เนื้อเพลง It’s Not Easy คำอ่านไทย Mutya Buena

I wonder what you’ll look like
( ไอ วั๊นเด้อร ว๊อท โยว ลุ๊ค ไล๊ค)
And if you’ll make me laugh
(แอนด์ อิ๊ฟ โยว เม้ค มี ล๊าฟ)
What will be your temptations
(ว๊อท วิล บี ยุร เทมเทฌัน)
Will you grow up too fast
(วิล ยู โกรว์ อั๊พ ทู ฟาสท)

What with all the noise around you
(ว๊อท วิธ ออล เดอะ น๊อยส อะราวนฺดฺ ยู)
Will I teach you how to sing
(วิล ไอ ที๊ช ยู ฮาว ทู ซิง)
Will you be one of those kids
(วิล ยู บี วัน อ็อฝ โฑส คิด)
Who thinks they know everything
(ฮู ทริ๊งค เด โนว์ เอ๊วี่ติง)

I can see you growing up way too soon
(ไอ แคน ซี ยู กโรอิง อั๊พ เวย์ ทู ซูน)
Isn’t that just what they said about me too
(อีสซึ่น แดท จั๊สท ว๊อท เด เซ็ด อะเบ๊าท มี ทู)

It’s not easy being right all the time
(อิทซ น็อท อีสอิ บีอิง ไร๊ท ดอร์ เดอะ ไทม์)
You know someone has to be [someone has to be]
(ยู โนว์ ซัมวัน แฮ็ส ทู บี [ ซัมวัน แฮ็ส ทู บี ])
Her spirits can be undermined
(เฮอ สพีหริท แคน บี อันเดอะไมน)
Usually that someone turns out to be me
(ยูฉัวลิ แดท ซัมวัน เทิร์น เอ๊าท ทู บี มี)

Can feel you in my skin
(แคน ฟีล ยู อิน มาย สกิน)
Feel you deep within
(ฟีล ยู ดี๊พ วิธอิน)
You ain’t going nowhere
(ยู เอน โกอิ้ง โนแวร์)
I ain’t being myself
(ไอ เอน บีอิง ไมเซลฟ)

‘Cause you’re the reason why
(ค๊อส ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น วาย)
I give in every time
(ไอ กี๊ฝ อิน เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)
I give you everything
(ไอ กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง)
[give you everything]
([ กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง ])

I hope you make the right decisions
(ไอ โฮพ ยู เม้ค เดอะ ไร๊ท ดีซิ๊ชั่น)
Hope that they come easily
(โฮพ แดท เด คัม อีสอิลิ)
I know with all of us around you
(ไอ โนว์ วิธ ออล อ็อฝ อัซ อะราวนฺดฺ ยู)
We give out our opinions free
(วี กี๊ฝ เอ๊าท เอ๊า โอะพีนยัน ฟรี)

So will you stay or will you break out
(โซ วิล ยู สเทย์ ออ วิล ยู เบร๊ค เอ๊าท)
To make out on your own
(ทู เม้ค เอ๊าท ออน ยุร โอว์น)
Will you need that kind of freedom
(วิล ยู นี๊ด แดท ไคนด์ อ็อฝ ฟรีดัม)
When you finally leave home
(เว็น ยู ไฟแน็ลลิ ลี๊ฝ โฮม)

I can see you growing up way too soon
(ไอ แคน ซี ยู กโรอิง อั๊พ เวย์ ทู ซูน)
Isn’t that just what they said about me too
(อีสซึ่น แดท จั๊สท ว๊อท เด เซ็ด อะเบ๊าท มี ทู)

It’s not easy being right all the time
(อิทซ น็อท อีสอิ บีอิง ไร๊ท ดอร์ เดอะ ไทม์)
You know someone has to be [someone has to be]
(ยู โนว์ ซัมวัน แฮ็ส ทู บี [ ซัมวัน แฮ็ส ทู บี ])
Her spirits can be undermined
(เฮอ สพีหริท แคน บี อันเดอะไมน)
Usually that someone turns out to be me
(ยูฉัวลิ แดท ซัมวัน เทิร์น เอ๊าท ทู บี มี)

Can feel you in my skin
(แคน ฟีล ยู อิน มาย สกิน)
Feel you deep within
(ฟีล ยู ดี๊พ วิธอิน)
You ain’t going nowhere
(ยู เอน โกอิ้ง โนแวร์)
I ain’t being myself
(ไอ เอน บีอิง ไมเซลฟ)

‘Cause you’re the reason why
(ค๊อส ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น วาย)
I give in every time
(ไอ กี๊ฝ อิน เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)
I give you everything
(ไอ กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง)
[give you everything]
([ กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง ])

Ooooh
(อู้)

I can see you growing up way too soon
(ไอ แคน ซี ยู กโรอิง อั๊พ เวย์ ทู ซูน)
Isn’t that just what they said about me too
(อีสซึ่น แดท จั๊สท ว๊อท เด เซ็ด อะเบ๊าท มี ทู)

It’s not easy being right all the time
(อิทซ น็อท อีสอิ บีอิง ไร๊ท ดอร์ เดอะ ไทม์)
You know someone has to be [someone has to be]
(ยู โนว์ ซัมวัน แฮ็ส ทู บี [ ซัมวัน แฮ็ส ทู บี ])
Her spirits can be undermined
(เฮอ สพีหริท แคน บี อันเดอะไมน)
Usually that someone turns out to be me
(ยูฉัวลิ แดท ซัมวัน เทิร์น เอ๊าท ทู บี มี)

Can feel you in my skin
(แคน ฟีล ยู อิน มาย สกิน)
Feel you deep within
(ฟีล ยู ดี๊พ วิธอิน)
You ain’t going nowhere
(ยู เอน โกอิ้ง โนแวร์)
I ain’t being myself
(ไอ เอน บีอิง ไมเซลฟ)

‘Cause you’re the reason why
(ค๊อส ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น วาย)
I give in every time
(ไอ กี๊ฝ อิน เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)
I give you everything
(ไอ กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง)
[give you everything]
([ กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง ])

It’s not easy being right all the time
(อิทซ น็อท อีสอิ บีอิง ไร๊ท ดอร์ เดอะ ไทม์)
You know someone has to be [someone has to be]
(ยู โนว์ ซัมวัน แฮ็ส ทู บี [ ซัมวัน แฮ็ส ทู บี ])
Her spirits can be undermined
(เฮอ สพีหริท แคน บี อันเดอะไมน)
Usually that someone turns out to be me
(ยูฉัวลิ แดท ซัมวัน เทิร์น เอ๊าท ทู บี มี)

Can feel you in my skin
(แคน ฟีล ยู อิน มาย สกิน)
Feel you deep within
(ฟีล ยู ดี๊พ วิธอิน)
You ain’t going nowhere
(ยู เอน โกอิ้ง โนแวร์)
I ain’t been myself
(ไอ เอน บีน ไมเซลฟ)

‘Cause you’re the reason why
(ค๊อส ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น วาย)
I give in every time
(ไอ กี๊ฝ อิน เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)
I give you everything
(ไอ กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง)
[give you everything]
([ กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s Not Easy คำอ่านไทย Mutya Buena

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น