เนื้อเพลง Loungin’ คำอ่านไทย LL Cool J

Yeah! Ghetto to ghetto [uh]
( เย่ ! เกทโท ทู เกทโท [ อา ])
As we bring the drama live [y’knahmean?]
(แอส วี บริง เดอะ ดร๊าม่า ไล้ฝ [ เอนนาเมน ])
We bout to set it! [uh] Word life son!
(วี เบาท ทู เซ็ท ดิธ ! [ อา ] เวิร์ด ไล๊ฟ ซัน !)
Yeah! Mad flavors [yea] b*tters
(เย่ ! แม้ด ฟเลเฝอะ [ เย ] บี *tters)
Ghetto to ghetto, yeah!
(เกทโท ทู เกทโท , เย่ !)

[Verse One]
([ เฝิซ วัน ])
Keep your chickenhead, I’m lookin for a dime [word up]
(คี๊พ ยุร chickenhead , แอม ลุคกิน ฟอร์ รา ไดม [ เวิร์ด อั๊พ ])
Get my swerve on, make it hot, word bond
(เก็ท มาย ซเวิฝ ออน , เม้ค อิท ฮอท , เวิร์ด บอนดฺ)
I’m lickin on your ankle bracelet
(แอม ลิคคิน ออน ยุร แองเคิล บเรซเล็ท)
We’ll be sippin Moet with strawberries to chase it
(เวลล บี ซิบปิ่น โมสทฺ วิธ สตอร์แบรีสฺ ทู เชส อิท)
I’m nasty, ask me, why I lick my lips
(แอม นาซทิ , อาสคฺ มี , วาย ไอ ลิค มาย ลิพ)
so in the darkness, I can run my tongue over your tits
(โซ อิน เดอะ ดาคเน็ซ , ไอ แคน รัน มาย ทั๊ง โอ๊เฝ่อร ยุร ทิท)
It’s all good sugary, you ain’t leavin
(อิทซ ซอร์ กู๊ด ฌูกเออะริ , ยู เอน เลวิน)
Sit up on my face and help my stash grow even
(ซิท อั๊พ ออน มาย เฟซ แอนด์ เฮ้ลพ มาย สแตช โกรว์ อี๊เฝ่น)
Whipped cream taste mean from the back
(วิพชฺ ครีม เท๊ซท มีน ฟรอม เดอะ แบ็ค)
She bounce with LL now shorty’s on the map
(ชี เบ๊าสฺ วิธ LL นาว ชอร์ทดิง ออน เดอะ แม๊พ)
I put away the gat, took off the hat
(ไอ พุท อะเวย์ เดอะ แกท , ทุค ออฟฟ เดอะ แฮ็ท)
Throw ya Mo’s in the air if you like it like that
(โธรว์ ยา Mos ซิน ดิ แอร์ อิ๊ฟ ยู ไล๊ค อิท ไล๊ค แดท)
No doubt boo, I keep it real girl
(โน เดาท บู , ไอ คี๊พ อิท เรียล เกิร์ล)
Mad pleasure, blowin up your whole world
(แม้ด พเลฉเออะ , โบลวิน อั๊พ ยุร โฮล เวิลด)
Whatever’s clever I got endless cash
(ฮว็อทเอฝเออะ เคล๊เฝ่อร์ ไอ ก็อท เอ็นเล็ซ แค๊ช)
Trees from Hawaii, two pulls and pass
(ทรี ฟรอม ฮะวอยี , ทู พูลล แซน เพซ)

[Chorus: Terri & Monica]
([ ค๊อรัส : เทอรี่ & มอนหนิก้า ])
I’ll be loungin with LL, Cooool J
(อิลล บี ลันจิน วิธ LL , Cooool เจ)
I’ll be loungin with LL, heyyy heyyy
(อิลล บี ลันจิน วิธ LL , เฮ้ เฮ้)
I’ll be loungin with LL, Cooool J
(อิลล บี ลันจิน วิธ LL , Cooool เจ)
I’ll be loungin with LL, heyyy heyyy
(อิลล บี ลันจิน วิธ LL , เฮ้ เฮ้)

