เนื้อเพลง One Better คำอ่านไทย Les Claypool

Ol’ Silk Johnson, cruisin up mighty fine
( Ol ซิ้ลค จอนสัน , ครูซิน อั๊พ ไมทอิ ไฟน)
Got a brand new cadillac.
(ก็อท ดา แบรนดฺ นิว คาดิลแล)
Buddy comrad Smith, rollin down the line
(บั๊ดดี้ comrad ซมิธ , โรลลิน เดาน เดอะ ไลน์)
Got a last year’s cadillac.
(ก็อท ดา ล๊าสท เยียร์ คาดิลแล)
Johnson said hey smitty boy, what ya thinkin’ of my spankin hot cadillac?
(จอนสัน เซ็ด เฮ smitty บอย , ว๊อท ยา ติ้งกิน อ็อฝ มาย สแปงคิน ฮอท คาดิลแล)
Smith just reeled his head back, looked him in the eye, ” that’s a mighty fine cadillac.
(ซมิธ จั๊สท รีล ฮิส เฮด แบ็ค , ลุ๊ค ฮิม อิน ดิ อาย , ” แด้ท ซา ไมทอิ ไฟน คาดิลแล)

[chorus] But i’m gonna get me one better.[just you wait and see].
([ ค๊อรัส ] บั๊ท แอม กอนนะ เก็ท มี วัน เบ๊ทเท่อร์ [ จั๊สท ยู เว้ท แอนด์ ซี ])
I’mma gonna get me one better.[you can’t get the best of me].
(แอมมา กอนนะ เก็ท มี วัน เบ๊ทเท่อร์ [ ยู แค็นท เก็ท เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ มี ])
I’mma gonna get me one better.[ the baddest one around].
(แอมมา กอนนะ เก็ท มี วัน เบ๊ทเท่อร์ [ เดอะ แบดเดส วัน อะราวนฺดฺ ])
I’mma gunna get me one better.[ cuz’ i got the biggest balls in town].[chorus]
(แอมมา กันนา เก็ท มี วัน เบ๊ทเท่อร์ [ คัซ ไอ ก็อท เดอะ บิ๊กเกส บอล ซิน ทาวน์ ] [ ค๊อรัส ])

Remember ol’ Khrushchev when he was ridin’ high with that sputnik satellite.
(รีเม๊มเบ่อร์ ol Khrushchev เว็น ฮี วอส ริดอิน ไฮฮ วิธ แดท ซพูทนิค แซ๊ทเทลไล้ท)
He told us yankee boys, he’s gunna fill the skies with them shiny new satellites.
(ฮี โทลด อัซ แยงคิ บอย , อีส กันนา ฟิลล เดอะ สกาย วิธ เด็ม ไฌนอิ นิว แซ๊ทเทลไล้ท)
He said ” hey Mr. Eisenhower, watcha think of my sputnik satellite? ”
(ฮี เซ็ด ” เฮ มีซเทอะ ไอเซ็นฮาวเวอร์ , วัทช่า ทริ๊งค อ็อฝ มาย ซพูทนิค แซ๊ทเทลไล้ท “)
Ike reeled his head back
(Ike รีล ฮิส เฮด แบ็ค)
Looked him in the eye, that’s a mighty fine satellite.
(ลุ๊ค ฮิม อิน ดิ อาย , แด้ท ซา ไมทอิ ไฟน แซ๊ทเทลไล้ท)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

I’m gonna get one better.
(แอม กอนนะ เก็ท วัน เบ๊ทเท่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Better คำอ่านไทย Les Claypool

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น