เนื้อเพลง Betta Ask Somebody คำอ่านไทย G-Unit

[50 Cent]
( [ 50 เซ็นท ])
I, know, you, know
(ไอ , โนว์ , ยู , โนว์)
I’m, on, fiiiii-re
(แอม , ออน , fiiiii รี)

[Chorus: 50 Cent]
([ ค๊อรัส : 50 เซ็นท ])
If, you don’t know, who I be
(อิ๊ฟ , ยู ด้อนท์ โนว์ , ฮู ไอ บี)
You betta ask somebooooody about me
(ยู แบทดา อาสคฺ somebooooody อะเบ๊าท มี)
Oh – you wanna be tough n*gga, a look is enough
(โอ ยู วอนนา บี ทั๊ฟ เอ็น *gga , อะ ลุ๊ค อีส อีน๊าฟ)
I put that snub nose to ya and bust n*gga
(ไอ พุท แดท ซนับ โน้ส ทู ยา แอนด์ บัซท เอ็น *gga)
If, you don’t know, who I be
(อิ๊ฟ , ยู ด้อนท์ โนว์ , ฮู ไอ บี)
You betta ask somebooooody about me
(ยู แบทดา อาสคฺ somebooooody อะเบ๊าท มี)
And they’ll tell ya I’m a soldier boy
(แอนด์ เด๊ว เทลล ยา แอม มา โซ๊ลเจ้อร์ บอย)
And I done told ya, over and over boy
(แอนด์ ดาย ดัน โทลด ยา , โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร บอย)

