เนื้อเพลง One Word คำอ่านไทย Kelly Osbourne

One word breaks the code of silence
( วัน เวิร์ด เบร๊ค เดอะ โค้ด อ็อฝ ไซเล็นซ)
Silence tells me all I need to know.
(ไซเล็นซ เทลล มี ออล ไอ นี๊ด ทู โนว์)
One word, One word,
(วัน เวิร์ด , วัน เวิร์ด ,)
Tells me everything I need to know.
(เทลล มี เอ๊วี่ติง ไอ นี๊ด ทู โนว์)

One world, driven into madness
(วัน เวิลด , ดรีฝเอ็น อิ๊นทู แมดเน็ซ)
Madness driven by the depths below
(แมดเน็ซ ดรีฝเอ็น บาย เดอะ เด็พธ บีโลว์)
One word, One word,
(วัน เวิร์ด , วัน เวิร์ด ,)
Tells me everything I need to know.
(เทลล มี เอ๊วี่ติง ไอ นี๊ด ทู โนว์)

It’s not the way that I want it,
(อิทซ น็อท เดอะ เวย์ แดท ไอ ว้อนท ดิธ ,)
It’s just the way that I need it
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ แดท ไอ นี๊ด ดิท)
Day after day
(เดย์ แอ๊ฟเท่อร เดย์)

It’s not the way that I want it,
(อิทซ น็อท เดอะ เวย์ แดท ไอ ว้อนท ดิธ ,)
It’s just the way that I need it
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ แดท ไอ นี๊ด ดิท)
Day after day
(เดย์ แอ๊ฟเท่อร เดย์)

One lie tells a thousand stories,
(วัน ไล เทลล ซา เธ๊าซั่นด สตอยสฺ ,)
The greatest stories that were ever told
(เดอะ เกสเดด สตอยสฺ แดท เวอ เอ๊เฝ่อร์ โทลด)
One lie, One lie,
(วัน ไล , วัน ไล ,)
Tells the greatest stories that were ever told
(เทลล เดอะ เกสเดด สตอยสฺ แดท เวอ เอ๊เฝ่อร์ โทลด)

One man can predict the future,
(วัน แมน แคน พรีดิ๊คท เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ ,)
A future journey into outer space,
(อะ ฟิ๊วเช่อร์ เจอนิ อิ๊นทู เอาทเออะ สเพ๊ซ ,)
One man, One man,
(วัน แมน , วัน แมน ,)
A future journey into outer space,
(อะ ฟิ๊วเช่อร์ เจอนิ อิ๊นทู เอาทเออะ สเพ๊ซ ,)

It’s not the way that I want it,
(อิทซ น็อท เดอะ เวย์ แดท ไอ ว้อนท ดิธ ,)
It’s just the way that I need it
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ แดท ไอ นี๊ด ดิท)
Day after day
(เดย์ แอ๊ฟเท่อร เดย์)

It’s not the way that I want it,
(อิทซ น็อท เดอะ เวย์ แดท ไอ ว้อนท ดิธ ,)
It’s just the way that I need it
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ แดท ไอ นี๊ด ดิท)
Day after day
(เดย์ แอ๊ฟเท่อร เดย์)

It’s not the way that I want it,
(อิทซ น็อท เดอะ เวย์ แดท ไอ ว้อนท ดิธ ,)
It’s just the way that I need it
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ แดท ไอ นี๊ด ดิท)
Day after day
(เดย์ แอ๊ฟเท่อร เดย์)

It’s not the way that I want it,
(อิทซ น็อท เดอะ เวย์ แดท ไอ ว้อนท ดิธ ,)
It’s just the way that I need it
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ แดท ไอ นี๊ด ดิท)
Day after day
(เดย์ แอ๊ฟเท่อร เดย์)

It’s not the way that I want it,
(อิทซ น็อท เดอะ เวย์ แดท ไอ ว้อนท ดิธ ,)
It’s just the way that I need it
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ แดท ไอ นี๊ด ดิท)
Day after day [One Word]
(เดย์ แอ๊ฟเท่อร เดย์ [ วัน เวิร์ด ])

It’s not the way that I want it,
(อิทซ น็อท เดอะ เวย์ แดท ไอ ว้อนท ดิธ ,)
It’s just the way that I need it
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ แดท ไอ นี๊ด ดิท)
Day after day [One Word]
(เดย์ แอ๊ฟเท่อร เดย์ [ วัน เวิร์ด ])

It’s not the way that I want it,
(อิทซ น็อท เดอะ เวย์ แดท ไอ ว้อนท ดิธ ,)
It’s just the way that I need it
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ แดท ไอ นี๊ด ดิท)
Day after day [One Word]
(เดย์ แอ๊ฟเท่อร เดย์ [ วัน เวิร์ด ])

It’s not the way that I want it,
(อิทซ น็อท เดอะ เวย์ แดท ไอ ว้อนท ดิธ ,)
It’s just the way that I need it
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ แดท ไอ นี๊ด ดิท)
Day after day [One Word]
(เดย์ แอ๊ฟเท่อร เดย์ [ วัน เวิร์ด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Word คำอ่านไทย Kelly Osbourne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น