เนื้อเพลง Paninaro คำอ่านไทย Pet Shop Boys

Passion, love, sex, money,
( แพ๊ชชั่น , ลัฝ , เซ็กซ , มั๊นนี่ ,)
Violence, religion, injustice, death
(ไฝโอะเล็นซ , รีลิ๊เจี้ยน , อินจัซทิซ , เด้ท)

Paninaro, Paninaro, oh oh oh
(Paninaro , Paninaro , โอ โอ โอ)

Girls, boys, arts, pleasure
(เกิร์ล , บอย , อาร์ท , พเลฉเออะ)
Girls, boys, arts, pleasure
(เกิร์ล , บอย , อาร์ท , พเลฉเออะ)

Paninaro, Paninaro, oh oh oh
(Paninaro , Paninaro , โอ โอ โอ)

Food, cars, travel, food, cars, travel, travel
(ฟู้ด , คารํ , แทร๊เฝ่ล , ฟู้ด , คารํ , แทร๊เฝ่ล , แทร๊เฝ่ล)
New York, New York, New York,
(นิว ยอค , นิว ยอค , นิว ยอค ,)
New York
(นิว ยอค)

Paninaro, Paninaro, oh oh oh
(Paninaro , Paninaro , โอ โอ โอ)

Armani, Armani, A-A-Armani, Cinque
(อาร์มานนี , อาร์มานนี , อะ อะ.-อาร์มานนี , Cinque)

Paninaro, Paninaro, oh oh oh
(Paninaro , Paninaro , โอ โอ โอ)
Paninaro, Paninaro, oh oh oh
(Paninaro , Paninaro , โอ โอ โอ)

Armani, Armani, A-A-Armani, Cinque
(อาร์มานนี , อาร์มานนี , อะ อะ.-อาร์มานนี , Cinque)

Paninaro, Paninaro, oh oh oh
(Paninaro , Paninaro , โอ โอ โอ)
Paninaro, Paninaro, oh oh oh
(Paninaro , Paninaro , โอ โอ โอ)

[I don’t like Country & Western.
([ ไอ ด้อนท์ ไล๊ค คั๊นทรี่ & เวซเทิน)
I don’t like rock music.
(ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ร๊อค มิ๊วสิค)
Ehm, I don’t like, I don’t like Rockabilly.
(Ehm , ไอ ด้อนท์ ไล๊ค , ไอ ด้อนท์ ไล๊ค Rockabilly)
– Rock’n’roll in particular –
(รอคนาโรล อิน พาร์ทิ๊คิวล่าร์)
I don’t like much, really, do I? [laugh]
(ไอ ด้อนท์ ไล๊ค มัช , ริแอ็ลลิ , ดู ไอ [ ล๊าฟ ])
But what I do like, I love passionately]
(บั๊ท ว๊อท ไอ ดู ไล๊ค , ไอ ลัฝ แพฌอะนิทลิ ])

Paninaro, Paninaro, oh oh oh
(Paninaro , Paninaro , โอ โอ โอ)
Paninaro, Paninaro, oh oh oh
(Paninaro , Paninaro , โอ โอ โอ)

Paninaro, Paninaro, oh oh oh
(Paninaro , Paninaro , โอ โอ โอ)

You! You’re my lover,
(ยู ! ยัวร์ มาย ลัฝเออะ ,)
You’re my hope, you’re my dreams, my life
(ยัวร์ มาย โฮพ , ยัวร์ มาย ดรีม , มาย ไล๊ฟ)
My passion, my love, sex, my money,
(มาย แพ๊ชชั่น , มาย ลัฝ , เซ็กซ , มาย มั๊นนี่ ,)
Violence, religion, injustice and death
(ไฝโอะเล็นซ , รีลิ๊เจี้ยน , อินจัซทิซ แอนด์ เด้ท)

Paninaro, Paninaro, oh oh oh
(Paninaro , Paninaro , โอ โอ โอ)

Paninaro, [I don’t like much, really, do I?]
(Paninaro , [ ไอ ด้อนท์ ไล๊ค มัช , ริแอ็ลลิ , ดู ไอ ])
Paninaro, oh oh oh
(Paninaro , โอ โอ โอ)
Paninaro, Paninaro, oh oh oh
(Paninaro , Paninaro , โอ โอ โอ)

Paninaro, Paninaro, oh oh oh
(Paninaro , Paninaro , โอ โอ โอ)

Paninaro, Paninaro, oh oh oh
(Paninaro , Paninaro , โอ โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Paninaro คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น