[Verse One: Lloyd Banks]
([ เฝิซ วัน : ลอยด แบ๊งค ])
I come from a big city, the streets corrupt
(ไอ คัม ฟรอม มา บิ๊ก ซิ๊ที่ , เดอะ สทรีท คอร์รัพทํ)
Now I’m rollin with snub-noses to heat you up
(นาว แอม โรลลิน วิธ ซนับ โน้ส ทู ฮีท ยู อั๊พ)
Out here n*ggaz’ll do anything to reach a buck
(เอ๊าท เฮียร เอ็น *ggazll ดู เอนอิธิง ทู รี๊ช อะ บั๊ค)
Cause when you broke you can’t afford to f*ck ya sneakers up
(ค๊อส เว็น ยู บโรค ยู แค็นท แอฟฟอร์ด ทู เอฟ *ck ยา สนิกเกิด อั๊พ)
I take my time, keep my mind on my bank funds
(ไอ เท้ค มาย ไทม์ , คี๊พ มาย ไมนด์ ออน มาย แบ๊งค ฟันด)
Learn how to seperate the real from the fake ones
(เลิร์น ฮาว ทู เซปเพอเรท เดอะ เรียล ฟรอม เดอะ เฟ้ค วัน)
And on my heater nina rep what could I carry on
(แอนด์ ออน มาย ฮีทเออะ นี้นา เร็พ ว๊อท เคิด ดาย แค๊รรี่ ออน)
My n*gga just lost his momma, and his daddy gone
(มาย เอ็น *gga จั๊สท ล็อซท ฮิส มอมมา , แอนด์ ฮิส แดดดิ กอน)
From now on I can provide cause my paper’s straight
(ฟรอม นาว ออน นาย แคน โพรไฝด ค๊อส มาย เพ๊เพ่อร์ สเทร๊ท)
Family losin his legs, but I can take the weight
(แฟ๊มิลี่ ลูซิน ฮิส เล้ก , บั๊ท ไอ แคน เท้ค เดอะ เว๊ท)
Some n*ggaz hate but I’ll be damned if they hold me down
(ซัม เอ็น *ggaz เฮท บั๊ท อิลล บี แดมนํ อิ๊ฟ เด โฮลด์ มี เดาน)
Front n*ggaz didn’t know me then, bet they know me now
(ฟร๊อนท เอ็น *ggaz ดิ๊นอิน โนว์ มี เด็น , เบ๊ท เด โนว์ มี นาว)
Blunt and a smile, eventually it’ll be a frown
(บลันท แอนด์ อะ สไมล์ , อีเฝ๊นชวลลี่ อิว บี อะ ฟเราน)
Cause every time I turn around a n*gga locked down
(ค๊อส เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ อะ เอ็น *gga ล๊อค เดาน)
While I’m in the world, tryin to bring my loot through
(ไวล์ แอม อิน เดอะ เวิลด , ทายอิน ทู บริง มาย ลูท ทรู)
Hopin one day we can kick it like we used to, my n*gga
(โฮพปิน วัน เดย์ วี แคน คิ๊ค อิท ไล๊ค วี ยู๊ส ทู , มาย เอ็น *gga)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Two: Young Buck]
([ เฝิซ ทู : ยัง บั๊ค ])
Uhh, they never seen 26’s on a Hummer
(อา , เด เน๊เฝ่อร์ ซีน 26s ออน อะ ฮัมเมอร์)
My goal is to try to f*ck Trina by the summer
(มาย โกล อีส ทู ธราย ทู เอฟ *ck ทรีน่า บาย เดอะ ซั๊มเม่อร์)
Some n*ggaz hate me, but they only made me
(ซัม เอ็น *ggaz เฮท มี , บั๊ท เด โอ๊นลี่ เมด มี)
Go and put mo’ ice in my mouth than Baby [bling bling!]
(โก แอนด์ พุท โม ไอ๊ซ์ อิน มาย เม๊าธ แฑ็น เบ๊บี้ [ บลิง บลิง ! ])
G-Unit and Shady, them dudes is crazy
(จี ยูนิท แอนด์ เฌดอิ , เด็ม ดยูด ซิส คเรสิ)
Next time, we only usin Dr. Dre’s beats
(เน๊กซท ไทม์ , วี โอ๊นลี่ ยูซิน เดทเออะ ดรี บีท)
F*ck you, pay me, take your magazine flicks
(เอฟ *ck ยู , เพย์ มี , เท้ค ยุร แม๊กกาซีน ฟลิค)
This ain’t no Nelly hurr, take a good look at this
(ดิส เอน โน เนลลี hurr , เท้ค เก กู๊ด ลุ๊ค แกท ดิส)
Got the wrists of a chemist and the heart of a hustler
(ก็อท เดอะ ริ๊ซท อ็อฝ อะ เคมอิซท แอนด์ เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ อะ ฮัซเลอะ)
Plus I probably done robbed mo’ artists than Russell
(พลัส ซาย พรอบอับลิ ดัน รอบ โม อาทิซท แฑ็น รัสเซล)
Always in trouble, you can blame my mother
(ออลเว ซิน ทรั๊บเบิ้ล , ยู แคน เบลม มาย ม๊าเธ่อร์)
Gave birth to a gorilla and raised him in the jungle
(เกฝ เบริ๊ท ทู อะ โกะรีลละ แอนด์ เร้ส ฮิม อิน เดอะ จั๊งเกิ้ล)
I ain’t crawled, I stumbled across the Mexican with birds
(ไอ เอน ครอล , ไอ แสตมเบิล อะคร๊อส เดอะ เมคซิแค็น วิธ เบิร์ด)
Papi had coke and new plates and pounds of herb
(เพพี แฮ็ด โคค แอนด์ นิว เพล๊ท แซน เพานด อ็อฝ เฮิร์บ)
Keep my hand on my glock, and my ear to the streets
(คี๊พ มาย แฮนด์ ออน มาย คล็อก , แอนด์ มาย เอียร ทู เดอะ สทรีท)
I’m a country boi, you can hear it when I speak
(แอม มา คั๊นทรี่ บอย , ยู แคน เฮียร อิท เว็น นาย สพี๊ค)
G-Unit!
(จี ยูนิท !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Three: 50 Cent]
([ เฝิซ ทรี : 50 เซ็นท ])
Bentley is all dreams, G-5 is understood
(เบนลี่ อีส ซอร์ ดรีม , จี ไฟท์ อีส อันเดิซทูด)
I made a n*gga heart colder than December [yeah!]
(ไอ เมด อะ เอ็น *gga ฮาร์ท โคลเดอ แฑ็น ดิเซมเบอะ [ เย่ ! ])
Don’t take much to make my gun go off
(ด้อนท์ เท้ค มัช ทู เม้ค มาย กัน โก ออฟฟ)
One shot’ll make a hardrock look oh so soft [woo!]
(วัน shotll เม้ค เก hardrock ลุ๊ค โอ โซ ซ๊อฟท [ วู ! ])
If you don’t know you betta ask who I be
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ ยู แบทดา อาสคฺ ฮู ไอ บี)
Or end up in ICU gettin fed through a IV
(ออ เอ็นด อั๊พ อิน ICU เกดดิน เฟ็ด ทรู อะ โฟว์)
Down in the Lou’, they say they feelin me derrty
(เดาน อิน เดอะ ลู , เด เซย์ เด ฟีลิน มี เดอร์ดี)
In New Orleans they say I’m that n*gga, ya heard me?
(อิน นิว โอรีอินสฺ เด เซย์ แอม แดท เอ็น *gga , ยา เฮิด มี)
From them Southside blocks to Watts, Westside don’t front
(ฟรอม เด็ม Southside บล๊อค ทู ว็อท , เวตซาด ด้อนท์ ฟร๊อนท)
You know about them Grapestreet Gangstas, G’d up
(ยู โนว์ อะเบ๊าท เด็ม Grapestreet แก๊งซดา , Gd อั๊พ)
Rollin that weed up
(โรลลิน แดท วี อั๊พ)
N*gga get outta line, get shot stabbed jacked
(เอ็น *gga เก็ท เอ๊าตา ไลน์ , เก็ท ฌ็อท ซแต็บ แจ็ค)
Hit with a bat or beat up
(ฮิท วิธ อะ แบท ออ บีท อั๊พ)
F*ck that, we’re on that same bullsh*t
(เอฟ *ck แดท , เวีย ออน แดท เซม bullsh*ที)
Same forty-cally glock, same full clip
(เซม ฟอทิ cally คล็อก , เซม ฟูล คลิพ)
P*ssy claat bwoy, ya nah wanna tak wif me
(พี *ssy claat โบวา , ยา นาห์ วอนนา ทาก wif มี)
I’m a real rudebwoy, ya nah wanna ruf wif me
(แอม มา เรียล rudebwoy , ยา นาห์ วอนนา ruf wif มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Betta Ask Somebody คำอ่านไทย G-Unit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น