เนื้อเพลง Kiss You คำอ่านไทย One Direction

[Zayn]
Oh, I just wanna take you anywhere that you like
( โอ้ , ไอ เจิ๊สท วอนนา เท้ค ยู เอนี่แวร์ แดท ยู ไล๊ค )
We could go out any day, any night
( วี คูด โก เอ๊าท เอ๊นี่ เดย์ , เอ๊นี่ ไน๊ท )
Baby I’ll take you there, take you there
( เบ๊บี้ แอล เท้ค ยู แดร์ , เท้ค ยู แดร์ )
Baby I’ll take you there, yeah
( เบ๊บี้ แอล เท้ค ยู แดร์ , เย่ )

[Harry]
Oh, tell me tell me tell me how to turn your love on
( โอ้ , เทลล มี เทลล มี เทลล มี ฮาว ทู เทิร์น ยัวร์ เลิฟ ออน )
You can get, get anything that you want
( ยู แคน เก็ท , เก็ท แอนนี่ติง แดท ยู ว้อนท )
Baby just shout it out, shout it out
( เบ๊บี้ เจิ๊สท เช๊าท อิท เอ๊าท , เช๊าท อิท เอ๊าท )
Baby just shout it out, yeah
( เบ๊บี้ เจิ๊สท เช๊าท อิท เอ๊าท , เย่ )

[Liam]
And if you, you want me too
( แอนด์ อิ๊ฟ ยู , ยู ว้อนท มี ทู )
Let’s make a move
( เล็ท เม้ค อะ มู๊ฝ )

[Harry]
Yeah, so tell me girl if every time we
( เย่ , โซ เทลล มี เกิร์ล อิ๊ฟ เอ๊ฟรี่ ไทม์ วี )

[All]
To-o-uch
( ทู – โอ – ยูซีเฮส )
You get this kind of, ru-u-ush
( ยู เก็ท ดิส ไคนด์ ออฟ , รู – ยู – อัช )
Baby say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
( เบ๊บี้ เซย์ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ )
If you don’t wanna, take it slow
( อิ๊ฟ ยู โด๊นท วอนนา , เท้ค อิท สโลว์ )
And you just wanna, take me home
( แอนด์ ยู เจิ๊สท วอนนา , เท้ค มี โฮม )
Baby say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
( เบ๊บี้ เซย์ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ )

[Harry]
And let me kiss you
( แอนด์ เล็ท มี คิสส ยู )

[Zayn]
Oh baby, baby don’t you know you got what I need
( โอ้ เบ๊บี้ , เบ๊บี้ โด๊นท ยู โนว์ ยู กอท ว๊อท ไอ นี๊ด )
Looking so good from your head to your feet
( ลุคกิ้ง โซ กู๊ด ฟรอม ยัวร์ เฮด ทู ยัวร์ ฟีด )
Come on come over here, over here
( คัม มอน คัม โอ๊เว่อร์ เฮียร , โอ๊เว่อร์ เฮียร )
Come on come over here, yeah
( คัม มอน คัม โอ๊เว่อร์ เฮียร , เย่ )

[Niall]
Oh, I just wanna show you off to all of my friends
( โอ้ , ไอ เจิ๊สท วอนนา โชว์ ยู ออฟฟ ทู ออล ออฟ มาย เฟรน )
Making them drool down their chinny-chin-chins
( เมคกิ้ง เด็ม โดร ดาวน์ แดร์ ชินนี่ – ชิน – ชิน )
Baby be mine tonight, mine tonight
( เบ๊บี้ บี ไมน์ ทูไน๊ท , ไมน์ ทูไน๊ท )
Baby be mine tonight, yeah
( เบ๊บี้ บี ไมน์ ทูไน๊ท , เย่ )

[Liam]
And if you, you want me too
( แอนด์ อิ๊ฟ ยู , ยู ว้อนท มี ทู )
Let’s make a move
( เล็ท เม้ค อะ มู๊ฝ )
[adsense]
[Zayn]
Yeah, so tell me girl if every time we
( เย่ , โซ เทลล มี เกิร์ล อิ๊ฟ เอ๊ฟรี่ ไทม์ วี )

[All]
To-o-uch
( ทู – โอ – ยูซีเฮส )
You get this kind of, ru-u-ush
( ยู เก็ท ดิส ไคนด์ ออฟ , รู – ยู – อัช )
Baby say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
( เบ๊บี้ เซย์ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ )
If you don’t wanna, take it slow
( อิ๊ฟ ยู โด๊นท วอนนา , เท้ค อิท สโลว์ )
And you just wanna, take me home
( แอนด์ ยู เจิ๊สท วอนนา , เท้ค มี โฮม )
Baby say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
( เบ๊บี้ เซย์ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ )

[Zayn]
And let me kiss you
( แอนด์ เล็ท มี คิสส ยู )

[All]
Na na na na na na na na
( นา นา นา นา นา นา นา นา )
Na na na na na na na na
( นา นา นา นา นา นา นา นา )
Na na na na na na na na
( นา นา นา นา นา นา นา นา )

[Louis]
Yeah, so tell me girl if every time we
( เย่ , โซ เทลล มี เกิร์ล อิ๊ฟ เอ๊ฟรี่ ไทม์ วี )

[All]
To-o-uch
( ทู – โอ – ยูซีเฮส )
You get this kind of, ru-u-ush
( ยู เก็ท ดิส ไคนด์ ออฟ , รู – ยู – อัช )
Baby say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
( เบ๊บี้ เซย์ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ )
If you don’t wanna, take it slow
( อิ๊ฟ ยู โด๊นท วอนนา , เท้ค อิท สโลว์ )
And you just wanna, take me home
( แอนด์ ยู เจิ๊สท วอนนา , เท้ค มี โฮม )
Baby say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
( เบ๊บี้ เซย์ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ )

Every time we to-o-uch
( เอ๊ฟรี่ ไทม์ วี ทู – โอ – ยูซีเฮส )
You get this kind of, ru-u-ush
( ยู เก็ท ดิส ไคนด์ ออฟ , รู – ยู – อัช )
Baby say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
( เบ๊บี้ เซย์ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ )
If you don’t wanna, take it slow
( อิ๊ฟ ยู โด๊นท วอนนา , เท้ค อิท สโลว์ )
And you just wanna, take me home
( แอนด์ ยู เจิ๊สท วอนนา , เท้ค มี โฮม )
Baby say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
( เบ๊บี้ เซย์ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ )

[Harry]
And let me kiss you
( แอนด์ เล็ท มี คิสส ยู )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kiss You คำอ่านไทย One Direction

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น