[Verse Two]
([ เฝิซ ทู ])
Uhh, my scenario is grand [word up!]
(อา , มาย ซิเนริโอ อีส แกรนด์ [ เวิร์ด อั๊พ ! ])
A dime peice, Henessey up in my hand
(อะ ไดม เพลซ , Henessey อั๊พ อิน มาย แฮนด์)
I ” Turn Out the Lights ” like Teddy [click!]
(ไอ ” เทิร์น เอ๊าท เดอะ ไล๊ท ” ไล๊ค เท๊ดดี้ [ คลิ๊ก ! ])
I’m fiendin, starin in the darkness, now I’m ready
(แอม ฟรีนดิน , สตาร์ริน อิน เดอะ ดาคเน็ซ , นาว แอม เร๊ดี้)
Uhh, ooh yeah up in ya!
(อา , อู้ เย่ อั๊พ อิน ยา !)
Let it flow while I pump slow
(เล็ท ดิธ โฟลว์ ไวล์ ไอ พั๊มพ สโลว์)
Then I speed it up, heat it up
(เด็น นาย สพี๊ด ดิท อั๊พ , ฮีท ดิธ อั๊พ)
Make it mo’ tasty, so you can swing low and lace me
(เม้ค อิท โม เทซทิ , โซ ยู แคน สวิง โลว แอนด์ เลซ มี)
Use your imagination
(ยู๊ส ยุร อิแมจิเนฌัน)
You do me, I’ll do you, sex education
(ยู ดู มี , อิลล ดู ยู , เซ็กซ เอดยุเคฌัน)
It’s all good, it’s cranberry Absolut and peach scnapps
(อิทซ ซอร์ กู๊ด , อิทซ คแรนเบริ Absolut แอนด์ พีช scnapps)
Feelin tipsy, loungin on the rooftops
(ฟีลิน ทีพซิ , ลันจิน ออน เดอะ รูฟทอบ)
I’m bout to spank you on that ass [oooh]
(แอม เบาท ทู ซแพ็งค ยู ออน แดท อาซ [ อู้ ])
I know you love it when it lasts [truuue]
(ไอ โนว์ ยู ลัฝ อิท เว็น หนิด ล๊าสท [ truuue ])
When you need it who you ask? [You!]
(เว็น ยู นี๊ด ดิท ฮู ยู อาสคฺ [ ยู ! ])
What you sayin when I dash? [Don’t go boo]
(ว๊อท ยู เซย์อิน เว็น นาย แด็ฌ [ ด้อนท์ โก บู ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
C’mon, you got to bounce with me sugar [you got to bounce] word up
(ซีมอน , ยู ก็อท ทู เบ๊าสฺ วิธ มี ชู๊ก้าร [ ยู ก็อท ทู เบ๊าสฺ ] เวิร์ด อั๊พ)
You got to bounce with me sugar [word-a-word-a-word up] word up
(ยู ก็อท ทู เบ๊าสฺ วิธ มี ชู๊ก้าร [ เวิร์ด อะ เวิร์ด อะ เวิร์ด อั๊พ ] เวิร์ด อั๊พ)
You got to bounce with me sugar [you got to bounce with me sugar]
(ยู ก็อท ทู เบ๊าสฺ วิธ มี ชู๊ก้าร [ ยู ก็อท ทู เบ๊าสฺ วิธ มี ชู๊ก้าร ])
Word up, you got to bounce with me sugar [a-word-a-word-a-word up]
(เวิร์ด อั๊พ , ยู ก็อท ทู เบ๊าสฺ วิธ มี ชู๊ก้าร [ อะ เวิร์ด อะ เวิร์ด อะ เวิร์ด อั๊พ ])

[Verse Three]
([ เฝิซ ทรี ])
Warm it up sugar, make it hot
(วอร์ม อิท อั๊พ ชู๊ก้าร , เม้ค อิท ฮอท)
Shorties’ll swarm, make me wanna bust shots [BO!]
(Shortiesll ซวอม , เม้ค มี วอนนา บัซท ฌ็อท [ โบ ! ])
We speak, daily on the regular
(วี สพี๊ค , เด๊ลี่ ออน เดอะ เร๊กกูล่าร์)
Run your jibs all day chip in my cellular
(รัน ยุร จิบ ซอร์ เดย์ ชิพ อิน มาย เซลลิวเลอะ)
Shoot down to Jamaica, pretty white sand
(ชู๊ท เดาน ทู เจไมกา , พริ๊ทที่ ไว๊ท แซนด์)
Suntan oil, pina colada in you hand
(Suntan ออยล์ , พีนา colada อิน ยู แฮนด์)
Layin up at night, peepin out stars
(เลย์อิน อั๊พ แอ็ท ไน๊ท , พีพพิน เอ๊าท สทาร์)
Remember – when we was at the club at the bar?
(รีเม๊มเบ่อร์ เว็น วี วอส แอ็ท เดอะ คลับ แอ็ท เดอะ บาร์)
I told ya, my status, was that of a don
(ไอ โทลด ยา , มาย สเท๊ทัซ , วอส แดท อ็อฝ อะ ด็อน)
You thought I was a dog and you ain’t wanna get it on
(ยู ธอท ไอ วอส ซา ด้อกก แอนด์ ยู เอน วอนนา เก็ท ดิธ ออน)
But my mind has attractin qualities
(บั๊ท มาย ไมนด์ แฮ็ส แอดทากติน ควาลีดีสฺ)
on the emotions of a young lady [word up]
(ออน ดิ อีโม๊ชั่น อ็อฝ อะ ยัง เล๊ดี้ [ เวิร์ด อั๊พ ])
So here you are, smack dab up in the mix [uh-huh]
(โซ เฮียร ยู อาร์ , ซแม็ค แด็บ อั๊พ อิน เดอะ มิกซ์ [ อา ฮู ])
Shorty this here’s about as good as it gets
(ชอร์ทดิง ดิส เฮียร อะเบ๊าท แอส กู๊ด แอส ซิท เก็ท)
Word up, I’ma treat you like a queen from the heart
(เวิร์ด อั๊พ , แอมอา ทรี๊ท ยู ไล๊ค เก ควีน ฟรอม เดอะ ฮาร์ท)
Crack the bubbly, and let the episode start
(แคร๊ค เดอะ บั๊บบี้ , แอนด์ เล็ท ดิ เอพอิดซด สท๊าร์ท)

[Chorus] – repeat 2X
([ ค๊อรัส ] รีพี๊ท 2X)

Ghetto to ghetto! Ghetto to ghetto! {*fades out*}
(เกทโท ทู เกทโท ! เกทโท ทู เกทโท ! {*เฟด เอ๊าท *})

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Loungin’ คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น