole thing out,
(นาว หวีบ บีน แดรกกิน ดิส โฮล ทริง เอ๊าท ,)
But I can’t wait any longer.
(บั๊ท ไอ แค็นท เว้ท เอ๊นี่ ลองเงอ)
Our love’s burnin’ down,
(เอ๊า ลัฝ เบินนิน เดาน ,)
Creepin’ in the doubt, we’re not gettin’ any stronger.
(คลีพปิน อิน เดอะ เดาท , เวีย น็อท เกดดิน เอ๊นี่ สตองเกอร์)
I hear you say that we’re doin’ okay,
(ไอ เฮียร ยู เซย์ แดท เวีย โดย โอเค ,)
But, baby, I don’t think so.
(บั๊ท , เบ๊บี้ , ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค โซ)
Just can’t do nothin’; gotta do somethin’,
(จั๊สท แค็นท ดู นอทติน ; กอททะ ดู ซัมติน ,)
‘Cause if I don’t get into my car,
(ค๊อส อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ เก็ท อิ๊นทู มาย คารํ ,)
I won’t go very far.
(ไอ ว็อนท โก เฝ๊รี่ ฟาร์)
Well, there’s a time for givin’ up.
(เวลล , แดร์ ซา ไทม์ ฟอร์ กีฝอิน อั๊พ)
Didn’t wanna have to say it.
(ดิ๊นอิน วอนนา แฮ็ฝ ทู เซย์ อิท)
All we’re doin’ is building walls.
(ออล เวีย โดย อีส บีลดิง วอลล์)
Now there’s too many barriers.
(นาว แดร์ ทู เมนอิ แบ๊ริเอ้อร์)

Here we are, lyin’ here.
(เฮียร วี อาร์ , ลายอิน เฮียร)
It’s our last final goodnight.
(อิทซ เอ๊า ล๊าสท ไฟ๊น่อล กู๊ดไนท์)
Just because it feels so good,
(จั๊สท บิคอส อิท ฟีล โซ กู๊ด ,)
We’re used to pretending we’re alright.
(เวีย ยู๊ส ทู พรีเทนดิง เวีย ออลไร๊ท)
Too many locks [locks], too many cries [cries],
(ทู เมนอิ ล๊อค [ ล๊อค ] , ทู เมนอิ ไคร [ ไคร ] ,)
Too many tears [tears], too many lies [lies],
(ทู เมนอิ เทียร์ [ เทียร์ ] , ทู เมนอิ ไล [ ไล ] ,)
Too many barriers [barriers].
(ทู เมนอิ แบ๊ริเอ้อร์ [ แบ๊ริเอ้อร์ ])
Too many barriers.
(ทู เมนอิ แบ๊ริเอ้อร์)
Just too many barriers
(จั๊สท ทู เมนอิ แบ๊ริเอ้อร์)

That we keep running into.
(แดท วี คี๊พ รันนิง อิ๊นทู)
Been tryin’, but we just can’t break through.
(บีน ทายอิน , บั๊ท วี จั๊สท แค็นท เบร๊ค ทรู)
I know I’m gonna keep wishin’ I was with you,
(ไอ โนว์ แอม กอนนะ คี๊พ วิซชิน นาย วอส วิธ ยู ,)
But we just gotta stop…
(บั๊ท วี จั๊สท กอททะ สท๊อพ)

Here we are, lyin’ here.
(เฮียร วี อาร์ , ลายอิน เฮียร)
It’s our last final goodnight.
(อิทซ เอ๊า ล๊าสท ไฟ๊น่อล กู๊ดไนท์)
Just because it feels so good,
(จั๊สท บิคอส อิท ฟีล โซ กู๊ด ,)
We’re used to pretending we’re alright.
(เวีย ยู๊ส ทู พรีเทนดิง เวีย ออลไร๊ท)
Too many locks [locks], too many cries [cries],
(ทู เมนอิ ล๊อค [ ล๊อค ] , ทู เมนอิ ไคร [ ไคร ] ,)
Too many tears [tears], too many lies [lies],
(ทู เมนอิ เทียร์ [ เทียร์ ] , ทู เมนอิ ไล [ ไล ] ,)
Too many lies.
(ทู เมนอิ ไล)
In a hurry to get somewhere,
(อิน อะ เฮ๊อร์รี่ ทู เก็ท ซัมแวร์ ,)
And the road’s tryin’ to block ya, block ya [too many barriers]
(แอนด์ เดอะ โร้ด ทายอิน ทู บล๊อค ยา , บล๊อค ยา [ ทู เมนอิ แบ๊ริเอ้อร์ ])
And you feel like you’re nowhere,
(แอนด์ ยู ฟีล ไล๊ค ยัวร์ โนแวร์ ,)
‘Cause the world’s tryin’ to stop ya, stop ya [too many barriers]
(ค๊อส เดอะ เวิลด ทายอิน ทู สท๊อพ ยา , สท๊อพ ยา [ ทู เมนอิ แบ๊ริเอ้อร์ ])
In a hurry to get somewhere,
(อิน อะ เฮ๊อร์รี่ ทู เก็ท ซัมแวร์ ,)
And the road’s tryin’ to block ya, block ya [too many barriers]
(แอนด์ เดอะ โร้ด ทายอิน ทู บล๊อค ยา , บล๊อค ยา [ ทู เมนอิ แบ๊ริเอ้อร์ ])
And you feel like you’re nowhere,
(แอนด์ ยู ฟีล ไล๊ค ยัวร์ โนแวร์ ,)
‘Cause the world’s tryin’ to stop ya, stop ya [too many barriers]
(ค๊อส เดอะ เวิลด ทายอิน ทู สท๊อพ ยา , สท๊อพ ยา [ ทู เมนอิ แบ๊ริเอ้อร์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Barriers คำอ่านไทย David Archuleta

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น